Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024 pentru startup-uri românești inovatoare: perioada de înscrieri și ghidul oficial pentru finanțările de 46,6 milioane EUR

euro-angrenaj-dreamstime.jpg

Startup-urile românești inovatoare vor putea obține noi fonduri europene, în anumite condiții, printr-o nouă linie de finanțare în valoare totală de 46,6 milioane de euro, pentru care au fost stabilite perioada de depunere a proiecteleor și ghidul oficial al solicitantului.

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre aceste finanțări europene, dar miercuri, 5 iunie 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat varianta oficială a Ghidului solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare” - Măsura 1.1.1, în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Descarcă și răspunsurile la întrebările adresate în perioada de consulatre publică.

Firmele eligibile vor putea depune proiectele în sistemul MySMIS2021 în perioada 31 iulie 2024, ora 10.00 - 30 septembrie 2024, ora 17.00.

Bugetul total pus la bătaie este de 46,6 milioane de euro (din care 36,6 milioane euro din fonduri UE și restul de la bugetul de stat).

Acest buget este împărțit în două apeluri de proiecte:

 • Componenta 1 – Apel cod PCIDIF/155/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat Sprijinului pentru întreprinderi nou inființate inovatoare din regiunile mai puțin dezvoltate  (LDR). Aici intră aproape toată România, în afară de București și județul Ilfov. Buget: 36,2 milioane EUR.
 • Componenta 2 – Apel cod PCIDIF/158/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1, dedicat Sprijinului pentru întreprinderi nou inființate inovatoare din regiunea mai dezvoltată  (MDR). Aici intră doar anumite localități din jud. Ilfov: Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea și Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon. Buget: 10,4 milioane euro milioane EUR.

Bucureștiul este exclus de la această finanțare.

Din aceste bugete, firmele nou-înființate (max. 5 ani) vor putea obține granturi pentru activități de cercetare și inovare:

 • max. 1,6 milioane EUR în toate regiunile în afară de București-Ilfov - Componenta 1- LDR
 • max. 1,2 milioane EUR în jud. Ilfov (localitățile eligibile) - Componenta 2 - MDR.

Intensitatea sprijinului este de 100%, ceea ce înseamnă că beneficiarii nu vor fi obligați să aducă aport propriu la cheltuielile eligibile.

Granturi pentru startup-uri: criterii de eligibilitate a firmelor beneficiare

Beneficiarul granturilor trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eiligibilitate, printre care:

1. Să fie întreprindere nou înființată. Aici se încadrează Întreprinderile firmele necotate la bursă, care au fost înregistrate cu maximum 5 ani în urmă și care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

 • a) nu au preluat activitatea unei alte întreprinderi, cu excepţia cazului în care cifra de afaceri a activităţii preluate reprezintă mai puţin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exerciţiul financiar anterior preluării;
 • b) nu au distribuit încă profituri;
 • c) nu au preluat o altă întreprindere sau nu s-au format printr-o fuziune, cu excepţia cazului în care cifra de afaceri a întreprinderii preluate reprezintă mai puţin de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderii eligibile în exerciţiul financiar anterior preluării sau cifra de afaceri a întreprinderii formate printr-o fuziune depășește cu mai puţin de 10 % cifra de afaceri combinată pe care întreprinderile care fuzionează au realizat-o în exerciţiul financiar anterior fuziunii.

2. Se încadrează în definiția întreprinderilor inovatoare, adică îndeplinește măcar UNA dintre următoarele condiții:

 • poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială;
 • costurile aferente activității sale de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern;
 • în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate «marca de excelență» de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al Orizont 2020.
 • în decursul celor 3 ani care preced acordarea ajutorului: a participat la orice acțiune din cadrul inițiativei Comisiei în domeniul spațial «CASSINI» (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare) ; sau a primit investiții de la instrumentul de finanțare a creșterii și de tip seed din cadrul inițiativei CASSINI sau din partea proiectului-pilot «InnovFin Space Equity»; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanțare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spațiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înființate; sau i s-a acordat finanțare în calitate de beneficiar al unei acțiuni de cercetare și dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

3. La momentul acordării ajutorului este microîntreprindere (are mai puţin de 10 angajaţi și cifră cifră de afaceri anuală și/sau bilanţ anual total max. 2 milioane EUR) sau întreprindere mică (are mai puţin de 50 de angajaţi și cifră de afaceri anuală și/sau bilanţ anual total max. 10 milioane EUR).

4. Are sediul sau o sucursală în România, la momentul plății ajutorului;

5. Locația de implementare a proiectului se încadrează în regiunea vizată de apel.

6. NU are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni.

Ajutoare pentru firme noi: Lista domeniilor sprijinite

Anexa 10 la Ghidul solicitantului cuprinde Lista domeniilor și a subdomeniilor de specializare inteligentă sprijinite. Fără a intra în amănunte, domeniile sprijinite sunt:

 1. Bioeconomie (inclusiv tehnologii pentru agricultura ecologică, agroecologie și silvicultură, agricultură 4.0 cu aplicații IoT, big data, blockchain, inteligenței artificiale și ale tehnologiilor de imagistică a plantelor).
 2. Economie digitală și tehnologii spațiale (inclusiv securitate cibernetică).
 3. Energie și mobilitate (include vehicule electrice și hibride, digitalizare în energie)
 4. Fabricație avansată (include aplicațiile industriale ale internetului lucrurilor, roboți industriali înzestrați cu inteligență artificială, prelucrări tehnologice cu laser
 5. Materiale funcționale avansate (inclusiv materiale compozite inteligente, materiale reciclabile și tehnologii pentru reciclarea materialelor, materiale pentru energie etc.)
 6. Mediu și eco-tehnologii (inclusiv tehnologiile de monitorizare a mediului și pentru gestionarea deșeurilor)

Activitățile eligibile la finanțările europene pentru inovare

Activități eligibile eligibile în proiectele finanțabile prin aceste fonduri pot fi:

 • activități de cercetare industrială
 • activități de dezvoltare experimentalăactivități de inovare de produs/proces/serviciu (obligatoriu);
 • activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării, dezvoltării și inovării (obligatoriu);
 • activităţile de informare şi publicitate privind proiectul (obligatoriu);
 • auditul proiectului (opțional);
 • managementul de proiect.

Cheltuieli eligibile din fondurile europene pentru startup-uri inovatoare

Proiectul de ghid propune o serie de cheltuieli eligibile în proiecte, printre care:

 • investiţii în accesul la servicii;
 • echipamente, software și active necorporale;
 • informare, comunicare și studii
 • brevete
 • drepturi de utilizare
 • Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt implicaţi în activitățile de dezvoltare experimentală). Aici intră salariile și deplasările.
 • achiziţia de instrumente şi echipamente (active corporale și obiecte de inventar), în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare – activități de dezvoltare experimentală (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile).
 • servicii de consultanță în domeniul inovării ,
 • cheltuieli cu spații de lucru pentru cercetare, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace.
 • achiziția de materiale, consumabile şi alte produse similare suportate direct ca urmare a activității de inovare de proces și organizațională.
 • achiziția de active fixe corporale pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării-inovării (CDI).
 • construcţii/ modernizare/ modificare/ extindere/ consolidare construcții destinate gazduirii echipamentelor de producție (în limita a 20% din valoarea cheltuielilor eligibile)
 •  achizitia de constructii si/sau modernizare/extindere/consolidare (în limita a 20% din valoarea cheltuielilor eligibile) destinate gazduirii echipamentelor de producție
 • elaborarea, producţia și distribuția materialelor publicitare şi de informare precum și a celor cu difuzarea în mass-media;
 • conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului;
 • organizararea de evenimente pentru promovarea proiectului (de ex: conferință de diseminare a rezultatelor proiectului).
 • cheltuielile de management al proiectului.
Parallax

Vizualizari
5967
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri