Claudiu Zamfir

Fonduri pentru firme 2019: Aproape 100.000 Euro de la stat, în programul Microindustrializare, pentru făbricuțe private. Propunerea de procedură

Thumbnail

Mici fabrici și ateliere private din România vor putea obține și anul acesta fonduri nerambursabile de maximum 450.000 de lei (aproape 100.000 euro) fiecare, pentru investiții, în cadrul programului Microindustrializare 2019, însă bugetul disponibil va fi mult mai mic decât în 2018, conform procedurii de implementare a schemei de finanțare, propuse marți de Ministerul pentru Mediul de Afaceri.
 
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 22.678.000 lei, în cadrul Programului Microindustrializare, bani care vor ajunge pentru circa 50 de beneficiari, la valoarea maximă a ajutorului de la stat. Alocarea este mult redusă față de ce din anul 2018, de 74 milioane de lei pentru acest program, pentru care au aplicat circa 600 de firme mici și mijlocii (IMM) la vremea respectivă.

Conform procedurii propuse, în Programul Comerț 2019 firmele beneficiare vor putea obșine ajutoare financiare nerambursabile de maximum 450.000 de lei fiecare, cu o intensitate de 90%. Aceasta înseamnă că beneficiarii vor trebui să plătească ei cel puțin 10% din cheltuielile eligibile și TVA.

Vor putea beneficia de banii de la stat firmele care se încadrează în categoria:

întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Microîntreprinderile sunt eligibile numai dacă au atât sediul social, cât și toate punctele de lucru, inclusiv locația implementării proiectului în regiunea de dezvoltare București –Ilfov.

Programul MICROINDUSTRIALIZARE 2019: Condiții pentru firme

Firmele participante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 • sunt IMM-uri (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • beneficiarul de ajutor financiar nerambursabil are obligația să angajeze până la plata decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă active existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer), pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare.

Programul MICROINDUSTRIALIZARE 2019: Domeniile CAEN eligibile

Vor fi eligibile în cadrul Programului Microindustrializare 2019 firmele care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

⦁    10 Industria alimentară
⦁    11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
⦁    13 Fabricarea produselor textile;
⦁    14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
⦁    15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
⦁    16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
⦁    17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
⦁    1811 Tipărirea ziarelor;
⦁    1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
⦁    20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
⦁    21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
⦁    22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
⦁    23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
⦁    24 Industria metalurgică;
⦁    25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
⦁    26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
⦁    27 Fabricarea echipamentelor electrice;
⦁    28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
⦁    29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
⦁    30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
⦁    31 Fabricarea de mobilă;
⦁    32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Programul MICROINDUSTRIALIZARE 2019: Cheltuielile eligibile

Firmele câștigătoare în programul Microindustrializare 2019 vor putea face o serie de cheltuieli cu banii de la stat, printre care:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G,  conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând  vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie., inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie;
 • Achiziţionarea de bunuri mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) .

Proiect Procedura Microindustrializare 2019 by Claudiu on Scribd

Parallax

Vizualizari
9970
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri