CZ

Cum te va asculta ANAF înainte să-ți respingă codul de TVA

Thumbnail

Administratorii firmelor cărora le-a fost întocmit referat de respingere a înregistrării în scopuri de TVA vor putea da explicații suplimentare, în audiență, organului fiscal pentru a li se soluționa cererea, potrivit unui ordin pregătit de ANAF, pentru a respecta dreptul contribuabililor de a fi ascultați.

Acordarea codului de TVA este foarte importantă în viața unei firme, pentru că îi permite să-și deducă taxa din cheltuieli. Firmele cu cifra de afaceri sub 220.000 de lei pe an sunt nevoite să ceară înregistrarea în scopuri de TVA, dar ANAF le poate respige cererea.

Vineri seara, ANAF a publicat un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Fiscul spune că asfel va stabili procedura prin care să se asigure exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art.9 din Codul de procedură fiscală, în situația în care organul fiscal urmează să respingă cererea de reînregistrare în scopuri de TVA.

Pentru soluţionarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depusă de o firmă, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru această persoană impozabilă s-a primit, de la compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal, vreun referat întocmit urmare înscrierii firmei în selecția efectuată în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

Dacă există vreun astfel de referat, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dar înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate din ANAF trebuie să asigure exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat. În această situaţie termenul de soluționare a cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei către contribuabil şi data prezentării acestuia la organul fiscal.

Organul fiscal înştiinţează contribuabilul cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii, asupra obligativităţii de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, documentele şi informaţiile solicitate, precum şi asupra posibilităţii de a furniza alte probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei în vederea soluţionării cererii.      

Potrivit noului proiect de ordin ANAF, la finalizarea audierii, se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal și de contribuabil sau, după caz, de persoana împuternicită să reprezinte contribuabilul în relaţia cu organul fiscal, în care se vor consemna cel puţin următoarele elemente:

  • numele şi prenumele organului fiscal care participă la audiere,
  • numele şi prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participă la audiere,
  • data la care are loc audierea,
  • informaţii referitoare la cererea contribuabilului (număr şi data cererii, situația în care se încadrează),
  • documentele şi informaţiile prezentate la audiere care au fost solicitate sau probele suplimentare considerate relevante de către contribuabil,
  • constatările organului fiscal cuprinse în referat, precum şi punctul de vedere al contribuabilului.

Mențiuni privind audierea se înscriu și în cuprinsul deciziei emise de organul fiscal.

În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării. Firma poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrarea în scopuri de TVA.

Intenția și capacitatea de a desfășura actvitate economică

Prin Legea nr.177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017, a fost eliminată din Codul fiscal prevederea ca firmele românești supuse înmatriculării la registrul comerţului să fie reînregistrate în scopuri de TVA doar dacă justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, indiferent de motivul pentru care li se anulase înregistrarea în scopuri de TVA.

De asemenea, firmele nu mai trebuie să-și justifice nici ”intenția și capacitatea de a desfășura activități economice”, ci este suficient ca acestea să nu prezinte risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite printr-un alt ordin al președintelui ANAF.   

De aceea, noul proiect de ordin elimină din proceduri și formulare sitagma „nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică”, pentru a se face corelarea cu modificările aduse deja Codului fiscal.

Consultă noul proiect de Ordin ANAF și anexele:

Parallax

Vizualizari
2406
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri