CZ

Avertisment APIA: Fermierii vor pierde din subventii 1% pe zi de intarziere la depunerea cererilor dupa termenul de 15 iunie

Imagine principala
Avertisment APIA: Fermierii vor pierde din subventii 1% pe zi de intarziere la depunerea cererilor dupa termenul de 15 iunie
Fermierii trebuie sa-si depuna cererile pentru subventii la centrele Agentiei pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA) pana pe data de 15 iunie, in caz contrar fiind penalizati cu 1% pe fiecare zi de intarziere, informeaza miercuri APIA, intr-un comunicat remis StartupCafe.

Guvernul a modificat recent, prin ordonanta 15/2015, o serie de prevederi legale referitoare la subventiile in agricultura: O.U.G. nr. 34/2013 (privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/199), O.U.G. nr. 3/2015 (pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea Art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura).

Noua ordonanta modifica termenele de depunere a cererilor unice de plata, in concordanta cu prevederile regulamentelor europene, stabileste conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca fermierii, inclusiv formele asociative ale fermierilor, utilizatorii de pasuni si fanete, si clarifica modalitatea prin care se dovedeste calitatea de fermier activ de catre fermierii care nu au mai depus cereri de plata la APIA in anii precedenti, sustine agentia din subordinea Ministerului Agriculturii.

In ce priveste DEPUNEREA CERERII UNICE DE PLATA 2015, modificarile opereaza astfel:

A. in conditiile prevederilor Art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015 de derogare de la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 in ceea ce priveste data finala pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plata, data finala pentru notificarea modificarilor cererii unice sau ale cererii de plata si data finala pentru cererile de alocare a drepturilor la plata sau de crestere a valorii drepturilor la plata in cadrul schemei de plata de baza pentru anul 2015, modificarile la cererile unice de plata prevazute la lit. a) se depun pana la data-limita de 15 iunie la centrele APIA, FARA PENALIZARI;

B. in conditiile prevederilor Art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cererile unice de plata pot fi depuse si dupa data de 15 iunie, in termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica de plata ar fi fost depusa pana la data de 15 iunie, in acest an.

Astfel, fermierii vor putea depune cererea unica de plata pentru anul 2015 (inclusiv modificari, corecturi, actualizari etc.) pana la data de 15 iunie a.c. fara penalizari, dupa aceasta data cererea putand fi depusa, timp de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare de intarziere.

In ce priveste UTILIZATORII DE PASUNI SI FANETE:

Articolul 2 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ulterioare, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) utilizator de pasuni si fanete:

(i) crescator de animale, persoana fizica, avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE)/ crescator de animale, persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, avand animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Uniunea Europeana pentru productia vegetala si animala, care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale sau prin cosire cel putin o data pe an; sau

(ii) persoana fizica ori persoana juridica de drept privat care are la dispozitie, in conditiile legii, suprafata agricola, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete si care o valorifica prin cosire cel putin o data pe an.".

Astfel, utilizatorii terenurilor din categoria de folosinta pasuni/fanete vor putea depune cererea unica de plata pentru terenurile in cauza fara a fi obligati sa detina si animale pentru pasunarea acelor suprafete de teren, cu obligatia de a dovedi activitatea agricola minima de cosit cel putin o data pe an, prin valorificarea/depozitarea fanului rezultat.

In ce priveste fermierii care NU AU DEPUS CERERI UNICE DE PLATA IN ANUL ANTERIOR:

La articolul 6, O.U.G. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015 ¬ 2020 si pentru modificarea Art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior, calculul estimat al platilor directe depasind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (41)."

2. La articolul 7 / O.U.G. 3/2015, alineatul (21), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) forma asociativa de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra terenurilor apartinand formei asociative si a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecarui membru detinator de animale privind depunerea cererii unice de plata de catre forma asociativa, datele de identificare, codul de identificare al exploatatiei zootehnice din Registrul national al exploatatiilor si numarul de animale detinute de fiecare membru, precum si suprafata utilizata de forma asociativa prin cosit sau pasunat, la care se anexeaza hotararea adunarii generale a asociatilor privind utilizarea fondurilor".

Legislatia completa in ce priveste depunerea cererii unice de plata pentru anul 2015 poate fi consultata pe pagina oficiala web a Agentiei.
Parallax

Vizualizari
100
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Plati pentru fermieri Daca Apia sanctioneaza fermierii care nu-si depun cererile de subventie atunci daca Apia intarzie platile sa plateasca dobanda pentru fiecare zi de intarziere.Asa este normal.In 2015 s-a intarziat foarte mult cu plata pentru fermieri.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri