Redactia StartupCafe.ro

ANAF: Formularul 205, „PDF inteligent” actualizat 2024 - Declarația privind impozitul reținut la sursă pe dividende, bacșiș, jocuri de noroc

Declarația 205 pdf inteligent ANAF actualizat 2024.jpg

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, luni, 5 februarie 2024, pe site-ul oficial, noul formular editabil („PDF inteligent”) 205 - „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, pentru depunere online.

Pentru veniturile obținute în anul 2013, Declarația 205 se completează și se depune de către persoane juridice care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu reținere la sursă a impozitului. Se referă la venituri obținute de persoanele fizice, altele decât veniturile de natură salarială:

  • a) venituri din dividende;
  • b) venituri din dobânzi;
  • c) venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv;
  • d) venituri sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile;
  • e) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
  • f) venituri din premii;
  • g) venituri din jocuri de noroc;
  • h) venituri provenite din încasarea bacșișului de către salariați;
  • i) venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din încasarea bacșișului de către salariați și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;
  • j) venituri din activități independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.

Declarația se depune și de intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Reamintim că, prin Legea nr.142/2022 (de modificare a Codului Fiscal) s-a reglementat  obligația de reținere la sursă a impozitului pe veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate.

Astfel, entitățile prevăzute de lege au obligația reținerii la sursă a impozitului pe venit, declarării și plății acestuia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut atât pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele obținute din străinătate, impozitul fiind final. Impozitul se stabilește în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare/instrumentelor financiare derivate (deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv/deținute o perioadă mai mică de 365 de zile), prin aplicarea cotei de impunere de 1% sau 3% asupra fiecărui câștig.

Pentru impozitul reținut la sursă, entitățile au obligația depunerii formularului 205 până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent.

De asemenea, entitățile prin care sunt efectuate transferuri ale aurului de investiții, au obligația să depună anual, până la termenul menționat, formularul 205 privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.

Totodată, potrivit Legii nr.376/2022 (pentru modificarea și completarea OUG nr.28/1999),  sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați, în HoReCa, sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV ”Impozitul pe venit” Capitolul X ”Venituri din alte surse” din Codul fiscal. Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art.115 din Codul fiscal.

Legea prevede evidențierea sumelor provenite din încasarea bacșișului de către salariați, distinct, pe fiecare beneficiar de venit.

Instrucțiuni de completare a D 205, în Ordinul ANAF (OpANAF) 154/2024.

Parallax

Vizualizari
2675
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.594
Just for testing :

interaction: 0.75

popularity: 0.92

publishing: 3.11

expertise: 0.08

rating: 1.594

Articole publicate : 824
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri