Claudiu Zamfir

Calendar ANAF 2022: Principalele declarații de depus în luna ianuarie

Thumbnail

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale, care cuprinde principalele declarații pe care trebuie să le depună firme și persoane fizice în luna ianuarie a anului 2022.

Din lungul șir al obligațiilor fiscale pe ianuarie 2022:

  • vineri 7 ianuarie 2022

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092.

Contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar - Legea 227/2015 art. 322 , OPANAF 169/2019

  • luni 17 ianuarie 2022

Depunerea declarațiilor:

- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010 > sau
- 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale - Formularul electronic 700, după caz.
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal - Formularul 020 > sau
- 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale - Formularul electronic 700, după caz.
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070 > sau
- 700 Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale - Formularul electronic 700, după caz.

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, îşi modifică perioada fiscală la TVA, în condiţiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal - Legea 227/2015 art. 322 alin. (2), Legea nr. 207/2015 art. 88 alin. (1), OPANAF 3725/2017 .

 

  • joi 20 ianuarie 2022

Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097.

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul.

Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Reglementări aplicabile: Legea 227/2015 art.282 alin.(5), OPANAF 1503/2016.

 

  • marţi 25 ianuarie 2022

- Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300 - Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015. Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular) - Legea 227/2015 art.323 alin.(1) OPANAF 632/2021.

- Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307 - OPANAF 793/2016.

Persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal ; Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital; Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

Consultă AICI Calendarul ANAF pe ianuarie 2022

Parallax

Vizualizari
22677
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri