Claudiu Zamfir

Anunț oficial APIA: Vineri, de la ora 10.00 - înscrieri la microgranturile de 5000 EUR. Veste bună pentru PFA cu consultanți

Thumbnail

APIA a dat și anunțul oficial pentru apelul de proiecte: vineri, 27 mai 2022, de la ora 10.00, se deschide sesiunea de depunere a cererilor de finanțare la Măsura 1-microgranturi de capital de lucru de câte 5.000 euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și familiale din sectorul agro-alimentar. De asemenea, Ministerul Agriculturii vine și cu o veste bună: PFA, II, IF care accesează fondurile prin consultanți vor putea aduce împuternicire notarială până la semnarea conractului de finanțare.

Și în prezent se pot crea conturi de utilizator cu parolă - etapa 1, preînscriere în portalul de granturi IMM Recover. Vineri, 27 mai, de la ora 10, începe etapa 2 - înscrierea propriu-zisă, în care cei care au conturi de utilizator cu parolă vor depune efectiv cererile de finanțare pe portalul IMM Recover.

„Astfel, în perioada 27 mai 2022- 31 mai 2022, solicitanții pot depune formularul cererii de finanțare a ajutorului de stat prin aplicația electronică IMM Recover” - a anunțat APIA joi.

Atenție! Se anunță luptă și mare pentru microgranturi, care au buget de 50 milioane euro. Finanțările se vor acorda pe principiul primul venit-primul servit, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Soluție la problema împuternicirii notariale pentru unele PFA, II, IF

Așa cum am semnalat anterior pe StartupCafe.ro, Ghidul solicitantului, aprobat de ministrul Agriculturii prin ordin, conține și o prevedere care i-a enervat pe consultanții de finanțări: aplicanții PFA, întreprinderi individuale și familiale care vor să apeleze la un consultant pentru accearea fondurilor sunt obligați să îi dea împuternicire notarială.

Prevederea, apărută cu 3 zile înainte de sesiunea depunerii cererilor de finanțare, a pus pe jar potențialii beneficiari și consultanții pentru că se vedeau nevoiți să meargă urgent la notari, o problemă pentru oamenii de pe câmpuri și din ferme zootehnice.

Joi, 26 mai 2022, după ce a publicat în Monitorul Oficial Ghidul, Ministerul Agriculturii anunță o soluție la problema pe care o crease: solicitanții vizați vor putea aduce acea împuternicire notarială și după sesiunea de înscrieri, dar până la semnarea contractelor de finanțare, asta în cazul celor care ajung acolo.

Anunțul MADR:

A fost deblocată situația referitoare procura notarială pentru Măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”. Ministerul Agriculturii anunță potențialii beneficiari că împuternicirea notarială solicitată în conformitate cu prevederile OMADR nr. 134/2022  privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar“ poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IMM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat.
Facem precizarea că împuternicirea notarială în care se specifică mandatul pentru reprezentare este necesară în cazul în care etapele măsurii se realizează prin împuternicit pentru persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (PFA/II/IF).
 Împuternicirea notarială va fi încărcată în aplicația electronică IMM Recover în urma solicitării de clarificare transmisă de către Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
IMPORTANT: În cazul în care formularele au fost semnate de către împuternicit și nu se depune împuternicirea notarială până la semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat, atunci solicitarea devine neeligibilă și nu se mai încheie contractul.

„Menționăm că împuternicirea notarială poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IIM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat” - a anunțat și APIA, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

În rest, potențialii beneficiari SRL, SC, SA care aplică prin intermediul unui consultant trebuie să depună doar un mandat de reprezentare semnat olograf de beneficiar și electronic de consultant. Mandatul este un formular care se gsește la anexa 7 la ghidul solicitantului.

Cei care aplică singuri, fără consultant, fie că sunt SRL, SC, SA, PFA, II, IF, nu trebuie să depună nicio împuternicire și niciun mandat de reprezentare.

Microgranturi de 5.000 EUR - condiții de finanțare

Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este în valoare de 5.000 euro/beneficiar, la cursul valutar aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei.
Pentru depunerea cererilor de finantare solicitanții/împuterniciții/reprezentanții, acestora trebuie să dețină semnătură electronică.

Finanțarea proiectelor de tip microgrant, în cadrul acestui apel vizează următoarele obiective specifice:
•    Sprijinirea activității operatorilor economici din domeniile agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară;
•    Menținerea/creșterea numărului de angajați;
•    Diversificarea activităților din domeniul agroalimentar;
•    Sprijinirea activității operatorilor economici afectați de pandemia COVID – 19.

Beneficiari ajutorului de stat sunt:

- microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM;
- persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA;
- întreprinderi individuale, denumite în continuare ÎI;
- întreprinderi familiale, denumite în continuare ÎF, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.

Beneficiarii pot utiliza microgranturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanţate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului pentru susţinerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

  • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
  • b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
  • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
  • d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
  • e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  • f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
  • g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.

Microgranturile se acordă, pe bază de contract, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

  • a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
  • b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019;
  • c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.

Proiectul „Microgranturi în domeniul agroalimentar” este parte a schemei de ajutor de stat introdusă prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și este implementat de MADR, prin intermediul APIA.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), inclusiv structurile județene ale acesteia (APIA – Centre Județene), administrează, gestionează şi derulează proiectele, măsurile și programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate.

Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare în cadrul POC 2014-2020 aprobate prin OUG nr. 61/2022  sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro (respectiv 25.000.000 euro FEDRREACT EU şi 4.845.080 euro cofinanţare de la bugetul de stat) şi 20.154.920 euro de la bugetul de stat.

Parallax

Vizualizari
6780
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
.
CLD
Pentru M1 - MADR este nevoie de extras Revisal în platforma la depunerea cererii de finanțare? (Ca la M2?)

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri