Claudiu Zamfir

INFOGRAFIC: Noile plafoane cash pentru firme și persoane fizice, valabile în anul 2024

plati cash-main photo

Plafoanele de plăți și încasări în numerar pentru persoane juridice și fizice și limitele de cash în casă pentru firme au fost modificate, de către Guvern, de 3 ori în anul 2023. Acum, la început de 2024, am sintetizat principalele plafoane privind banii în numerar, valabile după toate aceste schimbări, într-un infografic pentru cititorii StartupCafe, să fie mai ușor de reținut.

Reamintim că, anul trecut, Legea 70/2015 (pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar) a fost modificată prin Legea nr. 296/2023, care a fost schimbată, la rândul ei, prin Ordonanță de urgență 98/9 noiembrie 2023, pentru ca în 15 decembrie să se mai vină o modificare, prin OUG-„trenuleț” 115/2023.

Extinde imaginea și salvează-ți infograficul pe dispozitiv (click)

Infografic-plafoane cash-numerar-2024

Prevederile din infograficul plăților în numerar, prezentate desfășurat:

 1. Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice (firme, PFA, II, liber-profesioniști etc) nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. În cazul magazinelor de tipul cash and carry (gen Metro, Selgros etc.), supermagazinelor (1.000-2500 mp) și hipermagazinelor (peste 2500 mp), sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Prin excepție, se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Sucursalele și alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie și/sau cont deschis la o instituție de credit aplică în mod corespunzător prevederile pentru fiecare casierie în parte.
 2. Încasări ale persoanelor juridice de la persoanele juridice în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
 3. Plăți către magazinele de tipul cash and carry (gen Metro, Selgros etc.), care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 4. Plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
 5. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar de la persoane juridice către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.
 6. Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende sau alte drepturi se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.
 7. Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar de mai sus cu o valoare mai mare decât plafonul menționat, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut. Aceste prevederi NU se aplică în cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condițiile în care între persoanele juridice și persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.
 8. Operațiunile de încasări și plăți efectuate între persoanele juridice (firmele și profesioniștii prevăzuți de legea 70/2015) și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puțin de 500 lei.
 9. Operațiunile de încasări și plăți între persoanele juridice și persoanele fizice în calitate de asociați/ acționari/ administratori/ persoane fizice/ alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.
 10. În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice și, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depășesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepție, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai dețin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.
 11. Operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoanele fizice, altele decât  operațiunile de încasări și plăți realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României,  efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacție. Sunt interzise încasările și plățile fragmentate în numerar pentru tranzacțiile mai mari de 50.000 lei, precum și fragmentarea unei tranzacții mai mari de 50.000 lei.
Parallax

Vizualizari
56928
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Mircea
Munteanu
Plafonarea sumelor cash este dorinta bancilor de a monopoliza toate tranzactiile de pe piata; nu mai sunt firme ce pastreaza capitalul si imprumuta, vor sa fie TOTUL; firmele ce tin contabilitatea societatii; e o tendinta inacceptabila!
poza de profil
maria
soitu
poza de profil
maria
soitu
poza de profil
maria
soitu
poza de profil
maria
soitu
D-le Munteanu,sau cine imi poate rasounde:eu nu am inteles inca:dau un avans spre decontare unei persoane,din casieria firmei.Care este suma maxima ce i-o dau?1000 sau 5000 lei?
multumesc!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri