Niculina Șomlea

Vești bune pentru datoriile bugetare pe anii trecuți: cu un plan de restructurare poți șterge până la 50% din ele și eșalona restul datoriilor bugetare pe 7 ani.

Thumbnail

Societățile în dificultate financiară își pot restructura obligațiile bugetare principale și accesoriile restante la data de 31 decembrie 2018, prin implementarea unui plan de restructurare aprobat de către organul fiscal competent, în conformitate cu Ordonanța 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Inițial, aceste prevederi se adresau persoanelor juridice cu obligații bugetare mai mari sau egale cu un million de lei, neachitate la 31 decembrie 2018.

Săptămâna trecută, Guvernul a decis să mărească aria de aplicabilitate a prevederilor, eliminând pragul de 1 milion de lei și prelungind totodată termenul de accesare a acestor facilități fiscale.

Modificările Ordonanței 6/2019 intră în vigoare luni, 3 februarie 2020.

În măsura în care ajunge la cunoștința Societăților potențial beneficiare în timp util, Ordonanța 6/2019 va aduce un suflu nou mediului de afaceri, stimulând restructurarea persoanele juridice în dificultate financiară. Beneficiile oferite sunt extrem de atractive: 

  •  Reducerea cu până la 50% a obligațiilor bugetare principale datorate până la data de 31 decembrie 2018, în anumite condiții.  

  •  Anularea tuturor accesoriilor, dobânzilor și penalităților, la obligațiile bugetare principale datorate până la 31 decembrie 2018. 

  •  Eșalonarea la plată a obligațiilor principale datorare până la 31 decembrie 2018 pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii cu 3 ani.

  • Neînceperea sau, după caz, suspendarea procedurilor de executare silită pentru obligațiile care fac obiectul restructurării de la depunerea notificării la organele fiscale competente. E o prevedere deosebit de importantă deoarece notificarea se poate depune din 3 februarie 2020.

Ce obligații bugetare pot fi restructurate

Obligația de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, spre exemplu impozite, taxe, contribuții sociale sau amenzi, restante la 31 decembrie 2018, care au fost individualizate în titluri executorii sau prin decizii ale organelor fiscale competente, sau care au fost declarate de către societăți.

Se pot de asemenea restructura obligații bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel.

Există bineînțeles și excepții, de exemplu obligațiile bugetare care reprezintă ajutor de stat de recuperat, obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative suspendate în condițiile Legii contenciosului administrativ. 

Care este profilul societăților care pot beneficia de aceste facilități 

În termeni generali, ordonanța se adresează societăților în dificultate financiară, care nu se află în procedura insolvenței și nu au fost dizolvate.

Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale, societățile trebuie să îndeplinească o serie de condiții importante, precum:

  • notificarea organului fiscal competent cu privire la intenția de restructurare, în perioada 1 februarie 2020-31 martie 2020,

  • achitarea tuturor obligațiilor bugetare scadente aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data depunerii solicitării de restructurare

  • depunerea solicitării de restructurare, însoțită de un plan de restructurare și testul creditorului privat, până la 31 iulie 2020.

Inițiatorii au urmărit prin restructurarea prevăzută de acest act normativ să obţină un grad mai mare de recuperare a creanţelor comparativ cu varianta executării silite, respectiv cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Dorim să atragem atenția în special asupra importanței întocmirii, precum prevede Ordonanța 6/2019, a planului de restructurare și a testului creditorului privat de către un expert în acest domeniu.

Întreagă procedură se poate dovedi mai degrabă o capcană pentru persoanele neavizate. Cel mai elocvent exemplu este faptul că, în cazul în care societatea nu depune solicitarea de restructurare sau această este respinsă, ori odată aprobat, planul eșuează, organul fiscal competent are obligația de a solicita deschiderea procedurii insolvenței.

Mai mult decât atât, o întârziere la plată pe parcursul planului poate să aducă penalități de 5% din valoarea achitată a ratei respective.  

Dacă vă gândiți că e mai bine de evitat în integralitate aplicarea acestei Ordonanțe pentru a evita și posibila cererea de deschidere a procedurii insolvenței din partea organelor fiscale competente, vă reamintim că de moarte și de fisc nu scăpa nimeni – iar organele fiscale vor relua lista societăților datornice după expirarea termenului de 31 iulie 2020, sau poate chiar mai rapid.

În acest context, consider de o importanță crucială alegerea, ca expert, a unui practician în insolvență, a cărui activitate curentă implică crearea și implementarea unor măsuri specifice de optimizare a business-ului în dificultate sub formă unui plan de redresare concret și realist, și urmărirea rezultatelor. 

Niculina Șomlea are o experiență bogată în restructurarea societăților în calitate de practician în insolvență, avocat și evaluator de întreprinderi autorizat și este coordonatorul pentru Europa de Est al INSOL Europe.

niculina@somlea.com

0732 011 964

 

 

Parallax

Vizualizari
1104
Conţinut
Parerea ta despre articol
2.406
Just for testing :

interaction: 0

popularity: 2.15

publishing: 2.44

expertise: 5

rating: 2.406

Business
Avocat, evaluator, practician în insolvență pasionat de salvarea business-urilor în dificultate.

[niculina@somlea.com,
0732 011 964,
STRIDE IPURL]
Articole publicate : 1
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri