Dan Popa

Cum se restituie sumele platite in plus la bugetul de stat

Imagine principala
Modalitatea de restituire a sumelor platite in plus la bugetul de stat, a celor platite pentru o prestatie ne-efectuata si pentru care nu exista obligatia de declarare
Multi dintre noi facem uneori plati eronate la bugetul de stat. Daca
platim mai putin, este cine sa ne traga de urechi. Ce se intampla insa
daca din greseala achitam Statului mai mult decat era nevoie? Cum ni se
restituie banii? In aceste zile a aparut in Monitorul Oficial documentul
care reglementeaza modalitatea de restituire a sumelor platite la
bugetul de stat in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite
in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata si
pentru care nu exista obligatia de declarare. Obiectul actului normativ sunt sumele achitate in plus ce nu sunt
cuprinse in vreo alta reglementare sau pentru care nu exista o alta
procedura de restituire.

  • Ce sume pot fi restituite?
     Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:
a) cele platite fara existenta unui titlu de creanta;
b) cele platite in plus fata de obligatia fiscala;
c) cele platite ca urmare a unei erori de calcul;
d) cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;
e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
f) cele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii;
g) cele ramase dupa efectuarea distribuirii in cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor;
h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea executarii silite.

     Actul normativ introduce 3 formulare utilizate in desfasurarea procesului de restituire si anume:
  • Cerere de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare;
  • Dispozitie de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare;
  • Instiintare de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.

Cererea de restituire cuprinde urmatoarele elemente:
a)denumirea solicitantului;
b)codul de inregistrare fiscala;
c)domiciliul fiscal al solicitantului;
d)suma si natura creantei solicitate la restituire;
e)codul IBAN aferent contului in care se solicita restituirea, in cazul in care nu se opteaza pentru restituirea sumei in numerar;
f)banca la care este deschis contul in care se solicita restituirea sumei;
g)datele de identificare ale organului fiscal in a carui administrare se afla acesta;
h)motivul pentru care se solicita restituirea taxei, temeiul legal al solicitarii si documente justificative, daca este cazul.

Nota: la cererea de restituire se anexeaza copii ale documentelor de plata ale solicitantilor.

In termen de 15 zile de la depunerea cererii, autoritatea sau institutia publica verifica daca prestatia nu s-a realizat ori daca plata a fost efectuata necuvenit sau in cuantum mai mare decat obligatia legala si emite, in cazul in care solicitantul este indeptatit la recuperarea sumei, o dispozitie de restituire. In termen de 3 zile de la aprobare, documentatia impreuna cu dispozitia de restituire se transmit de catre autoritatea sau institutia publica  unitatii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acesteia.

De asemenea se verifica si incadrarea in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor in cauza.

In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat prin cererea de restituire, iar in cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se efectueaza fie in contul bancar indicat, fie in numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/ rambursarea unor sume.

Cererea de restituire va fi solutionata in termen de 45 zile de la data inregistrarii acesteia de catre compartimentul cu atributii de compensare/restituire sau de catre unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei, dupa caz.
Parallax

Vizualizari
2397
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri