Lupu Mirela

4 întrebări de bază despre formularul 600

Thumbnail

Deja suntem obișnuiți cu modificările bruște și absurde ale Codului Fiscal. Asistăm la o revoluție fiscală inițiată de către guvernanți, victimele vor fi plătitorii de taxe și impozite, tocmai cei care, culmea, ar trebui protejați întrucât aduc plus valoare economiei. Avem o noua obligație de plată a contribuției la sănătate pentru persoanele fizice care au fost simultan și angajați,  care au obținut venituri peste 22800 lei (12 luni x 1900 lei) în anul 2017, da, ați citit bine, 2017 e anul de referință pentru stabilirea sumelor suplimentare de plată! Regăsiți mai jos  un rezumat al formularului 600.

1. Cine are obligația depunerii formularului 600?

Potrivit ANAF, persoanele fizice care în anul fiscal 2017 au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii (atenție---și DIVIDENDE) sau venituri din alte surse, CAS ți CASS se datorează astfel:

  • CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activităţi independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 de lei);

  • CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (22.800 de lei, pentru anul fiscal 2018).

Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon nu au obligația depunerii declarației, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale.

Deci, ai obținut venituri în anul 2017 peste 22800 lei,  altele decât veniturile salariale deși ești și salariat , ești bun de plată a contribuției la sănătate în anul 2018 în sumă de 2280 lei plătibil în 4 tranșe egale.

2. Care este termenul de depunere a formularului 600?

Formularul 600 se depune cel târziu până pe data de 31 ianuarie 2018.

3. Cum se depune formularul?

Formularul  se poate  depune  la ghișeele ANAF de care aparțin contribuabilii, precum și prin poștă cu confirmare de primire  sau online cu certificate digital sau prin spațiul privat – SPV.

4. Sancțiuni pentru nedepunerea formularului 600

Cu acest paragraf ar trebui să începem, având în vedere că în cazul dividentelor formularul anual ( D205) care stabilește suma totală a dividentelor sau din alte surse virate către un contribuabil se depune abia în luna februarie 2018 pentru veniturile obținute în anul 2017 consider că este prematur ca până în data de 31 ianuarie persoanele fizice să se îngrămădească la ghișee.  

Codul de procedură fiscală prevede la art 336 alin 3 că  ” în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Articolul 338 prevede că ” contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Înainte să ne îngrămădim la ghișee să cântărim necesitatea depunerii acestuia!

Succes!

Parallax

Vizualizari
57
Conţinut
Parerea ta despre articol
2.636
Just for testing :

interaction: 1.17

popularity: 2.94

publishing: 2.87

expertise: 3.33

rating: 2.636

Contabilitate
Mirela este expert contabil si consultant fiscal, membru CECCAR si CCF.Are propriul cabinet în Focșani unde oferă servicii de contabilitate, consultanță, resurse umane și expertiză contabilă.
Articole publicate : 13
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri