Claudiu Zamfir

LISTA efectelor negative ale TVA split reclamate de patronii IMM. Cum este în Italia, UK, Polonia

Imagine principala
split tva

Patronii de firme mici și mijlocii, reuniți în Consiliul Național al IMM-urilor, se opun intenției Guvernului de a impune plata defalcată a TVA (Split VAT) de la 1 octombrie 2017, enumerând o listă întreagă de efecte negative pe care acest sistem le-ar avea asupra afacerilor.

Potrivit Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), modificarea Codul fiscal și reglementarea mecanismului privind plata defalcată a TVA vor avea efecte negative semnificative asupra IMM-urilor:

  • costuri suplimentare generate de modificarea sistemelor informatice contabile;
  • costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare;
  • afectarea cash flow-ul și blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevazute termene de aprobare şi sancţiuni;
  • creșterea birocrației: dublarea numărului de plăți, măsuri suplimentare de verificare și de management pentru TVA (obligația contribuabililor de a determina/verifica contul de TVA, obligația de a vira direct la bugetul de stat suma reprezentând TVA afferentă achizițiilor de la furnizorii/prestatorii care nu le-au comunicat un cont de TVA și de a notifica acest fapt furnizorilor/prestatorilor);
  • efort semnificativ de implementare tehnică, având în vedere termenul foarte scurt: instituirea plății defalcate a TVA obligatoriu începând cu 01 octombrie 2017;
  • neclarificarea tuturor aspectelor procedurale (exp. pentru factoring, rețineri de garanții de bună execuție, sume achitate pe baza facturilor de decontare, în numele și contul altei persoane impozabile, compensări, etc.), în condițiile în care se majorează semnificativ amenzile (amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului; amendă cuprinsă între 2000 lei și 4000 lei; amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului).

Pe lângă aceste motive, CNIPMMR subliniază că ”NU susține măsura plății defalcate a TVA, pentru următoarele considerente”:

 - Inițiatorul proiectului (Ministerul Finanțelor ) nu a aplicat Testul IMM, nu a analizat efectele asupra activității întreprinderilor mici şi mijlocii, încălcând dispozitiile art. 91 din Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

- Inițiatorul proiectului nu a respectat principiile fiscalității, respectiv asigurarea informării contribuabililor, cu modificarea/completarea Codului fiscal “prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I”, precum și predictibilitatea impunerii, conform cu care trebuie să se asigure “stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii”, “pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificâri în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii”.

”Principiile stabilității legislative și predictibilității sunt foarte importante, investitorii pentru realizarea unei investitii luând măsuri vizând veniturile și cheltuielile pe cel putin 3 - 5 ani și luând în calcul toate elementele, mai ales cele fiscale” - subliniază patronii IMM.

Split VAT în Europa

Principala organizație de patroni IMM de la noi spune că ”România va fi singura țară din U.E. care va aplica mecanismul privind plata defalcată a TVA în mod generalizat și obligatoriu, începând cu data de 1.10.2017  (pentru toate persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, cu exceptia persoanelor fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA), fără consultări reale cu toate părțile interesate, fără analize de impact, fără testul IMM, fără testarea fezabilității mecanismului, fără clarificarea tuturor aspectelor procedurale, fără luarea în considerare a poziției partenerilor sociali, fără informarea și pregătirea contribuabililor”.

Patronii cu afaceri mici și mijlocii dau 3 exemple de state UE în care se aplică sau se discută aplicarea unui mecamism de plată defalcată a TVA, dar în condiții mai relaxate:

  • Italia. Începând cu 1 ianuarie 2015, ca măsură de combatere a evaziunii fiscale în tranzacțiile cu statul și cu alte organisme publice, s-a introdus un sistem de împărțire a plății TVA, acesta fiind plătit direct trezoreriei italiene. Termenul limită de aplicare a sistemului de împărțire a plății TVA este 31/12/2017, când guvernul italian se așteaptă la implementarea integrală a facturării electronice pentru sectorul public1. Potrivit Decretului-lege publicat în Monitorul Oficial al Italiei din 24 aprilie 2017, mecanismul de plată divizat va fi extins la: toate serviciile supuse impozitului reținut la sursă, inclusiv serviciile furnizate de persoanele care desfășoară activități independente, precum și la tranzacțiile efectuate cu toate administrațiile publice, inclusiv cu societățile lor controlate și cu societățile listate la bursa italiană. În unele cazuri, pot exista efecte financiare semnificative, cum ar fi recunoașterea periodică a soldurilor de credit TVA. În astfel de cazuri, va fi necesar să se aleagă între alternativele permise, cum ar fi compensarea creditelor prin emiterea de certificate specifice ("visti di conformità") sau rambursarea TVA-ului.

 

  • Polonia. Vizează modificarea Legii privind TVA-ul, introducând un regim de plată separat începând din 2018. Proiectul include o procedură de plată divizată prin care TVA-ul unei vânzări este plătit într-un cont bancar specializat, supravegheat al furnizorului. Autoritățile fiscale pot efectua apoi retrageri directe din contul bancar în momentul decontării normale de TVA-ului furnizorului. Deși inițial voluntar, orice furnizor care optează pentru procedură ar fi scutit de alte măsuri de antifraudă. Propunerea de plată divizată a TVA a fost inițial ridicată în 20153.

 

  • Marea Britanie. Guvernul britanic a lansat recent (20 martie-30 iunie 2017) o consultare cu privire la fezabilitatea unui mecanism de colectare a TVA defalcat pentru vânzările online de către vânzătorii din străinătate către consumatori (B2C). Consultarea introduce conceptul de plată divizată și caută opinii și dovezi privind fezabilitatea tehnică a extragerii TVA în timp real prin utilizarea tehnologiei de plată cu carduri și depunerea acesteia direct la autoritatea fiscală. Sunt de asemenea solicitate opinii asupra principiilor de proiectare și elaborare a sistemului de plăți divizate.

Consiliul mai arată că Directiva europeană 2006/112/CE reglementează sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Conform dispozițiilor art. 206 din Directiva 2006/112/CE: “Orice persoană impozabilă obligată la plata TVA are obligația de a plăti valoarea netă a TVA cu ocazia depunerii declarației privind TVA prevăzute la articolul 250. Cu toate acestea, statele membre pot stabili o altă dată pentru plata respectivei sume sau pot solicita efectuarea unor plăți provizorii anticipate”.

Firmele înregistrate în scopuri de TVA vor fi obligate, de la 1 octombrie 2017, să-și deschidă câte un cont pentru plata taxei pe valoare adaugată (TVA), potrivit unui proiect de ordonanță prin care Ministerul Finanțelor vrea să instituie sistemul ”Split VAT” în România. Se prevăd și amenzi pentru cei care încalcă oligațiile de plată a TVA prin acest sistem.

Comunicatul CNIPMMR privind Split TVA by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
7524
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri