Claudiu Zamfir

UPDATE. Perioada sesiunii de aplicare la Măsura 2 - granturi de 2.000-150.000 Euro pentru IMM și ONG a fost anunțată

Thumbnail

S-a anunțat perioada în care firmele mici și mijlocii (IMM) și ONG-urile eligibile vor putea solicita ajutoarele de stat pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro fiecare, din fonduri europene și de la buget, din cadrul Măsurii 2. UPDATE: Consultă mai jos un tutorial de aplicare pentru Măsura 2 - granturi de capital de lucru. 

Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE JOI, 22 OCTOMBRIE 2020, ora 10.00, în sistemul electronic dedicat acestor granturi , a anunțat Ministerul Economiei.

Formularul de înscriere va rămâne activ până MIERCURI 28 OCTOMBRIE 2020 ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” și anexele sale pot fi consultate AICI .

Încă din 15 septembrie a început etapa I, în care potențialii beneficiari și-au putut deschide profiluri de utilizatori cu parolă pe portalul de aplicare inclusiv pentru Măsura 2 - “Granturi pentru capital de lucru” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Pe Măsura 2 va fi disponibil un buget de 350 milioane euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), din care se vor acorda granturi pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro unor ONG-uri din domeniul învățământului și unor IMM-uri, pe principul primul venit-primul servit.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 10.000 de beneficiari.

Turorial de aplicare la Măsura 2 AICI și mai jos în format PDF:

Tutorial Utilizare Aplicatie Masura 2 by Claudiu on Scribd

Condiții și valori pentru beneficiari

IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare, adică inclusiv microîntreprndeirle) trebuie să fie din domenii ca: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente. Lista codurilor CAEN  eligibile penyru IMM este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență 130/2020.

O altă codiție este ca activitatea curentă a acestor IMM-uri să fi fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

În cazul ONG-urilor, acestea trebuie să aibă activitate economică din domeniul învățământ.

Alte condiții:

 • Beneficiarii au obținut certificat de situații de urgență (CSU) în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • dispun de coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar;
 • suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro, echivalentul în lei.

Valoarea ajutorului acordat:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

Aportul propriu va putea fi asigurat prin credit bancar

Așa cum se arată în condiții, beneficiarii trebuie să asigure coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului.

În program au fost selectate deja 8 bănci partenere, printre care și Banca Transilvania, considerată cea mai mare din România.

Banca parteneră selecţionată poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea proiectelor. Astfel, beneficiarii vor putea face dovada cofinanțării și prin scrisoare de aprobare a creditului sau prin contract de credit.

Cele 5 zile de foc și alte termene importante

Solicitarea ajutoarelor de stat se face în 2 etape:

 1. Prima etapă, de preînregistrare, a început deja pe 15 septembrie - potențialii solicitanți își fac profiluri de utiliazatori cu parolă în sistemul electronic realizat de STS și Ministerul Economiei - https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
 2. În etapa a doua, utlizatorii vor solicita banii de la stat propriu-zis, pe principiul primul venit-primul servit. Acest principiu se aplică începând cu etapa de solicitare, nu contează cine și-a făcut profil de utilizator mai repede, ci cine cere efectiv banii mai repede.

Termene și perioade importante:

 • 15 septembrie 2020  - etapa 1 - a început preînregistrarea potențialilor aplicanți în sistemul electronic.
 • Etapa a 2-a, de solicitare a grantului de capital de lucru nu a fost stabilită, dar se va comunica  pe site-ul Ministerului Economiei cu cel putin 3 zile înainte de data începerii procesului de solicitare propriu-zis.
 • Sesiunea de solicitare va dura 5 zile lucrătoare, cu posibilitate de prelungire dacp nu se consumă bugetul alocat. „Aplicația electronică va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului” - prevede proiectul de procedură. Atenție: se va aplica principiul primul venit-primul servit.
 • Perioada de solicitare a fondurilor nu va depăși data de 30 octombrie 2020, conform schemei de ajutor de stat.
 • Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 20 zile de la primire, dar nu mai mult de 15 decembrie 2020, împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit).
 • După semnarea contractului de finanțare de către ordonatorul terțiar de credite (agenția teritorială pentru IMM)  și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți (beneficiar și agenție), instituția de credit (banca) parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.
 • Plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Acest termen se referă la plățile pe are șe va face Ministerul Fondurilor Europene către Ministerul Economiei, la finalul proiectului mare al Ministerului Economiei, neăau explicat surse apropiate schemei de finanțare. Practic, Ministerul Economiei va face plățile către beneficiari din bugetul său și pe urmă va deconta cheltuielile de la MFE, care, la rândul său, pentru ca în final Comisia Europeană să ramburseze partea de fonduri europene.

Cheltuieli eligibile: fără consultanță, fără second-hand

Cu ajutoarele nerambursabile, beneficiarii NU vor putea plăti consultanții care i-au ajutat să aplice și nu vor putea cumpăra nici bunuri second hand. Nu sunt eligibile nici salariile și nici achizițiile în leasing. Aceste cheltuieli vor trebui suportate de către aplicant din buzunarul propriu.

Lista cheltuielilor eligibile:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Descarcă de AICI noul proiect de procedură pentru Măsura 2 - granturi de capital de lucru și alte documente necesare. Ministerul Economiei a transmis Ministerului Fondurilor Europene proiectul de procedură de implementare a Măsurii 1, pentru eventuale modificări și adăugiri.

Descarcă de AICI alte documente relevante pentru cele 3 măsuri de ajutor de stat.

Procedura GRANTURI Masura 2 COVID 2020 by Claudiu on Scribd

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
41218
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Stefan
U
Buna ziua,
Imi puteti spune daca firmele care au aplicat pentru masura 1 sunt eligibile si pentru masura 2? Nu reiese de nicaieri vreun impediment in acest sens.
Multumesc.
Claudiu
Zamfir
Nu sunt eligibile. Art. 6.8 din procedura M2: Aplicanții la măsura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili în cadrul prezentei măsuri “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”.
poza de profil
De ce
nu merge?
Merge doar Masura 1 + Masura 3 sau Măsura 2 + Măsura 3
poza de profil
anca
popa
Bună ziua! Care este numărul minim de angajați pentru a aplica? Pot aplica și firme fără angajați? Mulțumesc!
poza de profil
De ce
nu merge?
Daca cifra de afaceri a fost mai mica de 13.500 Euro, inca se mai poate aplica pe microgranturi.
poza de profil
Irina
Birzaneanu
Se pot accesa Granturile pentru Capital de lucru pentru un cod caen secundar, dar care nu a avut activitate? A fost activat acum o saptamana si este eligibil.
poza de profil
Adina
Vladau
Acelasi lucru ma intereseaza si pe mine, asadar asteptam un raspuns cat mai curand posibil. Multumesc!
poza de profil
Margarit
MARIUS
Sunt acționar majoritar la o firma cu care m.am inscris si o sadepun pt.granturi capital de lucru.Mai sunt acționar majoritar si la o alta firma cu care nu particip,dar nici nu are sau a avut vreodată activitate.Este vreo problema?
poza de profil
Dan
Grecu
Aveti idee unde gasesc in Ordonata acest aspect ?
"Societatea nu este eligibila in cadrul programului deoarece nu indeplineste conditia privindinscrierea in program cu o singura societate->Asociatul/ Actionarul a mai aplicat cu aceasifirma sau este asociat/actionar la alta firma (cu care nu este legat) care a transmisformularul de inscriere"
poza de profil
S
ILIE
Buna ziua. Imi puteti spune daca cineva a intampinat urmatoarea problema , la descarcarea declaratie ptr IMM la un PFA declaratia generata ii cu 0 desi am avut cifra de afaceri de 23000 Euro.

poza de profil
S
ILIE
Buna ziua. Imi puteti spune daca cineva a intampinat urmatoarea problema , la descarcarea declaratie ptr IMM la un PFA declaratia generata ii cu 0 desi am avut cifra de afaceri de 23000 Euro.

poza de profil
Dragos
Pana
cod CAEN 4719 "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare" de ce nu se poate aplica pe masura 2 Capital de lucru. Un domeniu unde pandemia a lovit foarte puternic.
poza de profil
Andreea
Pop
Buna ziua!
Pentru masura 2, se poate inscrie o societate care are cod CAEN secundar 1629? (cod CAEN principal 1610)
Multumesc!
poza de profil
Lucian
Moldovanu
Buna ziua,
Exista posibilitatea de a retrage cererea de la masura 1 pentru aplica pentru masura 2? Asa mi s-ar parea normal, mai ales in conditiile in care nu s-a specificat pe nicaieri ca aplicarea pentru masura 1 este ireversibila. La fel de normal cum mi se pare sa nu poti primi fonduri din ambele masuri, mi se pare sa si poti alege sa renunti la masura 1 pentru a putea aplica pentru masura 2.
Multumesc!

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri