Denisa Crăciun

Noua reglementare GDPR propusă de Comisia Europeană

GDPR

Comisia Europeană propune un nou act legislativ care va stabili normele procedurale pe care autoritățile ar trebui să le urmeze atunci când aplică regulamentul GDPR în cazurile care afectează persoane din mai multe state membre UE.

Propunerea legislativă a Comisiei vine „pentru a raționaliza cooperarea dintre autoritățile pentru protecția datelor atunci când asigură respectarea Regulamentului general privind protecția datelor în cazurile transfrontaliere”. 

„De exemplu, regulamentul va introduce obligația ca autoritatea pentru protecția datelor principală să trimită omoloagelor sale vizate un „rezumat al aspectelor-cheie”, în care să prezinte principalele elemente ale investigației și opiniile sale cu privire la caz, permițându-le astfel să își prezinte opiniile din timp”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

În plus, propunerea va contribui la reducerea dezacordurilor și va ajuta la ajungerea la un consens între autorități în etapele incipiente ale procesului.

  • Pentru persoanele fizice, noile norme vor clarifica ce informații trebuie să furnizeze atunci când depun o plângere și vor asigura implicarea lor adecvată în proces.
  • Pentru întreprinderi, noile norme le vor clarifica drepturile la respectarea garanțiilor procedurale atunci când o autoritate pentru protecția datelor investighează o posibilă încălcare a GDPR.
  • Pentru autoritățile pentru protecția datelor, noile norme vor facilita cooperarea și vor spori eficiența asigurării respectării normelor, potrivit Comisiei.

Armonizarea normelor procedurale în cazurile transfrontaliere

Noul regulament prevede norme pentru buna funcționare a mecanismului de cooperare și de asigurare a coerenței instituit prin regulamentul GDPR, armonizând normele în domeniile de mai jos:

  • Drepturile reclamanților: armonizarea cerințelor privind admisibilitatea plângerilor transfrontaliere, eliminând obstacolele actuale cauzate de faptul că autoritățile pentru protecția datelor urmează norme diferite. Propunerea prevede drepturi comune pentru reclamanți, astfel încât aceștia vor trebui să fie audiați în cazurile în care plângerile lor sunt respinse integral sau parțial. În cazul investigării unei plângeri, propunerea prevede norme pentru implicarea corespunzătoare a reclamanților.
  • Drepturile părților care fac obiectul investigației (operatori și persoane împuternicite de către operatori): propunerea oferă părților care fac obiectul investigației dreptul de a fi audiate în etapele-cheie ale procedurii, inclusiv în timpul soluționării litigiilor de către Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD), și clarifică ce trebuie să conțină dosarul administrativ, precum și drepturile părților de a avea acces la dosar.
  • Raționalizarea cooperării și a soluționării litigiilor: autoritățile pentru protecția datelor își vor prezinta opiniile la începutul investigațiilor și vor putea utiliza toate instrumentele de cooperare prevăzute de GDPR, cum ar fi investigațiile comune și asistența reciprocă. Aceste dispoziții vor spori influența pe care autoritățile pentru protecția datelor o pot avea asupra cazurilor transfrontaliere, vor facilita obținerea unui consens timpuriu în cadrul investigațiilor și vor reduce dezacordurile ulterioare. Propunerea definește norme detaliate pentru a facilita finalizarea rapidă a procedurilor transmise mecanismului de soluționare a litigiilor prevăzut de GDPR și stabilește termene comune pentru cooperarea transfrontalieră și soluționarea litigiilor.

Regulamentul general privind protecția datelor este pus în aplicare de autoritățile naționale independente pentru protecția datelor, precum și de instanțele naționale. În cazurile care implică o prelucrare care are loc în mai multe state membre sau care afectează în mod substanțial persoanele vizate din mai multe state membre, se aplică „mecanismul ghișeului unic”, care este sistemul de asigurare a respectării normelor prevăzut de GDPR. 

Parallax

Vizualizari
1825
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri