Claudiu Zamfir

Măsura 1-2022: PFA, IMM și ceilalți beneficiari încep contractarea microgranturilor de 5000 euro. Termen: 5 zile

Thumbnail

Persoanele fizice autorizate (PFA), microîntreprinderile, întreprinderile individuale și alți beneficiari care s-au calificat la microgranturile de câte 5.000 EUR din cadrul Măsurii 1 a schemei de sprijin pentru sectorul agro-alimentar 2022 încep contractarea, de miercuri, 22 iunie 2022, și au termen 5 zile pentru semnarea contractelor de finanțare, de la primirea acestora, pentru a nu pierde ajutorul de la stat.

UPDATE 23 iunie 2022: Contactați de aplicanți, funcționarii APIA le-au spus telefonic acestora că pot folosi la contractare și contul curent al firmei.

„Începând cu data de 22 iunie 2022, în cadrul aplicației electronice se transmit deciziile de aprobare a finanțării în cadrul măsurii "Microgranturi în domeniul agroalimentar". Drept urmare, în cadrul secțiunii Contractare vă invităm să introduceți, cu atenție, codul IBAN al contului bancar special creat pentru proiect, și ulterior să descărcați contractul de finanțare, să îl semnați electronic si să îl reîncarcați semnat, in maxim 5 zile de la primire, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2022” - a transmis APIA, prin portalul de granturi IMM Recover.

Pentru nelămuriri privind codul IBAN și alte aspecte, aplicanții au la dispoziție numerele de call center ale APIA (descarcă lista call centerelor).

10.000 de solicitanți s-au calificat la finanțare prin Măsura 1 - microgranturi de câte 5.000 de euro acordate sectorului agro-alimentar, în cadrul Acțiunii 4.1.2-POC. Beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, (IMM), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI),  întreprinderi familiale (ÎF) care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Thumbnail

Ce prevede ghidul solicitantului la Măsura 1-2022, microgranturi pentru sectorul agroalimentar:

 

 1. Pentru aplicanții acceptați în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat care se va regăsi în contul aplicantului și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (deschis la bancă comercială), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor – OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022.
 2. Aplicanții/solicitanții care nu semnează și nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislația schemei și în prezentul ghid , vor primi Decizie de respingere semnata electronic de Directorul executive al CJ APIA, transmisă prin contul din aplicație.
 3. După semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul  ghid, APIA Centrul județean  efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și încarcă în aplicația electronică (SVAP și IMM Recover) ordinele de plată.
 4. Beneficiarul de ajutor de stat depune un raport de progres (model anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului) privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul acestuia.
 5. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM POC/MADR/APIA/APIA - CJ să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant.
 6. Toate plăţile din cadrul prezentei măsuri se efectuează numai prin transfer bancar nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar ale cheltuielilor eligibile.
 7. Beneficiarul poate primi micrograntul în valoare de 5000 de euro, respectiv 24.739 lei.

Măsura 1-2022: Cheltuieli eligibile

Beneficiarii pot utiliza microgranturile pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
 • e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
 • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Cheltuielile efectuate din microgranturi, menționate mai sus trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.

Cheltuielile cu consultanța NU sunt eligibile. NU sunt eligibile nici cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing și nici cheltuielile cu chiria activelor corporale. Ca excepție, sunt totuși eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.

Consultă AICI Ghidul solicitantului și anexele pentru Măsura 1 - microgranturi în sectorul agroalimentar, 2022.

 

Parallax

Vizualizari
21151
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri