Claudiu Zamfir

Probleme în proiectele cu fonduri UE după majorarea salariului minim în construcții 2019

Thumbnail

Unii dintre beneficiarii care derulează proiecte pe fonduri europene au început să se confrunte cu probeleme, în anul 2019, ca urmare a majorării substanțiale a salariului minim în firmele de construcții, măsură luată de Guvern prin deja celebra ordonanță 114/2018, care a generat depășiri de costuri prevăzute inițial în proiecte.

Problemele apărute de la 1 ianuarie 2019 au fost comunicate de beneficiarii de fonduri europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii.

Problemele sunt cauzate de articolul 71 al OUG 114/2018, care prevede că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Noul salariu minim impus firmelor de construcții a condus la costuri substanșial mai mari pentru lucrări. Așa cum a arătat StartupCafe.ro săptămna trecută, în sectorul construcții salariul mediu net, era de 2061 de lei în noiembrie 2018, iar în februarie 2019 a ajuns la 2763 de lei. Salariul mediu brut în firmele de construcții a crescut de la 3450 de lei la 3810 lei (având în vedere și facilitățile fiscale acordate).

Vineri, AFIR a precizat că a primit „numeroasele solicitări ale beneficiarilor privind modalitatea de încadrare în bugetul indicativ anexă la Contractul de finanțare a costurilor suplimentare generate de actualizarea elementelor de manoperă ofertate inițial”.

Mai exact, oamenii se plâng de faptul că, în cadrul proiectelor pe care le derulează, „sumele existente în bugetul indicativ în cadrul subcapitolului <<Actualizare>> – în limita a 5% din valoarea proiectului – nu sunt suficiente pentru a acoperi creșterile de preț rezultate ca urmare a modificărilor legislative, conducând la apariția unor impedimente de natură financiară în implementarea proiectelor, în condițiile în care pentru investiția de bază există în buget sume disponibile neutilizate”.

În încercarea de a salva proiectele pe fonduri europene începute, AFIR a anunțat o serie de măsuri:

  • I. Pentru cazurile în care proiectele nefinalizate au economii,

1. Se acceptă utilizarea economiilor identificate în proiect;

2. În cazul în care economiile identificate nu sunt suficiente, se va permite inclusiv majorarea valorii neeligibile a proiectului;

3. Valoarea actelor adiţionale încheiate de către beneficiari cu constructorii se vor deconta de către AFIR în limita sumelor prevăzute în contractul de finanțare.

  • II. Pentru cazurile în care în cadrul proiectelor nefinalizate au fost dezangajate sume ca urmare a unor economii,

se acceptă utilizarea valorii totale a proiectului, aşa cum apare în raportul de selecţie, numai pentru proiectele în cadrul cărora au fost efectuate dezangajările după lansarea ultimei sesiuni de primire a proiectelor1. În acest sens, vor fi încheiate acte adiţionale pentru suplimentarea angajamentelor actuale până la valoarea prevăzută în raportul de selecţie, în conformitate cu prevederile legale în momentul întocmirii actului adițional. Acest punct se va aplica după modificările procedurale necesare.

Prevederile prezentei note NU se aplică pentru submăsurile 4.2 și sM 4.2a din cadrul Schemei de ajutor de stat GBER.

De asemenea, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

1. În conformitate cu art. 6, alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/ 2018 cu modificările și completările ulterioare (Instrucțiunea ANAP nr. 1/ 2019) , prețul contractului se va modifica prin actualizarea elementelor de manoperă care au suferit modificări, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților, iar conform art. 8, alin. (1) din aceeași instrucțiune, actualizarea elementelor de manoperă trebuie să evidențieze influența pe care o exercită modificarea în prețul unitar și/ sau total ofertat inițial. De asemenea, conform art. 164, alin. (5) din HG nr. 395/ 2016, actualizarea elementelor de manoperă poate fi efectuată doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

În acest sens, se acceptă ca și cheltuială eligibilă din FEADR doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manoperă ofertate inițial, până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 66, pct. 1 din OUG nr. 114/ 2018, costurile suplimentare situate peste acest nivel, acceptate de beneficiari, reprezentând cheltuieli neeligibile.

Astfel, în coloana cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pot fi acceptate doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manoperă ofertate, conform prevederilor art. 71, alin 1. din OUG nr. 114/ 2018, „în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ oră.”

2. Decontarea valorii suplimentare aferente actelor adiționale la contractele de achiziție de lucrări, având ca obiect modificarea prețului contractului prin actualizarea elementelor de manoperă, poate fi realizată din capitolele de lucrări ale devizului general, respectiv bugetului indicativ, în limita sumelor disponibile existente în bugetul proiectului în subcapitolele de lucrări. În acest sens, potrivit prevederilor procedurale, sumele disponibilizate în urma finalizării procedurilor de achiziție pot fi transferate către aceste subcapitole bugetare.

3. În cazul în care valoarea actelor adiționale conduce la depășirea valorii totale eligibilă a proiectului, se va majora valoarea neeligibilă prevăzută în bugetul indicativ, respectiv la subcapitolele de lucrări sau la subcapitolul actualizare, corespunzător valorilor înscrise în devizul general, respectiv bugetul indicativ al proiectului.

4. Se va avea în vedere că, în conformitate cu clauzele contractuale, valoarea totală nerambursabilă stabilită prin contractul.

Parallax

Vizualizari
2436
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri