Claudiu Zamfir

Modificarea încadrării la plafonul de 500.000 EUR pentru impozitul pe venitul microîntreprinderii - ordonanța de urgență a Guvernului

taxe

Guvernul a decis joi modificarea prevederilor privind întreprinderile legate atunci când se verifică încadrarea firmelor în plafonul cifrei de afaceri anuale de 500.000 EUR pentru aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderii.

Astfel, se schimbă articolul 47, alineatul (11) al codului fiscal, astfel:

Liimita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta. Persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

 • a) persoana juridică română care verifică condiția deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/ majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;
 • b) persoana juridică română care verifică condiția este deținută de o altă persoana juridică română, direct și/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiția, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere;
 • c) persoana juridică română care verifică condiția este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. În situația în care persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiția cumulează și veniturile acestei persoane.
 • d) persoana juridică română care verifică condiția dacă are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În acestă situație, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.”

La articolul 52 al codului fiscal, după alineatul (51), se introduce un nou alineat, alin. (52), cu următorul cuprins:

 • împreună cu veniturile întreprinderilor legate cu microîntreprinderea care se găsește în situația prevăzută la art. 47 alin. (11) lit. d) se cumulează și o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, potrivit prevederilor titlului IV.

Guvernul spune că a luat în considerare dificultatea încadrării/stabilirii „întreprinderilor legate” în calculul plafonului de 500.000 euro pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor evidențiată de mediul de afaceri dar și de organizațiile profesionale.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

A) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro (și max. 500.000 EUR);

sau

2. desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare listei de 17 coduri CAEN:

 • 5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator,
 • 5829 - Activităţi de editare a altor produse software,
 • 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
 • 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei,
 • 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare,
 • 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată,
 • 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
 • 5590 – Alte servicii de cazare,
 • 5610 - Restaurante,
 • 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente,
 • 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,
 • 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor,
 • 6910 - Activităţi juridice - numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii,
 • 8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală,
 • 8622 -Activităţi de asistenţă medicală specializată,
 • 8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică,
 • 8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

B) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activităţile prevăzute în lista celor 17 de mai sus.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

OUG_28.03.24_masuri_fiscal_bugetare[1] by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
20029
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri