Claudiu Zamfir

Condițiile pentru firmele care vor intermedia angajarea zilierilor din România

Thumbnail

Patronii care vor utiliza munca zilierilor vor apela la serviciile unor firme de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste „agenții de mediere” vor fi acreditate de stat, în baza unor criterii care urmează să fie stabilite de Guvern printr-o hotărâre.

Munca zilierilor în firmele din România va fi reglementată printr-o lege pregătită de Ministerul Muncii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, prin care se reglementează înființarea agențiilor de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră

Potrivit unei HG inițiate de același minister, firmele de intermediere a mucnii zilierilor vor avea nevoie de o acreditare din partea agențiilor de ocupare a forței de muncă din județe, respectiv din București.

Această acreditare se va putea acorda dacă firmele de intermediere (agențiile de mediere) vor îndeplini o serie de criterii:

 • A. să aibă obiect de activitate Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă - cod CAEN 7810;
 • B. să dispună de baza materială pentru realizarea serviciilor de intermediere;
 • C. cel puţin 25% din personalul cu atribuţii în prestarea serviciilor de intermediere să aibă studii superioare în una dintre specialităţile: psihologie, pedagogie, drept precum şi experienţă de minimum 2 ani în domeniul medierii muncii.

 

Societăţile acreditate pentru intermedierea muncii zilierilor vor avea o serie de obligații:

 

 • b) să trateze clienţii fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, cetăţenie, naţionalitate, rasă, opinie politică, origine socială, origine etnică, statut familial, loc de reşedinţă, sediu şi să respecte principiul egalităţii şanselor;
 • c) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor despre clienţi şi să permită accesul acestora la datele personale, precum şi să asigure măsurile necesare în vederea protecţiei datelor beneficiarilor de servicii de intermediere, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare în materie;
 • d) să permită accesul personalului cu atribuţii de control al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului;
 • e) să deţină o bază de date privind persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, ce au capacitate de muncă şi care doresc să desfăşoare activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar de lucrări, persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, contra unei remuneraţii;
 • f) să informeze agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care a acordat acreditarea sau care a fost notificată după caz, cu privire la schimbările în urma cărora criteriile prevăzute de prezenta hotărâre nu mai sunt îndeplinite, în maximum 10 zile calendaristice de la data producerii acestora;
 • g) să comunice Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la termenele, cu periodicitatea şi în forma solicitată sau stabilită potrivit prevederilor legale, toate datele şi informaţiile necesare Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de lege.

Acreditarea se va acorda pe perioadă nedeterminată, dar se va retrage dacă se va constata că firmele de intermediere respective nu mai îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de mai sus sau dacă nu-și repesctă obligațiile enumerate.

Se vor supune acreditării:

 • a) societăţi înfiinţate pe teritoriul României în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect de activitate Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă - cod CAEN 7810;
 • b) societăţi înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, în baza legislaţiei statului de origine, care au fost supuse sau nu, după caz, unei condiţii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul respectiv şi care se stabilesc cu caracter permanent în România, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.

În schimb, nu vor fi supuse acreditării societăţile acreditate ca furnizori de servicii de mediere a muncii pe piaţa internă sau societăţile care au îndeplinit obligaţia de notificare a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002.

Proiectul de hotărâre necesită aprobarea de către Guvern.

HG Zilieri by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
1894
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri