Claudiu Zamfir

Fonduri UE de max. 1 milion Euro pentru firme: Modificări la schema de ajutor de stat Acțiunea 4.1.1-POC (noua „Măsură 3”)

Thumbnail

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în Monitorul Oficial modificări la Schema de ajutor de stat prin care firmele micro, mici și mijlocii din România ar urma să obțină fonduri nerambursabile de 50.000-1 milion de euro pe proiect, partea de cheltuieli atrăgând acum atenția.

Noul Ordin 277/2022, al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, modifică Ordinul nr. 1.290 din 16 noiembrie 2021, prin care se aprobase schema de ajutor de stat în valoare totală de aproape 360 milioane de euro din cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, linie de finanțare care vine în locul vechii Măsuri 3, anulate de fosta guvernare.

Ca idee, modificările ar trebui să actualizeze vechea formă a schemei de ajutor de stat cu discuțiile din care a rezultat Ghidul consolidat al solicitantului. Într-adevăr, vedem că în noul ordin, al ministrului Vîlceanu, s-a pus pragul minim al ajutorului, de 50.000 de euro pe proiect, așa cum s-a stabilit și în ghidul consolidat.

În schimb, pe zona de cheltuieli, acum, în schema modificată vineri, 11 martie 2022, observăm că s-au scos cheltuielile de realizare sau achiziție de construcții din vechea schemă (din noiembrie 2021), dar au fost păstrate cheltuielile de sistematizare și amenajare teritorială a terenului.

Iată cum sunt menționate tipurile de cheltuieli în forma actualizată a Schemei de ajutor de stat pentru Acțiunea 4.1.1-POC, din data de 11 martie 2022:

6.6. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos:

— cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului;
— cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului;
— cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
— cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;
— active necorporale;
— mijloace de transport electrice sau hibride (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială);
— cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
— cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Proiectul consolidat de ghid al solicitantului (din 18 februarie 2022) prevede următoarele cheltuieli:

Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului se vor încadra pe categorii astfel:

1. Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63 - cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare);

2. Cheltuieli pentru consultanţă  (14/45) - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
·    plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
·    plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului (14/49, 14/47). Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.
Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

3. Cheltuieli pentru investiţia de bază
3.1. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări) (15/54) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
·    Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
·    Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto - Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride).
·    Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
3.2. Active necorporale (15/55) sau (22/76)– se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

4. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului  (8/16) - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.
În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.
ATENȚIE!
Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Reamintim că vineri, MIPE a subliniat încă o dată că este hotărât să deschidă pe data de 21 martie 2022, în portalul de granturi IMM (IMM Recover), apelul de proiecte Acțiunea 4.1.1-POC.

Anterior, a lansat și o procedură de achiziție publică de servicii de evaluare „de verde” a proiectelor, care a și fost contestată între timp la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pe 11 martie 2022, de către Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Europene. În aceste condiții rămâne de văzut dacă apelul se va deschide pe 21 martie, cum susține ministerul.

 

Monitorul Oficial Partea I Nr. 245 by claus_44 on Scribd

---

Citește și:

 

Parallax

Vizualizari
12411
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri