Claudiu Zamfir

Condiții de îndeplinit, dacă vrei să mai faci un ban pe Uber (consultanți)

Thumbnail

Românii care vor să mai facă un ban pe Uber, Bolt sau alte platforme de ridesharing trebuie să îndeplinească o serie de condiții, impuse prin ordonanța de urgență 49/2019, reamintește o echipă de consultanți, într-un raport remis StartupCafe.ro.

OUG 49/2019 are ca obiect organizarea, autorizarea şi controlul activităților de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, intermediate prin platforme digitale, arată Alexandra Smedoiu, Silvia Axinescu, Anca-Elena Ghizdavu și Andreea Bîră, cunsultanți Deloitte.

Conform acestei ordonanțe, românii care mai făceau și eu un ban pe Uber sunt considerați acum „operatori de transport alternativ” și trebuie să îndeplinescă anumite condiții pentru a face activitatea asta.

Operatorul de transport alternativ nu poate desfășura această activitate fără obținerea următoarelor documente:

  • autorizația de transport alternativ, care se eliberează fiecărui operator de transport alternativ;
  • copia conformă a autorizației de transport alternativ și ecusonul de transport alternativ, care se eliberează pentru fiecare mașină utilizată de operatorul de transport alternativ.

Documentele enumerate mai sus sunt eliberate de agenția teritorială Autoritatea Rutieră Română („ARR”) din județul în care își are sediul/domiciliul operatorul de transport alternativ (sau după caz, zona București – Ilfov) și atestă îndeplinirea de către conducătorul auto și de către autovehiculul utilizat pentru desfășurarea activității de transport alternativ a condițiilor prevăzute de OUG 49/2019.

Din punct de vedere fiscal, toate veniturile obținute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația în vigoare din România.

De asemenea, este reglementată obligația de a utiliza aparat de marcat electronic de către operatorii de transport alternativ (deținătorii auto), în cazul în care se încasează contravaloarea serviciilor direct de la pasager, în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit, iar, în cazul în care serviciile de transport alternativ sunt achitate exclusiv online prin intermediul platformei digitale, este obligatorie emiterea unei facturi către pasager.

Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența OUG 49/2019 beneficiază de o perioadă de tranziție până la 1 noiembrie 2019.

Evident, pe lângă aceste condiții din OUG 49/2019, cei care „fac Uber” trebuie să îndeplinească și condițiile generale de legsilație rutieră, precum și condițiile impuse de fiecare platformă de ridesharing șoferilor parteneri.

Condiții pentru Uber, Bolt și alte platforme de ridesharing

Activitatea de transport alternativ este definită ca deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale printr-o platformă digitală, cum sunt Uber, Bolt, Clever, Yango.

OUG 49/2019 prevede o serie de obligații atât pentru operatorii de transport alternativ, cât și pentru operatorii platformelor digitale.

Obligațiile pe care operatorii platformei digitale trebuie să le îndeplinească includ:

  • obținerea unui aviz tehnic emis de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru platforma digitală. MCSI are obligația ca în termen de 35 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 49/2019 să emită, prin ordin, norme și proceduri pentru obținerea avizului tehnic;
  • plata la bugetul de stat a unei taxe anuale în cuantum de 50.000 lei;
  • înființarea unei sucursale în România, în cazul în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă.

OUG 49/2019 se referă în mod specific la sucursală ca o formă a prezenței în România a operatorilor platformei digitale, limitând opțiunile acestora cu privire la alegerea oricărei alte forme de organizare potrivit legislației societare.

Amenzi pentru platformele digitale de ridesharing. Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică, printr-o platformă digitală neavizată tehnic de către MCSI, constituie contravenție și se sancționează cu:

  • amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, şi
  • cu interzicerea desfășurării oricărui fel de activitate economică pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancțiunii.

„Impunerea unei asemenea interdicții pare a fi excesivă și disproporționată, îngrădind în mod semnificativ operatorului în cauză dreptul de a desfășura orice activități comerciale care implică un program software” - scriu consultanții Deloitte.

Pentru a fi avizată tehnic de către MCSI, platforma digitală trebuie să îndeplinească o serie de condiții de ordin tehnic și organizatoric, și anume:

  • să aibă capacitatea tehnică de a înregistra traseul propus și de a monitoriza cursele în mod continuu, de a furniza date către operatorul platformei, cu scopul de a permite întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a emite și transmite către pasager factura electronică;
  • să respecte legislația în materia protecției datelor, iar operatorul platformei digitale trebuie să implementeze metode și proceduri complexe de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor.

Platformele digitale trebuie să furnizeze informații privind tariful aplicabil, numărul de înmatriculare al mașinii și traseu. Toate informațiile, precum și toate documentele disponibile pe platforma digitală trebuie să fie disponibile și în limba română.

Operatorii de platforme digitale trebuie să asigure pasagerilor o interfață de comunicare disponibilă şi accesibilă non-stop pentru incidente privind efectuarea  cursei și posibilitatea de a raporta orice astfel de incident direct către operatorul platformei digitale.

TLA 18 iulie RO by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
4536
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri