Claudiu Zamfir

Fonduri UE 2024: Ajutoare de 50.000-200.000 EUR pentru firme micro și mici din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman. Perioada de înscrieri și ghidul de finanțare

bani-euro-2024-dreamstime

S-a anunțat oficial perioada în care microîntreprinderile și firmele mici, din domenii diverse, de la IT și construcții până la hoteluri și cabinete medicale, se vor putea înscrie la ajutoarele de câte 50.000-200.000 EUR pe proiect, pentru investiții în cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia, prin programul regional de fonduri europene.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre această finanțare, dar pe 15 ianuarie 2024 Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) a publicat Ghidul oficial al solicitantului, Lista codurilor CAEN eligibile și celelalte anexe pentru apelul de proiecte „PRSM/ID/1/1/1.3/A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia”.

Microîntreprinderile (max. 9 salariați) și firmele mici (10-49 salariați) eligibile vor putea depune proiectele în sistemul online MySMIS2021 în perioada 15 martie 2024, ora 08:00 - 14 iunie 2024, ora 12:00.

Pe scurt, vor putea obține finanțare firmele non-agricole care vor face investiții în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, care cuprinde județele:

 • Argeș,
 • Călărași,
 • Dâmbovița,
 • Giurgiu,
 • Ialomița,
 • Prahova,
 • Teleorman.

Se va puncta dacă solicitantul are sediul social în regiunea Sud-Muntenia și a desfășurat activități, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022 în regiunea Sud-Muntenia sau dacă are punct de lucru în regiunea Sud Muntenia și a desfășurat activități la punctul de lucru din regiunea Sud- Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Firmele care vor fi selectate (conform punctajului obținut) vor putea primi granturi de câte 50.000 - 200.000 EUR pe proiect.

Cursul de schimb valutar InforEuro este cel valabil la data lansării apelului de proiecte, adică 15 ianuarie 2024, respectiv 1 EUR = 4,9753 RON.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției (valoarea totală a cheltuielilor eligibile), respectiv echivalentul în lei, calculat la cursul InforEuro valabil la data acordării ajutorului de minimis, a 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției pentru care primește ajutor de minimis.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 47.058.823,62 de euro.

Ajutoare Sud-Muntenia: Condiții de eligibilitate a firmelor

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

1. Să fie societăți sau societăți cooperative, înregistrate în scop fiscal, în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

2. Să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

3. Să fie microîntreprindere sau întreprindere mică atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare:

 • microîntreprindere - este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR, echivalent în lei;
 • întreprindere mică – este o întreprindere cu mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei.

4. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

5. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Fonduri europene pentru mici afaceri: domenii CAEN eligibile în Regiunea Sud-Muntenia

Anexa 15 la Ghidul solicitantului prevede o listă de coduri domenii eligibile cu peste 240 de coduri CAEN de producție și servicii, din care enumerăm o mică parte:

 • 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 1320 Producţia de ţesături
 • 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
 • 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri.

Activități eligibile la finanțarea REGIO Sud-Muntenia 2024

Prin această intervenție se vor finanța:

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
 • se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.
Parallax

Vizualizari
12605
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri