Claudiu Zamfir

ANAF: nouă propunere de proceduri și criterii de risc, la acordarea sau retragerea codului de TVA

Thumbnail

Agenția Națională de Administrare Fiscală le va acorda sau retrage firmelor codul de TVA dacă acestea vor avea risc fiscal ridicat, evaluat conform unor seturi de criterii și proceduri, se arată într-un nou proiect de ordin emis joi de ANAF.

Noul Proiect de ordin pentru stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA ar urma să aborge destul de proaspătul Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, care fusese publicat în Monitorul oficial pe 1 februarie 2017.

Noul ordin (în stadiul de proiect momentan) prevede că organul fiscal nu va înregistra în scopuri de TVA, respectiv va anula înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care persoanele impozabile prezintă risc fiscal ridicat.

"Procedura de evaluare a riscului fiscal are caracter preventiv în scopul identificării persoanelor impozabile care urmăresc utilizarea abuzivă sau frauduloasă a înregistrării în scopuri de TVA și reprezintă o componentă a analizei de risc care este desfășurata la nivelul organului fiscal” - susține ANAF, în fundamentarea proiectului său de ordin.

Potrivit ANAF, analiza de risc pune accent pe comportamentul fiscal al persoanelor impozabile și are la baza o serie de criterii de risc care privesc, făra a se limita la:

 1. gradul de conformare la declarare și plată a persoanei impozabile,
 2. existența sediului social sau a sediilor secundare unde se desfășoara activitatea economică pentru care a obținut autorizația de funcționare,
 3. existența personalului angajat,
 4. insolvența/ falimentul,
 5. inactivitatea fiscală,
 6. neconcordanțele înregistrate între livrările și achizițiile de bunuri declarate de persoanele impozabile analizate și partenerii acestora etc.

Firmele cu cifra de afaceri de cel puțin 220.000 de lei pe an sunt obligate să se declare plătitoare de TVA. Firmele cu cifre de afaceri sub pragul 220.000 lei pe an au nevoie să îndeplinească o serie de criterii și proceduri dacă solicită și ele Cod de TVA. 

Codul de TVA este foarte important pentru o afacere. O firmă care are Cod de TVA își poate deduce TVA-ul din investiții.

Proiectul de ordin ANAF privind procedurile si evaluarea riscului fiscal la acordarea sau anularea codului de TVA și anexele pot fi descărcate de mai jos:

Ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Referat de aprobare

Înregistrarea la cere în scopuri de TVA - criteriile de risc

Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și valuarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată se efectuează de către compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal, din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informații fiscale de la nivel județean/regional.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

Firmele cărora le-a fost refuzat codul de TVA pot formula contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

15 criterii de risc sunt prevăzute la acordarea la cerere a codului de TVA, iar fiecare are sub-criterii (anexa 5):

 1. Sediul

 2. Insolevență / Faliment (în cazul altor firme ale asociaților, administratorilor)

 3. Inactivitate fiscală

 4. Inactivitate temporară la Registrul Comerțului

 5. Respingerea / anularea înregistrării în scopuri de TVA (în cazul altor firme ale asociaților, administratorilor)

 6. Obligații fiscale restante,

 7. Contravenții,

 8. Infracțiuni,

 9. Venituri,

 10. Rezidență fiscală,

 11. Cont bancar,

 12. Activitatea desfășurată,

 13. Terți,

 14. Servicii constabile,

 15. Salariați.

 

 

Anexa 5 - Criterii risc fiscal la inregistrarea la cerere in scopuri TVA by claus_44 on Scribd

Pentru firmele care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfașura activități economice în sfera de aplicare a TVA nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a noului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA - mai prevede priectul.

 

Procedura cerere inregistrare cod TVA by claus_44 on Scribd

Anularea Codului de TVA - criteriile de risc

O firmă se poate alege cu anularea codului de TVA de către organul fiscal de care aparține, dacă prezintă risc fiscal ridicat.
Firmele sunt selectate pentru verificări periodic, în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central.

Proiecul prevede în anexa 6 un număr de 5 criterii de bază la anularea Codului de TVA. Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal au alocat un punctaj negativ. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte. O firmă va fi considerată ca prezentând risc fiscal ridicat dacă obține mai puțin de 51 de puncte la evaluare.

Împotriva deciziei privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Cele 5 criterii de bază sunt:

 1. Sediu,

 2. Salariați,

 3. Servicii contabile,

 4. Neconcordanțe,

 5. Rezidență fiscală (a administratorului).

 

Anexa 6 - criterii risc fiscal anulare Cod TVA by claus_44 on Scribd

Pentru firmele înregistrate în scopuri de TVA care fac obiectul anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, este aplicabilă procedura de evaluare anterioară intrării în vigoare a noului ordin, respectiv procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA - mai prvede proiectul de ordin.

Procedura evaluare riscla anulare Cod TVA by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
9276
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri