Claudiu Zamfir

Util: Lista certificatelor și avizelor de care ai nevoie ca să-ți deschizi un magazin de cartier

Thumbnail

Micii patroni care vor să-și deschidă un magazin de cartier, care să vândă și produse alimentare, trebuie să își scoată cel puțin 5 certificate, avize și alte documente pentru a putea funcționa, potrivit unei liste întocmite de un Zoltan Szfarli, funcționar dintr-o primărie importantă din țară, în sprijinul românilor care vor să intre în afaceri.

Lista realizată de Zoltan Szfarli, consilier la Primpria Municipiului Mediaș, județul Sibiu, nu are pretenția că este completă (mai ales având în vedere diverse particularități locale), însă poate fi de real folos antreprenorilor, pentru a se descurca mai ușor în labirintul birocrației, la început de drum.

Fișă cu principalele autorizații și avize necesare pentru deschiderea unui magazin alimentar sau mixt: COD CAEN 4711 sau 4719:

 • Certificatul Constatator emis pentru punctul de lucru  cu  autorizarea activităților prevăzute de codurilor CAEN 4711 sau 4719 . Documentul se obține în baza  declarației – tip, pe proprie răspundere , depusă de solicitant la  Biroul Unic din cadrul Oficiul Registrului Comerțului în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004. Atenție! acest document constituie practic autorizația de funcționare din punct de vedere  sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţiei muncii, cu mențiunea că pentru o suprafată a magazinului de  peste 400 mp, solicitantul este obligat să solicite Ag. de Protecție a Mediului, eliberarea autorizației de mediu.  

 

 • Înregistrarea sanitar-veterinară. Documentul este eliberat de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, conform prevederilor cuprinse  în  Ordinul nr.111/2008.Atenție! chiar dacă d.p.d.v. sanitar-veterinar sunteți autorizat în baza declarației pe proprie răspundere ( fapt atestat prin Certificatul Constatator) conform reglementărilor legale veți avea nevoie și de acest document.  

 

 • Acordul de funcționare eliberat de primărie. Documentul se eliberează de primăria în a cărei rază teritorială se află amplasat magazinul, fiind reglementat de prevederile cuprinse în O.G. nr.99/2000 și H.G. nr.333/2003.

 

 • Analiza de risc la securitatea fizică pentru persoanele juridice, conform  prevederilor din Leg. 333/2003 și H.G. 301/2012, efectuată de experți din cadrul RNERSF.

 

 • Condiții specifice domeniului de activitate pentru personalul angajat. Conform prevederilor cuprinse în OG nr.99/2000 și HG nr.333/2003, lucrătorul  comercial  ce își va desfășura activitatea în sectorul  alimentar precum și șeful de magazin trebuie să dețină calificarea necesară pentru această ocupație, atestată fie prin diploma /certificat de absolvire a unei instituţii de învăţământ preuniversitar sau a unor cursuri de calificare autorizate (organizate de persoane juridice autorizate în acest scop),  fie să aibă  cel puțin 2 ani de vechime în meseria respectivă, fapt ce se va atesta printr-un document legal cu respectarea  prevederilor Codului Muncii.  De asemenea tot personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar trebuie să dețină un curs  privind însuşirea noţiunilor fundamentale  de igienă, efectuat conform prevederilor cuprinse în Ordinul nr.1225/2003.  Angajații care vin în contact direct cu alimente neambalate  atât sunt obligați să își efectueze atât la angajare cât și periodic, analizele prevăzute în Fișa nr. 128 din Anexa 1 conținută în HG nr.355/2007.  

Avize și autorizații necesare în funcție de caz:

 • Avize / autorizații necesare în faza construcției/amenajării spațiului în care se va desfășura activitatea: Certificatul de Urbanism, Autorizația de construcție, Aviz Mediu, Aviz securitate la incendiu, Aviz sanitar-veterinar, Aviz sanitar, avize și contracte cu furnizori de utilități, etc. în funcție de fiecare caz în parte.

 

 •  Aceste avize și autorizații sunt eliberate de instituțiile abilitate, solicitarea acestora diferă de la caz  la caz, ele fiind solicitate în special în faza construcției/  amenajării spațiului, pentru  un spațiu  deja construit care  are și destinație comercială existând toate premisele ca aceste documente să nu mai fie necesare poate cu excepția încheierii unor contracte cu furnizorii de utilități.  

 

 • Autorizație de securitate la incendiu. Documentul se eliberează de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență existent la nivelul fiecărui județ, în baza Legii 307/2006  numai pentru amplasamentele care intră sub incidența prevederilor cuprinse în H.G. 571/2016. Cazurile cele mai des întâlnite când un magazin necesită această autorizație sunt:  când are o suprafață desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp sau 200 mp dacă spațiul se află amenajat într-o clădire de locuit colectivă,  se află amplasat într-un spațiu asimilat unui subsol, demisol, pod și are o suprafață desfășurată mai mare de 100 mp, este asimilat unei săli aglomerate. Atenție! pot exista și alte situații când un magazin necesită autorizație de securitate la incendiu

 

 • Autorizație de mediu.  Documentul se eliberează de către Agenția de Protecția Mediului existentă la nivelul fiecărui județ, conform  prevederilor cuprinse în Ordinul 1798/2007. În cazul unui magazin , pentru codul CAEN 4711, această autorizație este necesară doar în cazul în care magazinul este asimilat unui supermarket ( are o suprafață cuprinsă între 400 – 2500 mp) sau hiperrmarket ( peste 2500 mp), așa cum suprafețele acestora sunt definite în OG nr.99/2000.

 

 • Autorizarea mijloacelor de publicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate  și în baza  „ Regulamentului Local de publicitate’’ adoptat de fiecare administrație publică locală în parte, conform prevederilor legale.

 

 • Autorizaţia de comercializare a seminţelor şi materialului săditor sau  împuternicirea unui furnizor angrosist autorizat în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene În cazul în care în cadrul magazinului se comercializează semințe în ambalaje mici și/sau  sau plante la bucată sau în ambalaj individual,   provenite de la furnizori profesionişti autorizaţi, acestea se pot comercializa fie în baza  Autorizaţiei de comercializare a seminţelor şi materialului săditor, emisă de   Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor  din cadrul Ministerului Agriculturii, în baza prevederilor Legii nr.266/2002, fie în baza unei împuternicirii emise de un  furnizor angrosist autorizat  în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene.

 

 • Licență neexclusivă de comunicare publică a muzicii în scop ambiental În cazul utilizării, în incinta magazinului, a muzicii în scop ambiental, indiferent de modalitatea de transmitere a acesteia, conform prevederilor cuprinse în Legea nr.8/1996 aveți nevoie de licențe neexclusive de comunicare de la mai multe organisme de gestiune colectivă, mai multe detalii puteți găsii AICI

 

 • Notificare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pt. sistem camere video conform prevederilor Legii nr. 677/2001, privind  prelucrarea datelor cu caracter personal și a Deciziei nr. 52/2012 a ANSPDCP. Atenție! sistemul video de înregistrare este obligatoriu,conform art. 15 din HG nr.301/2012  pt. un magazin  ce depășește suprafața de 500 mp.

 

 • Contract cu o firmă de pază autorizată. În cazul magazinelor ce depășesc suprafața de 500 mp, pentru menţinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice, obligația stipulată de art. 15 din HG nr.301/2012.   

 

 • Acordul prealabil și Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului. Eliberată de  administratorului drumului care poate fi după caz Cons. Local, Cons. Județean, CNADNR, în baza OG nr. 43/1997, fiind necesară în cazul unor lucrări cu  implicații directe  asupra modificării elementelor geometrice a drumului public și/sau crearea de noi căi de acces  sau alte intervenţii asupra drumului public. Atenție! la amenajarea unor spații de acces auto sau locuri private de parcare, este foarte posibil să aveți nevoie de acest document.

 

 • “Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică”, prevăzut în Anexa 11 din Ordinul nr.1253/2013.  

 

 • Documentul este necesar în cazul în care în magazin se comercializează produse agroalimentare ambalate ce provin din agricultura ecologică și anume produsele denumite eco, bio, organice. Declarația respectivă se va depune în format electronic la Direcția de Agricultură Județeană din județul pe raza căruia se află amplasat magazinul.  

 

 • Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în cazul în care în magazin se comercializează programe pentru calculator. Conform prevederilor cuprinse în OG nr.25/2006, în cazul comercializării cu amănuntul a programelor pe calculator, comerciantul are obligația să se înscrie în Registrul naţional al programelor pentru calculator, gestionat de ORDA. Înregistrarea în Registru, se probează cu certificatul de înregistrare emis de ORDA.

 
Observații: Descrierea avizelor și autorizațiilor nu are un caracter exhaustiv, acestea  pot să difere în funcție de amplasamentul magazinului și de gama de produse oferite spre vânzare.

Alte ghiduri și îndrumări utile din partea lui Zoltans Szfarli puteți găsi pe pagina sa de Facebook, Ghidul antreprenorului începător.

Descarcă de mai jos lista lui Zoltan Szfarli:

Fișă Avize Și Autorizații Deschidere Magazin Mixt by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
44162
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri