Claudiu Zamfir

S-a deschis Start-Up Nation 2018, prin care statul promite câte 43.000 Euro unor firme private. Site-ul oficial de aplicare nu a putut fi accesat în primele minute, au reclamat unii utilizatori

Thumbnail

Programul Start-Up Nation, prin care statul le promite ajutoare nerambursabile de câte 200.000 de lei (aproape 43.000 de euro) în anumite condiții, s-a deschis oficial joi, de la ora 10.00, dar mai mulți utilizatori au reclamat că site-ul oficial al Direcției Politici Antreprenoriale a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, pe care se fac înscrierile, nu se deschidea.

Înscrierile se fac AICI, pe site-ul oficial al Direcției politici antreprenoriale a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, aippimm.ro. Sesiunea de înscriere a firmelor durează timp de 30 zile lucrătoare, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Într-adevăr, cel puțin în primele 15 minute, nici reporterul StartupCafe.ro nu a putut accesa pagina, iar o serie de consultanți pentru fonduri nerambursabile au confirmat pe Facebook că nici ei nu puteau deschide pagina de înscrieri online. Practic, unii utilizatori aveau acces, iar alții, nu. Ulterior site-ul și-a revenit. Aplicația electronică de înscriere, în sine, nu a fost oprită deloc, însă accesul către aceasta se făcea în mod normal prin site-ul de bază aippimm.ro. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care gestionează site-urile ministerului, a remediat problema în cele din urmă, ne-au declarat surse oficiale.

În prima jumătate de oră erau deja depuse 138 de proiecte în sistemul electronic aippimm.ro.

Thumbnail
Thumbnail

Instrucțiuni de înscriere:

„Pe baza datelor din formularele de mai jos se va calcula punctajul aferent intreprinderii inscrise.
Va rugam sa le completati cu atentie si fara diacritice.
Nu se accepta modificari ulterioare trimiterii formularelor catre operatori.
Daca la verificarea dosarului se va constata ca punctajul nu este identic cu cel calculat, dosarul respectiv va fi respins.Pentru rezolvarea operativa a oricaror probleme legate de inscrierea on-line, va rugam apelati 0765 242 094 / 0765 245 314 / 0765 245 296 sau la numarul de telefon aferent AIMMAIPE”

Guvernul spune că, prin această ediție, va acorda unui număr de maximum 10.000 de firme mici și mijlocii fonduri nerambursabile de la stat de câte 200.000 de lei, pentru diverse investiții.

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabl este de 100%, ceea ce înseamnă că antreprenorul câștigător nu va fi obligat să participe cu aport propriu la investiție, cel puțin teoretic. Și TVA-ul pentru achizițiile făcute de firmă va fi decontat de stat, dacă firma nu este plătitoare de TVA și nu și-o poate deduce.

La finalul perioadei de înscriere, firmele vor fi selectate la finanțare în oridinea punctajului obținut conform grilei oficiale și în limita bugetului disponibil.

TUTORIAL aplicație Start-Up Nation 2018:

Descarcă de AICI procedura de implementare, planul de afaceri și toate celelalte documente necesare în program.

Consultă AICI legea Start-Up Nation și AICI ordonanța prin care s-a modificat programul pentru 2018.

START-UP NATION 2018 - condiții de participare

Potrivit procedurii de implementare, firmele participante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 • sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici şi mijlocii,
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13 la procedură) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul,
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • nu au fost subiectul unei decizii  de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau. În cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 • este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.
 • Creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada  de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației. Documentul justificativ care atestă calitatea de șomer trebuie să fie emis de AJOFM/ANOFM.  
 • Pot aplica pentru finanțare societățile care nu au primit ajutor financiar nerambursabil în anii anteriori prin programul Start-up Nation și îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate ale programului.

NU beneficiază de Start-Up Nation firme care activează în domenii ca

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • producţie sau comercializare de produse energetice .
 • activităţi de pescuit şi acvacultură.
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole
 • sectorul carbonifer.
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile nu se finanțează.
 • Nu se finanțează nici cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică
 • etc.

procedurasun2018(1) by Claudiu on Scribd

START-UP NATION 2018: cheltuieli eligibile

Firmele vor putea face cu banii de la stat o serie de categorii de cheltuieli eligibile, printre care:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.  

 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției. În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.

 

 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.  Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

 

 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

 

 • Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 

 • Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

 

 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;  

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

 

 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim  4000 lei; pentru codul CAEN 6201 (creare de softuri) NU este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.
   
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică;

 

 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;

 

 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;  

 

 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

 

 • Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 (firme de programare soft) NU sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.  

 

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

START-UP NATION 2018: Punctajul oficial

În noua ediție a programului, firmele care vor să facă afaceri în Buucrești și județele Ilfov și Cluj vor pleca din start cu un minus de 15 puncte, ceea ce le diminuează considerabil șansele la finanțare, spre anulare.

Anul acesta, pe domenii de activitate, producția, industriile creative și serviciile sunt la același punctaj, 30 de puncte, iar mai jos este doar comerțul.

Ceea ce va spori șansele unei firme în plus față de aceste criterii va fi numărul de oameni pe care îi va angaja din rândul șomerilor, proaspeților absolvenți și a persoanelor defavorizate.

Thumbnail

La punctaje egale, firmele vor fi departajate după următoarele criterii, în această ordine:

 1. numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;  
 2. numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
 3. punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
 4. data şi ora înscrierii în program. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

Pentru a te înscrie mai rapid și mai ușor, urmărește tutorialul video de mai sus.

Parallax

Vizualizari
10406
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri