Cristian Toma

Split TVA: 4 exemple practice de la un expert contabil

Thumbnail

Firmele de contabilitate și experții contabili independenți discută deja intens pe forumurile de specialitate despre SPLIT TVA în încercarea de a înțelege și explica, la rândul lor, clienților cum va funcționa noul sistem de plată defalcată a TVA.

Pe forumul Saga, unul dintre spațiile virtuale create în jurului unui soft de contabilitate folosit de multe firme din Romania, expertul contabil Cristian Toma, descrie patru exemple de calcul - dintre care unul pentru o firmă neplătitoare de TVA – și încearcă să dea răspunsuri la două întrebări:

 • Ce obligații vor avea firmele?
 • Cum ar trebui să procedeze?

Exemplul 1: Factură emisă de un depozit plătitor de TVA și achitată integral de client prin virament bancar

Firma DEPOZIT SRL, plătitor de TVA, emite o factură în valoare de 1190 lei, din care:

 • 1000 lei valoarea fără TVA
 • 190 lei valoarea TVA.

Când îi va achita factura, clientul societățiiva achita suma de 1000 lei în contul curent și suma de 190 lei în contul de TVA al firmei DEPOZIT SRL. Dacă DEPOZIT SRL nu-i comunică clientului un cont de TVA, clientul va trebui să consulte site-ul ANAF pentru a găsi contul de TVA deschis de ANAF, în trezoreria statului, pentru furnizorul său și să facă plata în acel cont.

Exemplul 2: Factură emisă de un depozit plătitor de TVA și achitată de client parțial prin virament bancar sau numerar

Firma DEPOZIT SRL, plătitor de TVA, vinde către clientul ABC SRL produse alimentare și nealimentare (n.r. – cote diferite de TVA)

 • Valoarea produselor alimentare este 1000 lei

TVA 9% – 90 lei

 • Valoarea produselor nealimentare este tot 1000 lei

TVA 19% – 190 lei.

Valoarea totală a facturii este 2280 lei.

Clientul poate achita firmei DEPOZIT SRL suma de 1800 lei prin virament bancar. Cum va efectua plata clientul în această situație? Aici deja se complică lucrurile.

Clientul va trebui să determine cât reprezintă TVA din suma pe care el poate să o achite furnizorului său, prin virament bancar. Cum va proceda pentru a afla asta?

Va trebui să calculeze TVA folosind procedeul sutei majorate, dar în ordinea descrescătoare a cotelor de TVA. Concret, va trebui să știe ce valoare totală au produsele cu 19% TVA și ce valoare totală au cele cu 9%.

În cazul nostru, cele cu 19% sunt în valoare totală de 1190 lei și cele cu 9% sunt în valoare de 1090 lei.

Deci, din 1800 lei pe care vrea să-i achite, 1190 lei vor fi pentru produse cu 19% și restul de 610 lei pentru produse cu 9% TVA.

TVA în acest caz va fi:

190 lei TVA 19% (1190 lei x 19/119) + 50,37 lei TVA 9% adică un total de 240,37 lei.

Clientul va întocmi două ordine de plată:

 • unul pentru suma de 240,37 lei pe care o va vira în contul de TVA al furnizorului
 • unul pentru suma de 1559,63 lei (1800 lei – 240,37 lei) pe care o va vira în contul curent al furnizorului.

Ce s-ar întâmpla dacă clientul ar plăti această sumă numerar cu card sau cu un instrument de plată, nu prin virament?

În această situație furnizorul este cel care ar trebui să determine cât reprezintă TVA din valoarea facturii încasată de la client și în funcție de cum încasează (numerar sau în contul curent) să depună numerar ori să vireze din contul curent în contul de TVA suma corespunzătoare.

Exemplul 3: Operațiuni la un magazin plătitor de TVA

Firma ABC SRL, magazin cu amănuntul, plătitor de TVA, vinde către clienți bunuri alimentare și nealimentare în valoare totală de 15.000 lei, din care: 12.000 lei bunuri alimentare cu 9% TVA

3000 lei bunuri nealimentare cu 19% TVA.

TVA total pe ziua respectivă este în valoare de 1469,82 lei

(3000 lei x 19/119 = 478,99 lei + 12000 lei x 9/109 = 990,83 lei )

Din totalul vânzării efectuate către clienți, să zicem că încasează în felul următor:

 • 12.000 lei încasează în numerar,
 • 1500 lei încasează cu bonuri
 • 1500 lei încasează cu card.

În ziua respectivă, aceeși firmă ABC SRL cumpără de la DEPOZIT SRL produse alimentare în valoare de 1,635 lei din care 135 lei reprezintă TVA 9%, cu o factură pe care o achită integral numerar.
Mai achită în numerar, integral, și o factură de servicii (ex: reparații vitrină frigorifică) către un furnizor ce-i emite o factură de 952 lei pentru această reparație, din care TVA 19% 152 lei.
De asemenea, achită parțial o factură de marfă pe care are produse cu 19% și 9%:

 • 545 lei produse cu 9%
 • 833 lei produse cu 19%

Plătește deci o factură în valoare totală de 1378 lei, din care

500 lei valoare fără TVA pentru produse cu 9%, TVA = 45 lei

700 lei valoare fără TVA pentru produse cu 19%, TVA = 133 lei

Plata parțială se face cu numerar și este în valoare de 950 lei.

Ce obligații are ABC SRL?

1. să determine valoarea TVA aferentă ÎNCASĂRILOR numerar și cu bonuri de masă (substitute de numerar)

Cum va determina acel TVA? Folosind aceeași regulă de la exemplul 2 – în ordinea descrescătoare a cotelor de TVA.

Pe exemplul nostru avem 15.000 lei, total vânzare, din care

 • 3000 lei cu TVA 19%
 • 12000 lei cu 9%.

Cât reprezintă vânzarea încasată numerar? Răspuns: 12.000 lei
 

În acest caz pornim de la ceea ce impune ordonanța și anume că suma TVA se determină în ordinea descrescătoare a cotelor de TVA, deci TVA ce se determină prima este cea de la cota de 19%.

Vom avea din 13.500 lei încasat numerar și substitute de numerar, 12.000 total încasat numerar

 • 3000 lei cu 19%
 • 9000 lei cu TVA 9%.
  TVA 19% = 3000 lei x 19/119 = 478,99 lei
  TVA 9% = 9000 lei x 9 / 109 = 743,12 lei
  Total TVA de la încasări numerar = 1222,11 lei

(478,99 lei + 743,12 lei)

2. să determine valoarea TVA aferentă PLĂȚILOR cu numerar din ziua respectivă

a. la factura de 1635 lei achitată integral avem 135 lei TVA
b. la factura de 952 lei achitată integral avem 152 lei TVA
c. la factura de 1378 lei, se determină TVA în funcție de cotele de TVA din factură, în ordine descrescătoare a cotelor așa cum am arătat mai sus la încasări.

TVA determinată astfel este de 142,66 lei (

833 lei x 19/119 = 133 lei TVA 19 % + 117 lei x 9 /109 = 9,66 lei TVA 9%).
 

Total TVA aferent PLĂȚILOR cu numerar este:

135 lei + 152 lei + 142,66 lei = 429,66 lei

3. în termen de maxim 7 zile lucrătoare să depună în contul de TVA, diferența dintre TVA de la încasările numerar/substitute de numerar și TVA-ul de la plățile numerar.

Diferența este de 1222,11 lei - 429,66 lei = 792,45 lei.

Această sumă trebuie depusă în contul de TVA, obligatoriu, în termen de 7 zile de la data încasării.

4. în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării în cont a sumelor achitate de clienți cu cardul și a sumelor încasate cu substitut de numerar să vireze TVA corespunzător acestora din contul curent într-un cont de TVA.

Din total vânzare am spus că 1500 lei e încasată cu cardul și 1500 lei cu bonuri de masă.

Am determinat deja cât e TVA de la încasările numerar așa că la card calculul e relativ simplu, din totalul TVA din raportul Z scădem TVA de la numerar determinat la punctul 1 de mai sus.
În cazul nostru:

1469,82 lei TVA total – 1222,11 lei TVA de la numerar = 247,71 lei TVA la încasări cu cardul și cu tichete de masă.

Exemplul 4 – operațiuni la un neplătitor de TVA

De ce am inclus și acest exemplu? Pentru că deși nu trebuie să determine TVA la încasări sau să deschidă vreun cont special de TVA, totuși, chiar neplătitor fiind, dacă va achiziționa ceva de la un plătitor de TVA tot va trebui să calculeze care e taxa aferentă plăților pe care le face către acesta în virament și să o vireze distinct.

Doar persoanele fizice autorizate ce sunt neplătitoare de TVA nu au nici un fel de obligație în a vira distinct TVA în cont special de TVA.

Așadar, firma SIMPLU SRL, neplătitoare de TVA,

 • achiziționează de la un plătitor de TVA un mijloc fix cu o valoare de 5950 lei, din care TVA 19% 950 lei. Plata o face prin virament bancar, integral.
 • achiziționează servicii de reparații de la un plătitor de TVA, cu o factură în valoare de 580 lei achitată, integral, în numerar, la data facturii.
 • achiziționează marfă de la un plătitor de TVA în sumă totală de 8,325 lei, din care 6540 lei produse cu 9% TVA și 1785 lei produse cu 19%. Din suma de 8325 lei poate achita virament 7000 lei.

Ce obligații are SIMPLU SRL (neplătitor de TVA)?

1. la orice factură pe care o achită prin virament să determine care este valoarea TVA corespunzătoare plății pe care o efectuează.

2. să vireze suma determinată la punctul 1 în contul de TVA al furnizorului său.

În situația noastră determinarea se face astfel:

a. la mijlocul fix 5950 lei x 19/119 = 950 lei – plata fiind integrală, SIMPLU SRL va întocmi două ordine de plată:

 • unul de 5000 lei cu care va vira suma în contul curent al furnizorului
 • unul de 950 lei cu care va vira această sumă în contul de TVA comunicat de furnizor.

b. achitând numerar, integral, nu are nici o obligație în a determina valoarea TVA, determinarea sumei respective fiind în sarcina furnizorului

c. să determine TVA în ordinea descrescătoare a cotei TVA, la suma ce o va achita

 • 1785 lei x 19/119 = 285 lei (TVA 19%)
 • 5215 lei x 9/109 = 430,60 lei (TVA 9%)

285 lei + 430,60 lei = 715,60 lei (total TVA de plată)

d. să întocmească două ordine de plată:

 • unul pentru 715,60 lei pe care să-i vireze în contul de TVA
 • unul de 6386,55 lei pe care să-i vireze în contul curent al furnizorului.

Va mai trebui să țină seama de suma virată furnizorului, în contul de TVA și de TVA-ul ce a mai rămas de virat în contul acestuia pentru ca, la plata diferențelor, să poată vira distinct TVA.

Nota redacției: Exemplele de calcul sunt extrase dintr-un articol publicat pe forumul SAGA, de Cristian Toma, expert contabil, membru CECCAR, filiala Bihor. Fragmentul este preluat de StartupCafe.ro, cu acordul autorului.

Parallax

Vizualizari
13206
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri