Claudiu Zamfir

S-a publicat în Monitorul Oficial Legea 69/2022, privind drepturile de autor, care schimbă modul în care se postează pe Facebook sau Youtube

Thumbnail

În Monitorul Oficial de vineri, 1 aprilie 2022, s-a publicat Legea 69/2022, privind drepturile de autor, care aduce unele schimbări modului în care se postează conținut pe platformele online, cum ar fi Facebook sau YouTube, de exemplu.

Noua Lege 69/2022 modifică Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Astfel, România transpune în legislația națională  Directiva europeană 790/2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală, un act normativ european care a stârnit nemulțumirea unor mari platforme online, ca YouTube sau Facebook, care se văd responsabilizate mai mult pentru conținutul pe care îl publică utilizatorii lor, din punctul de vedere al drepturilr de autor.

Printre altele, legea definește furnizorul unui serviciu online de partajare de conținut drept „un furnizor al unui serviciu al societății informaționale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este acela de a stoca și de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează și le promovează direct sau indirect, spre exemplu, prin utilizarea unor mijloace de promovare țintită, în scop lucrativ”.

Conform noii legi, un furnizor de servicii online de partajare de conținut trebuie să obțină o autorizație din partea autorilor, artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor de fonograme și videograme, precum și din partea organismelor de radiodifuziune și televiziune și/sau editorilor publicațiilor de presă, de exemplu prin încheierea unui contract de licență, pentru a comunica public sau a pune la dispoziția publicului operele sau alte obiecte protejate.

Autorizația acoperă și actele de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului realizate de utilizatorii serviciilor online de partajare de conținut, atunci când aceștia nu acționează în exercitarea unei activități comerciale sau activitatea lor nu generează venituri semnificative în ceea ce privește actele relevante care fac obiectul autorizației acordate furnizorului de servicii online.

Furnizorii de servicii online de partajare de conținut au obligația de a obține autorizațiile necesare, iar în cazul în care nu au obținut aceste autorizații aceștia răspund pentru actele de comunicare publică neautorizate, inclusiv pentru punerea la dispoziția publicului a operelor protejate prin drepturi de autor sau a altor obiecte protejate.

Aceste platforme sunt exceptate de la aceste obșigații și responsablități dacă demonstrează că au îndeplinit cumulativ următoarele:

 • a) au depus cele mai bune eforturi pentru a obține o autorizație;
 • b) au depus, în conformitate cu standarde ridicate de diligență profesională din domeniu, cele mai bune eforturi pentru a asigura indisponibilitatea operelor și a altor obiecte protejate specifice în privința cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informații relevante și necesare;
 • c) au acționat cu promptitudine și eficiență, la primirea unei notificări motivate suficient din partea titularilor de drepturi, pentru a bloca accesul la operele sau alte obiecte protejate notificate sau pentru a le elimina de pe site-urile lor, și au depus cele mai bune eforturi pentru a preveni viitoare încărcări ale acestora în conformitate cu lit. b).

Legea prevede condiții mai blânde pentru platformele online mici, cum ar fi startup-urile de tehnologie din domeniu.
Acestea sunt definite astfel:
au pus la dispoziția publicului din Uniunea Europeană propriile servicii de mai puțin de 3 ani
și au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane euro.

Aceste platforme online mici trebuie totuși să îndeplinească și ele unele condiții pentru a fi exonerate de răspundere pentru conținutul postat de utilizatori, din punctul de vedere al drepturilor de autor:

 • a) au depus cele mai bune eforturi pentru a obține o autorizație;
 • b) au acționat cu promptitudine și eficiență, la primirea unei notificări suficient motivate, pentru a bloca accesul la opere și alte obiecte protejate sau pentru a le elimina de pe site-ul lor.

Dacă platformele online sunt ceva mai mari, adică au sărit de 5 milioane de vizitatori unici pe lună, în medie, în cursul anului calendaristic precedent, mai trebuie să îndeplinească o cerință:

 • să demonstreze în plus că au depus cele mai bune eforturi pentru a preveni noi încărcări ale operelor și altor obiecte protejate notificate în privința cărora titularii de drepturi au furnizat informații relevante și necesare.

De asemenea, utilizatorii pot posta liber pe platformele online conținut protejat de drepturi de autor în cazuri în care este vorba despre:

 • a) citate, critici, recenzii;
 • b) utilizarea în scopuri de caricatură, parodiere sau pastișe.

O altă prevedere a Legii 69/2022 se referă la cazurile în care firmele sau alți utilizatori profesioniști iau texte cu copy-paste din presă sau de la alți deținători de drepturi de autor și le postează ca atare pe Facebook, pe bloguri sau pe alte astfel de platforme.

În astfel de cazuri, legea românească a stabilit o limită de maximum 120 de carctere care pot fi preluate fără să consimțământul  deținătorului drepturilor de autor:

Editorul unei publicații de presă are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice utilizarea online a propriilor publicații de presă de către prestatorii de servicii ai societății informaționale prin:

 • a) reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc și sub orice formă, în totalitate sau în parte, precum și stocarea permanentă ori temporară a acestora pe dispozitive de orice natură și în orice formă;
 • b) punerea la dispoziția publicului, prin mijloace cu fir sau fără fir, prin internet, alte rețele de calculatoare sau prin orice alt procedeu similar, astfel încât acestea să poată fi accesate, în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public.

Drepturile nu se aplică în următoarele cazuri:

 • a) utilizarea publicațiilor de presă în scop privat sau necomercial de către utilizatori individuali;
 • b) introducerea de legături către pagini de internet, precum și în cazul raportării în publicațiile de presă a unor simple fapte;
 • c) utilizarea unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte, de maximum 120 de caractere, dintr-o publicație de presă, în măsura în care nu afectează eficacitatea drepturilor de autor sau nu conduce la înlocuirea publicației de presă sau la determinarea publicului să nu mai acceseze publicația de presă.

Consultă Legea 69/2022 privind drepturile de autor.

Parallax

Vizualizari
7926
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri