Claudiu Zamfir

Fonduri PNRR de 400 milioane EUR: Firmele de investiții se înscriu pentru crearea celor 20 de fonduri Recovery Equity care vor finanța afaceri românești

Thumbnail

Firmele de investiții și alte echipe sunt așteptate să se înscrie în procedura de selecție a administratorilor viitoarelor 20 de fonduri de investiții „Recovery Equity”, ce vor fi alimentate cu 400 de milioane de euro, în total, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a acorda apoi finanțări unor startup-uri și altor companii românești, în schimbul unor părți din afaceri.

Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat luni apelul pentru selecția intermediarilor financiari pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri pentru Redresare (”Recovery Equity Fund” sau ”REF”). Contribuția totală, de  400 milioane euro, va veni din Componenta 9 a PNRR, intitulată „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”.

Apelul este disponibil AICI, la pagina dedicata pe site-ul Fondului European de Investiții, iar aplicațiile pot fi depuse continuu până în decembrie 2025, la adresa de email: ref@eif.org .

Apelul este destinat echipelor de management de fond, incorporate sau nu la data depunerii aplicației. Selecția va fi efectuată de către experții Fondului European de Investiții, conform criteriilor și procedurilor proprii care sunt descrise în apel, iar fiecare propunere de alocare va fi supusă aprobării Comitetului de Investiții al REF. Apelul nu se adresează companiilor interesate de a obține investiții de capital – acestea vor putea solicita ulterior de la intermediarii selectați.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat:

„Lansarea selecției intermediarilor financiari în cadrul instrumentului de investiții de tip equity din PNRR reprezintă o etapă esențială atât în vederea atingerii următoarelor jaloane relevante din PNRR, cât și, mai important, în atragerea de resurse pentru investiții în IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și proiecte de infrastructură (de ex. eficiență energetică sau energie regenerabilă). Beneficiind de expertiza partenerilor de la Fondul European de Investiții, ne dorim ca în curând noi fonduri de equity să investească în economia românească și să se creeze noi povești de succes prin aceste instrumente financiare.”

Conform strategiei de investiții, intermediarii selectați  se vor obliga ca o sumă cel puțin egală cu suma totală contractată de la FEI din PNRR să fie investită în România, în IMM-uri, midcaps (întreprinderi care au mai puțin de 3.000 de salariați) și proiecte de infrastructură (de ex. eficiență energetică sau energie regenerabilă) din România. Investițiile vor putea fi realizate sub formă de equity (capital) și quasi-equity (tipul de finanțare care se clasează între capital și datorie, având un risc mai mare decât datoria senior și un risc mai mic decât capitalul propriu, de ex. împrumuturile convertibile).

Angajarea resurselor din PNRR către fonduri trebuie să aibă loc până la mijlocul anului 2026, conform jaloanelor asumate în PNRR. Se estimează că se vor aloca resurse către aproximativ 20 de fonduri de equity naționale sau regionale, inclusiv fonduri de private equity, venture capital, mezzanin, transfer de tehnologie, fonduri de pre-IPO (Initial Public Offering – ofertă publică inițială) sau de infrastructură. Finanțările se vor acorda cu respectarea regulilor de ajutoare de stat descrise în apel și, după caz, în scheme de ajutoare de stat, cu respectarea regulilor privind aplicarea principiului ”do no significant harm” (a nu prejudicia mediul în mod semnificativ).

Despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR):

Planul Național de Redresare și Reziliență, aprobat în octombrie 2021 de Consiliul Europei, are un buget total de 29,2 miliarde euro. România va putea obține din partea Uniunii Europene 14,2 miliarde euro sub formă de finanțări nerambursabile și 14,9 miliarde euro sub forma de împrumuturi prin PNRR în cadrul Mecanismului pentru Redresare și Reziliență. Această finanțare va sprijini implementarea măsurilor esențiale în materie de investiții și reforme cuprinse în PNRR și va contribui în mod crucial la ieșirea României mai puternică din criza actuală.

PNRR se bazează pe șase piloni, astfel încât să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Uniunii Europene, respectiv: tranziția verde, transformare digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliența și politici pentru generația următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educația, sănătatea, renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice.

Componenta 9 a PNRR, denumită „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, include o serie de reforme și investiții menite să consolideze mediul de afaceri din România, între care și „Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat”. Investiția 2 include mai multe subcomponente sub formă de instrumente financiare, în valoare totală de 1,25 miliarde euro, inclusiv crearea Fondului de fonduri de capital de risc pentru Redresare, cu o alocare de 400 milioane euro.

Mecanismul de Redresare și Reziliență este instrumentul principal al inițiativei NextGenerationEU (Următoarea Generație UE), care va furniza până la 800 de miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele în întreaga Uniune Europeană. PNRR face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la criza provocată de pandemia de COVID-19, menit să abordeze provocările europene comune prin adoptarea tranziției verzi și a celei digitale, precum și să consolideze reziliența economică și socială și coeziunea pieței unice.

Despre Fondul European de Investiții:

Fondul European de Investiții este o instituție financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. Misiunea FEI este de a contribui la atingerea obiectivului Uniunii Europene de a sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Europa. FEI sprijină IMM-urile să acceseze finanțare, să crească, să inoveze, să se digitalizeze și să fie competitive în economia „verde”. FEI dezvoltă instrumente de capital de risc, garanții și instrumente de microfinanțare, utilizând atât resurse proprii, cât și fonduri încredințate (între alții) de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții sau statele membre ale Uniunii Europene.

----

Citește și:

Parallax

Vizualizari
4477
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri