Claudiu Zamfir

Inspecția Muncii explică ce trebuie să facă patronii și ce riscă, în privința anagajților cu salariul minim timp de 2 ani

bani-lei-dreamstime

Inspecția Muncii a transmis, vineri, publicației StartupCafe, un răspuns în care explică ce trebuie să facă firmele din România și ce riscă, în privința cerințelor legale de creștere a salariilor pentru anagajții încadrați cu salariul minim timp de cel puțin 2 ani.

StartupCafe a transmis simultan aceleași întrebări, atât Ministerului Muncii cât și Inspecției Muncii, din subordinea acestuia. Ministerul Muncii a răspuns mai repede și am publicat, zilele trecute, explicațiile sale. Inspecția Muncii vine cu alte explicații, oferind o anumită interpretare a legii, și avertizează inclusiv cu amenzi în cazul angajatorilor care încalcă prevederile legale referitoare la creșterea salariilor în cazul lucrătorilor încadrați cu salariul minim timp de 2 ani.

Pe scurt, Inspecția Muncii spune că, pentru angajații din „domeniul concurenţial”, legea nu stabilește ce mărire trebuie să le ofere firmele angajaților cu salariul minim de cel puțin 2 ani.

Însă legea lasă la „aprecierea angajatorului să stabilească prin negociere” nivelul salariului, „astfel încât să se asigure cel puțin nivelul salariului de bază net avut anterior”, explică Inspecția Muncii.

În schimb, Ministerul Muncii explicase, anterior, pentru StartupCafe, că „cuantumul majorării salariului respectiv se stabilește prin negociere în cadrul contractului individual de muncă, iar în mod normal nivelul acestuia trebuie să asigure cel puțin nivelul de bază al salariului net avut anterior”.

În context, Inspecția Muncii avertizează și asupra unor eventuale sancțiuni pentru angajatorii care încalcă art. 164 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, prin care s-a instituit această obligație de majorare a salariilor angajaților care muncesc de cel puțin 2 ani pe salariul minim.

Inspectorul de muncă poate dispune măsura respectării dispoziţiilor art. 164 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în condițiile prevăzute de Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (art. 8 lit. e).

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei” - spune acum Inspecția Muncii, în adresa transmisă StartupCafe.ro.

În schimb, Ministerul Muncii declarase anterior, pentru StartupCafe.ro, că  „legea nu prevede sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor art.164 alin. (2 ind.1) și (2 ind.2) din Legea nr. 53/2003”.

Pe de altă parte, în cazul angajaților din sectorul bugetar care sunt încadrați de cel puțin 2 ani pe salariul minim, Ordonanța de urgență-trenuleț 115/2023 a stabilit separat o majorare salarială de 5% pentru bugetari, astfel încât aceștia oricum vor depăși salariul net pe care îl aveau înainte - a mai explicat Inspecția Muncii.

Redăm mai jos răspunsurile Inspecției Muncii adresate StartupCafe.ro:

Prin art.l din O.U.G. nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene s-a stabilit, prin derogare de la prevederile art.12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023. Ca urmare a acestei majorări, salariaţii încadraţi în luna decembrie 2023 cu salariul de bază 3.300 lei stabilit de H.G. nr.900/2023 privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată vor avea, începând de la 1 ianarie 2024, un salariu de bază brut de 3.465 lei.

În această situaţie, cu toate că nu se mai aplică deducerea de 200 de lei stabilită de art.LXXIII din O.U.G. nr. 115/2023, corespunzător aplicării prevederilor Legii nr.227/2015 privind codul fiscal de calcul al contribuţiilor sociale și a impozitului pe venit, salariul net de la 1 ianuarie 2024 calculat sumei de 3.465 lei este mai mare decât salariul net avut anterior şi, prin urmare, salariatul nu pierde din venitul net.

Pentru salariaţii din domeniul concurenţial, legiuitorul nu a stabilit un cuantum al majorării salariului respectiv lăsând la aprecierea angajatorului să stabilească prin negociere nivelul acestuia astfel încât să se asigure cel puțin nivelul salariului de bază net avut anterior..

Inspectorul de muncă poate dispune măsura respectării dispoziţiilor art. 164 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în condițiile prevăzute de Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (art. 8 lit. e).

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Potrivit prevederilor art. 164 alin. (2 ind. 1) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului Individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază mínim brut pe ţară garantat în plată.

Aşa cum rezultă din textul alineatului respectiv, aceste prevederi se aplică numai celor la care salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit în baza prevederilor art. 164 alin. (1) din Legea nr.53/2003 Codul muncii.

Iată mai jos adresa trimisă de Inspecția Muncii la solicitarea StartupCafe:

 

inspectia muncii by claus_44 on Scribd

 

 

Spre comparație, iată și interpretarea Ministerului Muncii:

 

 

StartupCafe-Ministerul Muncii by claus_44 on Scribd

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
45112
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri