Denisa Crăciun

Cum pot firmele să conteste procesele verbale de control emise de ITM (avocați)

Controale ITM in 2022

Firmele din România care au fost sancționate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru diverse nereguli constatate în cadrul activității de muncă, pot contesta procesele verbale de control emise de ITM.

În cazul încălcării dispozițiilor legale, angajatorul poate răspunde contravențional, arată casa de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România. 

Astfel, potrivit avocaților, aplicarea reglementărilor generale şi speciale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă este supusă controlului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), ca organism specializat al administraţiei publice centrale, conform art. 237 din Legea nr. 53/2003.

Răspunderea angajatorilor sancționați de Inspectoratul Teritorial de Muncă(ITM)

Firmele pot răspunde contravențional și pot fi sancționate cu amendă, dacă se constată că au încălcat dispozițiile legale în domeniul raporturilor de muncă. 

Conform art. 260 din Legea nr. 53/2003, constatarea contravențiilor și sancționarea se realizează de către Inspectoratul Teritorial de Muncă(ITM) prin întocmirea unui proces verbal de control. 

Există o serie de situații în care firmele pot fi sancționate de ITM.

Spre exemplu, o primă ipoteză în care legea sancționează angajatorul este nerespectarea dispozițiilor privitoare la garantarea salariului minim brut. 

Acest lucru constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 2.000 de lei.

O altă faptă care atrage sancționarea angajatorului este obligarea sau împiedicarea salariaților (prin amenințări sau violențe) să participle la grevă sau să muncească în timpul grevei, amenda fiind între 300 și 1.000 de lei. 

Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență al salariaților se sancționează cu amendă de la 20.000 până la 200.000 de lei.

De asemenea, se pot acorda sancțiuni contravenționale și în următoarele cazuri: 

  • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară;
  • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;
  • încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;
  • nerespectarea dispozițiilor privind înregistrarea de către angajator a demisiei etc.

Activitatea va fi suspendată până la achitarea amenzii și va fi reluată după remedierea neregulilor constatate de ITM.

Căile de atac împotriva procesului verbal de control al ITM

Conform Ordonanței Guvernului nr. 12/2001, împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Plângerea împotriva procesului verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) se depune și se soluționează la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul, executarea fiind astfel suspendată.

Instanța competentă să soluționeze plângerea împotriva procesului verbal de control verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii.

Atunci când ești sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru încălcarea legislației muncii din România, sancțiunea poate fi amenda contravențională.

Procesul verbal de control emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) poate fi contestat în condițiile prezentate în Ordonanța Guvernului nr. 12/2001, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, spun avocații.

Parallax

Vizualizari
1004
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri