Denisa Crăciun

ANAF: Dobânzile și penalitățile de întârziere la plata taxelor

amnistie

Agenție Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un document informativ cu obligațiile de plată datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorectă a obligațiilor fiscale.

Documentul oferă informații despre dobânzile și penalitățile de întârziere datorate de contribuabili, dobânzi în cazul impozitelor pentru care perioada fiscală este anuală, penalități de nedeclarare pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect. 

Dobânzi și penalități de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

  • Nivelul dobânzii este de 0,02% - pentru fiecare zi de întârziere.
  • Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% - pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează din ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.

Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

Dobânzi în cazul impozitelor pentru care perioada fiscală este anuală

Pentru neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale reprezentând impozite pentru care perioada fiscală este anuală, se datorează dobânzi după cum urmează:

  • a) în anul fiscal de impunere, pentru obligațiile fiscale stabilite de organul fiscal sau de contribuabili, inclusiv cele reprezentând plăți anticipate, se calculează din ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii sau, după caz, până în ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusiv;
  • b) pentru sumele neachitate în anul de impunere potrivit lit. a), se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor până la data stingerii acestora, inclusiv;
  • c) în cazul în care obligația fiscală stabilită prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală, după caz, este mai mică decât cea stabilită prin deciziile de plăți anticipate sau declarațiile depuse în cursul anului de impunere, dobânzile se recalculează, începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală, urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod corespunzător;
  • d) pentru diferențele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală sau declarației de impunere anuală, dobânzile se datorează începând cu ziua următoare termenului de scadență prevăzut de lege. În cazul impozitului pe venit, această regulă se aplică numai dacă declarația de venit a fost depusă până la termenul prevăzut de lege. În situația în care declarația de venit nu a fost depusă până la termenul prevăzut de lege, dobânda se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere.

Penalități de nedeclarare

Penalitățile de nedeclarare se datorează pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Nivelul penalității de nedeclarare este de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanței fiscale principale la care se aplică.

Consultă AICI documentul complet ANAF cu „Obligațiile de plată datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorectă a obligațiilor fiscale”. 

Parallax

Vizualizari
10194
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri