CZ

TVA Split: Procedura de anulare a penalităților de întârziere la plata TVA, pentru firmele care optează pentru noul sistem

Thumbnail

Firmele plătitoare de TVA care optează pentru plata defalcată a taxei pe valoare adăugată în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 beneficiază, printre altele, de anularea penalităţilor de întârziere aferente unor obligaţii fiscale principale reprezentând TVA, însă în luna ianuarie 2018 statul face verificări și firmele beneficiare riscă să piardă facilitățile fiscale dacă nu îndeplinesc anumite condiții. Informațiile apar în proiectul de procedură privind acordarea facilităților privind TVA pentru firmele care trec de bunăvoie la sistemul TVA Split.

Potrivit Ordonanței 23/2017, privind introducerea sistemului TVA Split, firmele plătitoare de TVA care adoptă de bunăvoie plata defalcată a taxei în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 vor beneficia, în anumite condiții, de următoarele facilități fiscale privind TVA:

 • amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;

 

 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

    
Penalităţile de întârziere ce fac obiectul acestor facilităţi fiscale sunt aferente:

 • obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse în decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017 cu termen de plată după această dată;
 • obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată, aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, a cărei valabilitate se pierde până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eșalonare la plată aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, sau care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, potrivit Codului de procedură fiscală, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 24 din ordonanță, și doresc menținerea eșalonării la plată;
 • obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv,  stabilite în acte administrative fiscale a căror  executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, dar pentru care contribuabilul depune, odată cu notificarea privind opțiunea de plată defalcată a TVA, o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse într-un act administrativ fiscal a cărui executare este suspendată în condițiile legii, la data de 30 septembrie 2017 și care încetează până la 31 decembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA stabilite suplimentar de către organele de inspecție fiscală urmare a unei cereri de rambursare care la data de 31 decembrie 2017 se afla în curs de soluționare.

Condițiile pentru acordarea facilității la TVA

Potrivit art. 24 al Ordonantei 23/2017, pentru a obține facilitățile fiscale referitoare la TVA firmele care optează pentru TVA split în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2017 trebuie să îndeplinească  următoarele condiții, cumulativ:

a) toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;    

b) dobânzile aferente obligațiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor fiscale principale se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;    

c) sunt stinse până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, toate obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 și 21 decembrie 2017, inclusiv;    

d) contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;    

e) contribuabilul depune notificarea la organul fiscal central potrivit art. 22 alin. (2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Procedura de acordare a facilităților TVA

Proiectul de ordin al ministrului Finanțelor, emis joi, detaliază procedura prin care statul acordă facilitățile fiscale legate de TVA:

 • Pentru penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA care fac obiectul amânării la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită și nu se efectuează stingerea până la data comunicării deciziei de anulare la plata penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA sau a deciziei de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligaţiilor de plată principale reprezentând TVA.     

 

 • Anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA  se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opțiunea de plată defalcată a TVA, depusă la registratura organului fiscal competent în perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017.

 

 • În baza acestei notificări, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 24 din ordonanţă şi emite decizia de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, cu excepția cazului în care contribuabilii la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA.

 

 • Dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite și comunică contribuabilului, decizia de repunere a penalităților de întârziere amânate la plată, aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA.

 

 • În situaţia în care contribuabilii care depun notificare şi care la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 şi 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.

Proiect Ordin TVA Split by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
1138
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri