Claudiu Zamfir

Noi măsuri UE împotriva contrafacerii: Comisia Europeană spune că va ajuta micile afaceri europene

Thumbnail

Comisia Europeană a prezentat miercuri o serie de măsuri, despre care spune că sunt menite să asigure că drepturile de proprietate intelectuală sunt bine protejate, încurajând astfel firmele europene, în special IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, să investească în inovare și în creativitate.

Potrivit executivului de la Bruxelles, inițiativele de miercuri vor facilita acțiunile eficiente împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, vor simplifica soluționarea litigiilor transfrontaliere și vor aborda problema reprezentată de faptul că 5 % din bunurile importate în UE (în valoare de 85 de miliarde EUR) sunt contrafăcute sau piratate.

De asemenea, Comisia spune că încurajează desfășurarea de negocieri echitabile și echilibrate pentru acordarea licențelor, care recompensează companiile pentru inovare, permițând în același timp și altora să valorifice această tehnologie pentru a genera produse și servicii noi și inovatoare.

Conform CE, în cadrul luptei împotriva contrafacerii și a pirateriei, Comisia urmărește să priveze contravenienții din domeniul proprietății intelectuale la scară comercială de fluxurile de venituri care le fac activitatea infracțională profitabilă – aceasta este așa-numita abordare „urmărirea banilor”, care se concentrează mai degrabă asupra crimei organizate, decât asupra unor persoane individuale. Ea asigură, de asemenea, faptul că măsurile de asigurare a respectării a legislației sunt adaptate la cerințele actuale ale erei digitale.

Cu inițiativele de astăzi, Comisia susține că își propune:

  •     Să asigure un nivel la fel de ridicat de protecție juridică și un cadru judiciar previzibil în întreaga UE. Noua orientare oferă clarificări privind modul de aplicare a Directivei din 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DRDPI). Directiva s-a dovedit a fi un instrument util în combaterea abuzurilor în materie de drepturi de proprietate intelectuală (DPI), însă, de-a lungul anilor, au existat interpretări diferite ale unora dintre dispozițiile sale în rândul statelor membre. Orientarea clarifică aceste aspecte legate de interpretare, care vor spori securitatea juridică pentru toate părțile interesate și vor facilita imediat procedurile civile de asigurare a respectării DPI la nivelul UE, fără a fi necesară o nouă legislație. În plus, Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile prin stimularea formării judiciare, prin publicarea sistematică a hotărârilor în cauzele privind proprietatea intelectuală și prin încurajarea instrumentelor alternative de soluționare a litigiilor.

 

  •     Să încurajeze industria să lupte împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Plecând de la experiențele pozitive din cadrul Memorandumului de înțelegere privind vânzarea produselor contrafăcute prin intermediul internetului, Comisia continuă să sprijine inițiative lansate de industrie pentru a combate încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv acordurile voluntare privind publicitatea pe site-urile web, privind serviciile de plată și privind transporturile pe uscat și transportul maritim. Astfel de acorduri pot duce la acțiuni mai rapide împotriva contrafacerii și a pirateriei decât acțiunile în justiție. Ele completează orientările recente ale Comisiei privind platformele online de combatere a conținutului ilegal.

 

  •     Să reducă volumul produselor contrafăcute care ajung pe piața UE. Comisia propune să consolideze programele de cooperare cu țările terțe (China, Asia de Sud-Est, America Latină) și să creeze o listă de supraveghere a piețelor despre care există informații că participă la sau facilitează încălcări substanțiale ale DPI. Comisia va publica un raport actualizat privind asigurarea respectării DPI în țările terțe. Comisia va intensifica cooperarea dintre autoritățile vamale din UE, în special prin evaluarea punerii în aplicare a Planului de acțiune vamală al UE pentru perioada 2013-2017 privind încălcările DPI și prin propunerea unei asistențe mai orientate autorităților vamale naționale.

 

  • Să creeze un sistem echitabil și echilibrat privind brevetele esențiale pentru standarde: Multe tehnologii-cheie care fac parte din standarde sectoriale globale (cum ar fi WiFi sau 4G) sunt protejate prin brevete esențiale pentru standarde (BES). Comisia a prezenat miercuri orientări și recomandări pentru un sistem BES echilibrat și eficient în cadrul căruia se regăsesc două obiective:
  1. producătorii de produse pot avea acces la tehnologii în temeiul unor norme de acordare a licențelor transparente și previzibile;
  2. și, în același timp, titularii brevetelor sunt recompensați pentru investițiile lor în cercetare - dezvoltare și activitățile de standardizare, astfel încât să fie motivați să își ofere cele mai bune tehnologii pentru a fi incluse în standarde. Un grad sporit de transparență și de previzibilitate ar trebui să confere UE – inclusiv numeroaselor sale firme nou-înființate – un avantaj în cursa inovațiilor tehnologice globale și să permită o utilizare maximă a potențialului 5G și a internetului obiectelor.

Comisia mai spune că va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate cu privire la măsurile propuse și va evalua necesitatea unor măsuri ulterioare.

Parallax

Vizualizari
256
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri