Raluca Abrihan

ANAF modifică o serie de declarații, formulare și proceduri privind TVA și unele raportări.

Thumbnail

ANAF a pus în dezbatere publică o serie de proiecte de ordin al președintelui ANAF care modifică unele declarații, formulare și proceduri privind TVA sau raportări anuale ale unor organziații, precum:  declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entităţi supuse regimului transparenţei fiscale scrie Mediafax.

Un prin proiect privește modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Documentul asigură suportul formularistic pentru aplicarea unor prevederi legale modificate în Codul Fiscal, respectiv extinderea formularului de declarație (091)

„Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultori care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)”, utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art.317 din Codul fiscal, precum și aprobarea unui model de decizie prin care organul fiscal să aprobe reînregistrarea în scopuri de TVA, după reactivare, în temeiul art.317 alin.(11) din Codul fiscal.

În cazul în care plătitorul de impozite utilizează luna ca perioadă fiscală, întrucât a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România, dacă în cursul anului următor nu mai efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, revine la trimestrul calendaristic (092). În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent declarația de mențiuni prevăzută la art.322 alin.(6) din Codul fiscal, respectiv formularul "Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

Proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare este necesar pentru aplicarea unor prevederi din Codul fiscal și a normelor metodologie de aplicare. A apărut necesitatea înlocuirii sintagmei ”achiziţie intracomunitară taxabilă în România” cu sintagma ”achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România”.

De asemenea, prin dispozițiile Codului fiscal a fost reglementată posibilitatea ca persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna ca urmare a efectuării unei achiziţii intracomunitare de bunuri, să poată reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, dacă nu mai efectuează astfel de achiziții. În acest sens, persoana impozabilă depune "Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent".

Proiectul de ordin privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central reglementează:

  • sumele stabilite de organul fiscal central se regularizează cu obligaţiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor aferente anterior reconsiderării, indiferent dacă, din punct de vedere fiscal, în urma reconsiderării/reîncadrării, are loc translatarea obliga ţiilor fiscale de la o persoană fizică/juridică la altă persoană fizică/juridică.
  • procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă, de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central competent;
  • procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obţinute din activităţi independente;
  • procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reîncadrării formei unei activităţi, din activitate independentă în activitate dependentă, de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală.

Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”. 

  • aceasta vizează reglementarea unui nou mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
  • reglementarea regimului fiscal în cazul veniturilor din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă;
  • reglementarea obligației declarative în cazul asocierilor fără personalitate juridică care obțin venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit;
  • stabilirea termenului de depunere a declarației anuale de venit în cazul asocierilor fără personalitate juridică care obțin venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, respectiv data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în curs;
  • stabilirea termenului de depunere a declarației anuale de venit, în cazul asocierilor prevăzute la art.125 alin.(4) din Codul fiscal, respectiv data de 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului.

DOCUMENTE. ANAF modifică formularele 205 și 207

Parallax

Vizualizari
13340
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri