Claudiu Zamfir

Guvernul vrea închisoare pentru patronii care nu plătesc contribuțiile sociale pentru angajați și alte impozite (proiect)

Thumbnail

Patronii și administratorii de firme care nu vor plăti la stat contribuțiile sociale pentru salariile agajaților sau alte impozite ar urma să fie pedepsiți cu închisoarea, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență emis, joi, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Proiectul de OUG prevede modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, astfel încât să fie reincriminată penal fapta angajatorior de a nu plăti contribuțiile sociale ale angajaților și alte impozite cu reținere la sursă:

”Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.

Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.”

De asemenea, tentativa se pedepseşte la jumătatea limitelor infracțiunilor de mai sus, conform Codului Penal.

În anexă sunt supuse acestor pedepse infracțiuni de evaziune fiscală la 32 de tipuri de impozite și constribuții sociale, printre care:

  • Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română,
  • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
  • Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor
  • Contribuţia  de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor
  • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor

De asemenea, tot aceste pedepse ar urma să se aplice și pentru evaziunea fiscală la:

  • Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
  • Impozitul pe veniturile din arendă
  • Impozitul pe  venituri din profesii independente desfăşurate în România, obținute de un nerezident - medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare - în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat.
  • Impozitul pe veniturile din pensii
  • Impozitul pe veniturile din alte surse

Anexa completă, la finalul documentului de mai jos:

Proiect OUG Infractiuni by Claudiu on Scribd

În schimb, ar urma să fie iertați de înăsprirea pedepselor cei care se asociază pentru a face evaziune fiscală. Astfel, Ministerul Fianțelor propune abrogarea alineatului din lege potrivit căruia „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute” mai sus.

Neplata taxelor cu reținere la sursă a fost pedepsită penal inițial, însă Curtea Constituțională a dezincriminat faptele printr-o decizie din 7 mai 2015, pe motiv că prevederile nu îndeplineau condițiile de claritate. Prin noua propunere ordonanță de urgență, Ministerul Finanțelor susține că aduce această claritate legii, pentru ca infracțiunile menționate să fie sancționate în sfera penală.

De asemenea, prin proiectul de OUG, MFP vrea să și scadă cu un an limita de sus a pedepsele pentru unele fapte de evaziune fiscală, la sume mai mici, însă propune majorarea sanțiunilor pentru prejudiciile mai mari care fac obliectule evaziunii.

Astfel, proiectul de OUG prevede că sunt infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e) executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

În schimb, dacă prin aceste s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se vor majora cu o treime, în loc de 2 ani, cum este prevăzut în prezent.

Dacă prin prejudiciul mai mare de 500.000 euro (echivalent lei), limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se vor majora cu jumătate, în loc de 3 ani, cum este în prezent.

Parallax

Vizualizari
7566
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Foarte bine. Patronii care NU vor sa plateasca desi au profit merita pedeapsa. Patronii sa isi vanda bunurile si vilele pentru ca sa aiba bani. Suficient cu furtul.
poza de profil
Bun si ce facem ca Statul - adica intreprinderile de stat -este primul "infractor"? Pe cine bagam la bulau ?

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri