Redactia StartupCafe.ro

Calendarul declarațiilor ANAF pe septembrie 2022: SAF-T, Declaraţia specială de TVA și altele

Thumbnail

ANAF a publicat joi calendarul declarațiilor fiscale pe luna septembrie 2022, pentru persoane juridice și fizice.

Printre altele, în ziua de luni 26 septembrie în calendarul ANAF figurează:

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100. Acesta se depune lunar de către contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

- impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
- impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
- taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
- alte obligaţii de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.
- alte termene
- alte obligaţii de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instrucţiunile de completare din formular).

  •  Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300. Se referă la persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015. Se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular).

În ziua de vineri 30 septembrie, în calendarul ANAF figurează:

  • Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015 - Formular 318. Se referă la persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.
  • Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) - Formularul 398. Potrivit art.3152 alin.(18) din Codul fiscal (regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe/schema de import), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare. Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.
  • D406 – declaraţia informativă SAF-T (conf. OPANAF 1783/2021). Se referă la contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile "Stocuri" şi "Active".  Și la contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile "Stocuri" şi "Active".

Consultă AICI Calendarul ANAF privind declarațiile fiscale

Parallax

Vizualizari
879
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.586
Just for testing :

interaction: 0.75

popularity: 0.91

publishing: 3.1

expertise: 0.07

rating: 1.586

Articole publicate : 886
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri