Claudiu Zamfir

Măsura 4.1.1., în Monitorul Oficial: Fonduri europene de max. 1 milion euro pentru firme, primul venit-primul servit, aplicare în MySMIS

Thumbnail

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, luni, în Monitorul Oficial, Schema de ajutor de stat privind Măsura 4.1.1., prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambutrsabile de până la 1 milion de euro fiecare, pentru investiții în activități productive, nefiind incluse o serie întregă de cerințe ridicate în consultarea publică.

Schema de ajutor de stat „Spriijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 — investiții productive” este aprobată prin ordinul de ministru Nr. 1.290 din 16 noiembrie 2021, dar publicat pe 22 noiembrie. Documentul este semnat de secretarul de stat MIPE Csilla Hegedüs în locul ministrului interimar, premierul demis, Florin Cîțu.

Potrivit schemei oficiale, au fost păstrate prevederile inițiale din propunerea de Ghid al solicitantului care fusese scoasă în consultare publică, fiind ignorate o serie de solicitări ale partenerilor sociali:

 • Suma maximă care poate fi solicitată este de 1 milion de euro, fără pragul minim de 50.000 de euro pe care și MIPE a spus că o să-l introducă.
 • Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului prevăzut. Practic, rămâne principiul primul venit-primul servit.
 • Aplicanții vor depune proiectele direct în sistemul electronic MySMIS-2014 (NU în sistemul de granturi IMM gestionat de Ministerul Economiei și STS, așa cum ceruseră o serie de parteneri).
 • În documentul oficial se prevede că „Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2021. În condițiile în care Cadrul temporar se va prelungi până la 30 iunie 2022, perioada de aplicare a schemei va fi extinsă în consecință”. Între timp, pe 18 noiembrie, Comisia Europeană a prelungit cadrul temporar COVID-19 până la 30 iunie 2022, dar în schemă s-a păstrat o prevedere potrivit căreia „contractele de finanțare se vor semna până la data de 31 decembrie 2021”. În mod normal și această prevedere ar trebui modificată, prin prelungirea teremenului de contractare, pentru că până atunci ar trebui efectuate o serie de proceduri legale: lansarea ghidului solicitantului, scrierea proiectelor de către solicitanți, deschiderea apelului de proiecte, depunerea, evaluarea și selecția.
 • Grila de punctaj a rămas cu prevederea prin care firmele care au înregistrat o scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019  mai mică de 5% să fie respinse din start.

Măsura 4.1.1 - POC ar fi trebuit să înlocuiască Măsura 3 - granturi de investiții, anulată de guvernanți, dar așa cum arată acum, nu mai are nicio legătură cu vechea schemă de ajutoare COVID.

Din ce se vede în documentul publicat în Monitorul Oficial, vorbim despre schema de minimis pe care România a trimis-o la Bruxelles și pe care Comisia Europeană a aprobat-o pe 27 octombrie.

Reamintim însă că Guvernul interimar Cîțu (PNL-UDMR) urmează să fie înlocuit de un nou cabinet, PSD-PNL-UDMR, cu Nicolae Ciucă (PNL) premier și Dan Vîlceanu (PNL) ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ce prevede Schema de ajutoare de stat 4.1.1.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro REACT-EU FEDR prin POC 2014—2020 (fonduri UE) și 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat.

Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro pe proiect.

Intensitatea ajutorului de stat din cheltuielile eligibile este de:

 • 95% pentru microîntreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 •  85% pentru întreprinderi mijlocii.

Restul de minimum 5-15% trebuie suportat de firma beneficiară.

MIPE estimează un număr de 4.000 de beneficiari, deși dacă vor obșine toți câștigătorii sma maximă de 1 milion de euro, numărul beneficiarilor va fi mult mai mic: nici 360.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii eligibili - Măsura 4.1.1.:

 • nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;
 •  nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment;
 • sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
 •  se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.

Grila de punctaj - criterii de selecție

a) scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 — 40 puncte:
— ≥ 30% — 40 puncte;
— ≥ 25 < 30% — 35 puncte;
— ≥ 20 < 25% — 30 puncte;
— ≥ 15 < 20% — 25 puncte;
— ≥ 10 < 15% — 20 puncte;
— ≥ 5 < 10% — 15 puncte;
— < 5% — proiect respins;

b) investiție de minimum 20% din valoarea proiectului în condițiile de aplicabilitate ale prevederilor Anexei I din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu — 40 puncte:
— ≥ 90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu — 40 puncte;
— ≥ 80 < 90% — 35 puncte;
— ≥ 70 < 80% — 30 puncte;
— ≥ 60 < 70% — 25 puncte;
— ≥ 50 < 60% — 20 puncte;
— ≥ 40 < 50% — 15 puncte;
— ≥ 30 < 40% — 10 puncte;
— ≥ 20 < 30% — 5 puncte;
— < 20% — proiect respins;

c) investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale a României, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS)/Banca Națională a României (BNR) — 5 puncte:
— sold negativ — 5 puncte;
— sold pozitiv — 0 puncte;

d) proiectul propune un produs/proces inovativ — 5 puncte:
— DA — 5 puncte;
— NU — 0 puncte;

e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate — cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) — 10 puncte:
— ≥15 –—10 puncte;
— ≥10 < 15% — 5 puncte;
— < 10% — 0 puncte.

Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului.

Cheltuieli eligibile- Măsura 4.1.1:

— cheltuieli cu realizarea/achiziția de construcții;
— cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului;
— cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului;
— cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
— cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;
— active necorporale;
— mijloace de transport electrice sau hibride2 (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială);
— cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
— cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Documente necesare la înscriere

 Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul va trebui să depună o cerere de finanțare în platforma electronică MYSMIS disponibilă la adresa https://2014.mysmis.ro/, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:

— documentația tehnică și plan de afaceri în format simplificat, care vor include proiecțiile financiare care vin în sprijinul justificării rentabilității investiției;
— declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile menționate la pct. 6.6; că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate;
— declarație privind cumulul ajutoarelor de stat obținute;
— declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că:

 • (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau nu este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
 • (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849;
 • (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și
 • (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

— declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;
— declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale;
— consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consultă schema oficială (pag 12-16):

Schema COVID by claus_44 on Scribd

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
53191
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Calin
C
Cand se va deschide aceasta masura? Cand vor fi depunerile?
Claudiu
Zamfir
Nu s-a stabilit inca data deschiderii apelului. Nici ghidul final. ramaneti pe StartupCafe.ro pentru a urmari evolutiile acestui apel. Succes!
poza de profil
George
Udriste
Probabil vom mai vedea modificari în condiţiile în care există prevederi precum ”9.3. Contractele de finanțare se vor semna până la data de 31 decembrie 2021.”
Nu prea inteleg de ce simte nevoia MIPE sa treaca in Schema de ajutor de stat grila de evaluare, in conditiile in care Schema aprobata de Comisie nu limiteaza si nici nu impune aceste detalii.

.
poza de profil
De ce
nu merge?
30 de zile de la publicarea ghidului pana la deschiderea sesiunii de depunere
1-2 luni evaluarea proiectelor
31 decembrie 2021 termen pentru semnarea contractelor - imposibil
poza de profil
Aurel
Boaca
Din ce am aflat in 21.03.2022 se deschide sesiunea de depunere si va dura 5 zile.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri