CZ

Fermierii "bio" au termen 5 iulie 2015 sa ceara ajutoarele de minimis de la APIA

Imagine principala
Fermierii "bio" au termen 5 iulie 2015 sa ceara ajutoarele de minimis de la APIA
Fermierii care practica agricultura ecologica pot depune pana pe 5 iulie 2015 cererile la Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) pentru a obtine ajutoarele de minimis de pana la 1.180 de lei pe exploatatie, in urma publicarii unui nou act normativ in Monitorul Oficial.

Hotararea de Guvern 219 / 29.04.2015 privind modificarea si completarea Hotararii de Guvern nr. 864/2014 referitoare la schema de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica" s-a publicat in Monitorul Oficial.

Cererile de solicitare pentru aceasta schema de minimis se pot depune pana in data de 05 iulie 2015, inclusiv, a precizat APIA.

Beneficiarii sunt intreprinderile care detin exploatatii vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, care se afla sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/ aprobat de Ministerul Agriculturii, respectiv producatorii agricoli persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul de minimis se acorda beneficiarilor care au indeplinit conditiile de eligibilitate in anul de cerere 2013, in baza Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au depus cerere de ajutor in anul 2013 pentru exploatatiile cuprinse intre:
 •     a) 0,30 ha si 5 ha inclusiv;
 •     b) 5,1 ha si 20 ha inclusiv
Cuantumul sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda potrivit prezentei hotarari este urmatorul:
 •     a) 1.180 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre  0,30 ha si 5 ha inclusiv;
 •     b) 845 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre  5,1 ha si 20 ha inclusiv.
Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.
Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii completeaza si depun cererea pentru ajutorul de minimis in agricultura, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza teritoriala unde se afla exploatatia insotita de urmatoarele documente:
 • a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a imputernicitului;
 •  b) copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
 • c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;
 • d) copii de pe fisele de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • e) copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • f) o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:
      (i) nu a intervenit nicio cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare;
      (ii) beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv;
 • g) copie de pe certificatul de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare, sau copie de pe atestatul de producator emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, dupa caz, pentru producatorii agricoli persoane fizice.
Pentru mai multe informatii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., unde ar trebui sa se afle modelul de cerere si instructiunile de completare, ghidul solicitantului si toate formularele necesare.
Parallax

Vizualizari
33
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri