Claudiu Zamfir

TAXE 2021: Listă cu principalele noutăți la care trebuie să fie atenți antreprenorii

Thumbnail

Anul 2021 a venit cu o serie de prevederi fiscale la care trebuie să fie atenți antreprenorii români. Iată o listă de modificări privind taxe și impozite:

1. Restaurantele, pensiunile, hotelurile plătitoare de impozit specific beneficiază de scutire de la acesta pe o perioadă de 90 de zile începând cu data de 1 ianuarie 2021 (OUG 226/2020). Pentru aplicarea acestei prevederi, contribuabilii calculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016 aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice.

2. Se suspendă până pe 31 martie 2021 sancționionarea firmelor care nu-și conectează casele de marcat la serverele ANAF (OUG 226/2020).

3. Se prelugește până la data de 31 decembrie 2021 termenul până la care trebuie să se doteze cu aparate de marcat electronice firmele ce livrează bunuri sau servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede ((OUG 226/2020)

4. Se prelungește suspendarea executărilor silite prin poprire ANAF până la data de 31 martie 2021. Facilitatea nu se aplică și în cazul unor hotărâri judecătorești în penal.  În perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv, precum și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării. Prevederile sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin poprire dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 2020 și data de 31 martie 2021 inclusiv (OUG 226/2020)

5. În anul 2021, TVA este 5% la livrarea locuințelor cu suprafaţă utilă de maximum 120 mp, fără anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei fără TVA. Astfel, se amână până în anul 2022 majorarea plafonului de preț de la 450.000 lei la 140.000 euro, care era prevăzută să se aplice din 1 ianuarie 2021, prin Legea 248/2020.

6. Termen 31 martie 2021 pentru depunerea cererii de anulare a accesoriilor la datorii fiscale, în baza OUG 69/2020 .

7. Debitorii care la data de 31 martie 2021 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea (procedura de rambursare a TVA cu control ulterior) - OUG 226/2020.

8. Crește de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei plafonul cifrei de afaceri (pe anul precedent) până la care o firmă (înregistrată în scopuri de TVA) aplică TVA la încasare. (Legea 296/2020).

9. Cheltuielile firmelor cu beneficiile acordate salariaților sub formă de instrumente de capital cu decontare în acțiuni (stock option plan) sunt deductibile la momentul acordării acestor stimulente (conf. Legii 296/2020, care modifică art 25, alin. 4 din Codul fiscal).

10. Astfel, angajaţii microîntreprinderilor care utilizează maşina societăţii şi în scop personal nu vor mai datora impozitul pe venit şi contribuţiile sociale pentru acest avantaj, fără a exista o limită, aşa cum există în cazul angajaţilor companiilor platitoare de impozit de profit (respectiv 50% limită de deductibilitate).

11. O altă modificare introdusă în  Codul fiscal prin Legea 296/2020 extinde și la  microîntreprinderi (care plătesc impozit pe venit) și firmele HoReCa ce plătesc impozit specific avantajul neimpozitării și scutirii de contribuții sociale a utilizării în scop personal de către angajații lor a mașinilor pe firmă.

12. De asemenea, sunt cheltuieli deductibile și cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, în limita a 400 de lei pe lună de angajat. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative. Astfel, nu se vor plăti impozit și contribușii sociale pe acești bani.  

13. Tot prin Legea 296/2020, sunt impozitate doar cu impozitul pe venit de 10% (fără contribuții sociale) biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate de firme unor terți, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate. Acordarea tichetelor se face pe bază de evidență nominală, care trebuie să cuprindă, cel puțin, informații referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului și valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.

14. O altă prevedere adusă din 2021 de Legea 296 este consolidarea fiscală la nivel de grup de firme. Astfel, firmelor care fac parte din același grup li se permite să datoreze impozit pe profitul grupului. Aceste firme vor putea să recupereze pierderi prin compensare cu profituri făcute de alte firme din grup. Vor putea opta pentru această facilitate firmele românești  care îndeplinesc o serie de condiții, printre care:

  • să facă parte dintr-un grup,
  • să fie plătitoare de impozit pe profit,
  • să nu fie în dizolvare sau lichidare,
  • să nu fie prezentă și într-un alt grup fiscal în domeniul impozitului pe profit.

15. Termen 25 mai 2020 - pentru depunerea Declarației Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (PFA, profesioniști, chirii etc.). Același termen e și pentru Declarația 230, pentru redirecționarea a cotei de 3,5% din impozitul pe venit către ONG.

16. În perioada 2021-2025, firmele care își cresc capitalul propriu pozitiv vor beneficia de reduceri cuprinse între 2% și 10% la impozit (pe venitul microîntreprnderii, pe profit sau specific), conform OUG 153/2020.

17. Plafonul cifrei de afaceri pentru încadrarea la plata impozitului pe venitul microîntreprinderii este de de 4.869.400 lei (1 milion euro la cursul de schimb BNR din data de 30 decembrie 2020). Impozitul pe venitul microîntreprinderii rămâne 1% pentru firmele cu angajați și 3% pentru cele fără angajați.

Parallax

Vizualizari
10156
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
BURCA
NICOLAE
Salutare
executarea silita nu se suspenda pana la 31 martie 2021. Prevederile OUG 226/2020 nu fac referire la suspendarea executarii silite. Aceasta in opinia mea

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri