CZ

Fermierii pot cere ajutoarele pentru motorina. Termen strans

Imagine principala
Fermierii pot cere ajutoarele pentru motorina. Termen strans
Fermierii pot cere ajutoarele pentru motorina de la Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA), a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii, insa termenul pana la care beneficiarii isi pot cere drepturile a fost scurtat fata de proiectul initial al ordinului de ministru care reglementeaza procedura in cauza.

Ajutorul in motorina pentru fermieri este reglementat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I nr.524/14.07.2015 si in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I nr.524 bis/14.07.2015.

Rata accizei reduse la motorina utilizata de fermieri in agricultura reprezinta echivalentul in lei a cuantumului de 21 euro/1000 litri,  iar diferenta dintre rata accizei standard si rata accizei reduse se acorda ca ajutor de stat sub forma de rambursare.

Cine poate lua ajutorul in motorina:

1. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potentiali beneficiari ai prezentei scheme daca in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil pentru finantare, dar nu mai tarziu de data depunerii primei cereri trimestriale de acordare a ajutorului de stat prin rambursare, se autorizeaza ca persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale conform Ordonantei de urgenta 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

2. producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta 44/2008
persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

3. producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta 44/2008, si /sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

4. organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Unde si pana cand se pot depune cererile

Pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru finantare se depune in termen de 15 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a ordinului de ministru 1727/2015. Practic, termenul de 15 zile lucratoare curge din data de 14 iulie. 

Initial, in proiectul de ordin publicat de Ministerul Agriculturii, termenul de depubere era de 20 de zile lucratoare, insa in Monitorul Oficial termenul a aparut scurtat la 15 zile.

Cererile se depun la centrele judetene ale APIA sau al municipiului Bucuresti pe raza carora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata.

Cererile se pot depune si la centrele judetene ale APIA sau al municipiului Bucuresti la care au fost depuse cererile pentru finantare prin rambursare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura aprobata prin Hotararea Guvernului nr.763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura.


Cantităţile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare:

Actele necesare

Cererea de acord prealabil pentru finantare a fost publicata ca anexa 7 la ordinul 1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, din Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I nr.524/14.07.2015 si din  Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I nr.524 bis/14.07.2015.

Cererea trebuie insotita de:

1) copie a documentelor de identitate si a documentelor de inregistrare;

2) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele agricole aflate in exploatare, inclusiv pentru spatii protejate, dupa caz;

3) adeverinta in original eliberata de catre Directiile pentru agricultura judetene pentru suprafetele plantate cu vie nobila, dupa caz;

4) situatia suprafetelor si a structurii estimative a culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/ sau productia de ciuperci estimata , al carei model este prevazut in anexa nr.2, dupa caz;

5) copia documentului care atesta inregistrarea/autorizarea sanitar-veterinara pentru porci/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;

6) situatia privind calculul efectivului rulat / efectivului mediu anual, intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.3, dupa caz;

7) dovada ca solicitantul nu figureaza ca debitor la organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare, precum si la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, furnizorul de apa si de electricitate, dupa caz;

8) copie a contractului de irigatii/furnizare a apei, dupa caz;

9) cantitatile de motorina pentru care se solicita ajutorul de stat sub forma de rambursare pentru sectorul imbunatatiri funciare, stabilite conform modelului prevazut in anexa nr.4;
44/2008.

10) angajamentul solicitantului persoana fizica cu privire la autorizarea ca persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala.

Toate documentele depuse in copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura imputernicit cu verificarea si avizarea solicitarii.
Parallax

Vizualizari
57
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri