Redacția StartupCafe.ro

Ghiduri ANAF: Compensarea obligațiilor fiscale, procedura de mediere și direcționarea a 3,5% din impozit către ONG

Thumbnail

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, vineri, două broșuri explicative, una care privește compensarea obligațiilor fiscale, cealaltă care se referă la procedura de mediere, dar și un ghid privind redirecționarea procentului de 3,5% din impozit către un ONG.

Broşura privind compensarea obligațiilor fiscale 

Broșura ANAF privind compensarea obligațiilor fiscale cuprinde răspunsuri la întrebări precum: ce este compensarea, ce fel de obligații se sting prin compensare și cum se efectuează ea.

Potrivit mini-ghidului, compensarea este operațiunea prin care se sting creanțele statului sau unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitoruluireprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget.

Operațiunea de compensare se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui administrare se află contribuabilul până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

Compensarea se efectuează între obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporțional.
Compensarea la cererea debitorului se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrarea cererii. 

Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, la cerere sau din oficiu, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii.

Descarcă de AICI Broşura privind compensarea obligațiilor fiscale.

Broşura ANAF privind procedura de mediere 

Această broșură explică cui se aplică procedura de mediere, în ce constă și, printre altele, ce obiectiv are.

Astfel, procedura de mediere se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenția de mediere.

Pentru persoanele juridice, care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, notificarea se depune de către debitorul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acesta.

Obiectul procedurii de mediere îl reprezintă obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea privind intenția de mediere.

În ce constă procedura de mediere: 

 • clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație, dacă respectivul debitor are obiecții cu privire la acestea;
 • analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia deînlesnirile la plată prevăzute de lege.

Broșura privind procedura de mediere poate fi descărcată de AICI.

Ghidul privind redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către un ONG

Privitor la persoanele fizice, ANAF a publicat, vineri, și Ghidul contribuabililor care optează pentru direcționarea procentului de 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil către un ONG. 

Persoanele fizice care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până șa 3,5 din impozitul anual pot completa următoarele declarații fiscale:

 • formularul 230 - „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat";
 • formularul 212 - “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit;
 • activități agricole impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit și venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Formularele 230 și 212 se depun până la data de 25 mai 2023.

Descarcă de AICI Ghidul privind direcționarea a 3,5% din impozit către ONG.

Parallax

Vizualizari
4395
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.598
Just for testing :

interaction: 0.75

popularity: 0.95

publishing: 3.1

expertise: 0.09

rating: 1.598

Articole publicate : 974
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri