Claudiu Zamfir

LISTA 2018 a noilor formulare pentru contribuții și impozitul pe venit

Thumbnail

Compania de consultanță Deloitte a întocmit o listă a formularelor modificate de autoritățile fiscale, pentru contribuțiile sociale și impozitul pe venit, cu aplicare din anul 2018, și a explicat noile prevederi legale privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Noile prevederi privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate menționează următoarele:

  • pot beneficia de concediu medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și persoanele care prestează activități în baza unui act de detașare;
  • persoanele care nu se încadrează în categoriile beneficiarilor pot opta pentru încheierea unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale;
  • în baza acestui contract, dreptul la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este condiționat de plata unei contribuții în cota de 1% aplicată asupra venitului lunar înscris în contract.

Ordonanța de urgență nr. 99/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017.

De asemenea, au fost modificate și aprobate modelele formularelorutilizate pentru contribuțiile sociale și impozitul pe venit prin următoarele ordine:

  • Ordinul nr. 3.725/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.027 din 27 decembrie 2017.
  • Ordinul nr. 3.726/ 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017.
  • Ordinul nr. 3.780/ 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017.
  • Ordinul nr. 3.781/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.037 din 28 decembrie 2017.
  • Ordinul nr. 4.140 / 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017.

În linie cu modificările aduse Codului fiscal de la 1 ianuarie 2018, dintre formularele fiscale modificate Deloitte enumeră următoarele:

- 020 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

- 030 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin un cod numeric personal;

- 050 – Cerere de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului;

- 070 – Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

- 700 – Declarație pentru înregistrarea / modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal;

- 600 – Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate.

- 100 - Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat.

- 710 - Declarație rectificativă.

Dintre formularele referitoare la impozitul pe venit, Deloitte menționează urmatoarele:

- 201 – Declarație privind veniturile realizate din străinătate;
- 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocurile de noroc și câștigurile / pierderile din investiții, pe beneficiari de venit;
- 207 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă / veniturile scutite, pe beneficiarii de venit nerezidenți;
- 220 – Declarație privind venitul estimat / norma de venit;
- 221 – Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit;
- 222 – Declarație informativă privind începerea / încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate;
- 223 – Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale;
- 224 – Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România;
- 256 – Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
- 257 – Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a persoanelor fizice;
- 260 – Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/ impozitul anual datorat.

Totodată, s-au introdus următoarele declarații:

- Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere
- Notificare privind nedepunerea la termen a declarației informative
- Notificare privind completarea eronată a declarației informative
- Notificare privind neconcordanțele între veniturile declarate și cele existente în evidența fiscală
- Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere conform art. 107, alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Citește mai multe în buletinul de informare al Deloitte:

Tax Legal Alert 08-12 Ian RO by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
3888
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri