Claudiu Zamfir

Ajutoare pentru firme prin Schema HoReCa2: Buget mai mare, solicitanți mai mulți. Procedura propusă și lista CAEN

Thumbnail

Statul ar urma să acorde noi ajutoare pensiunilor, restaurantelor, organizatorilor de spectacole și altor firme, prin Schema HoReCa 2, cu o promisiune de buget mai mare decât la prima ediție dar și cu o listă mai lungă de coduri CAEN beneficiare, potrivit propunerii oficiale de procedură de implementare scoase vineri în dezbatere publică de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Noile ajutoare au ca justificare criza provocată de războiul Rusiei asupra Ucrainei și ar urma să compenseze creșterile de costuri suportate de beneficiari odată cu scumpirea energiei.

Conform proiectului de procedură, viitoarea schemă HoReCa 2 va ar urma să aibă un buget estimat la 550 milioane euro, echivalent în lei (2,7 miliarde de lei la cursul curent). La prima ediție, bugetul a fost de 2,5 de miliarde de lei, din au fost suficienți 2,1 miliarde de lei pentru plăți, până la urmă.

Momentan, schema HoReCa 2 are alocat un buget de numai 50 de milioane de lei (10 milioane de euro), credite de angajament, care necesită transformarea în credite bugetare, pentru plăți, la rectificarea bugetară. Prin urmare, va fi nevoie ca Guvernul să aprobe suplimentarea de buget prevăzută în proiectul de procedură.

Acum, însă, MAT propune o listă mai lungă de beneficiari, cu 16 coduri CAEN, urmând să fie finanțați în plus față de prima ediție și operatorii din domeniul culturii și al spectacolelor:

 • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5610 Restaurante
 • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
 • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 • 7911 Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
 • 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
 • 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
 • 9003 Activități de creație artistica
 • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

Statul estimează că va ajuta 10.000 de beneficiari în schema HoReCa 2.

Schema se derulează până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare alocate.

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinație, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea procentului aprobat pentru fiecare beneficiar (prorată calculată conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat) din bugetul total alocat măsurii de sprijin.

Schema urmează să se implementeaze pe o perioadă de 3 ani după cum urmează:

1 an de implementare, dar nu mai târziu de 31.12.2023 pentru efectuarea tuturor plăților și fără a depăși termenul maxim de semnare a contractelor impus de Cadrul Temporar Ucraina;
24 de luni din momentul efectuării plății de monitorizare și raportare în condițiile prezentei scheme de ajutor.

Descarcă de AICI proiectul de procedură HoReCa2, în format PDF.      

Antreprenorii interesaţi pot transmite propunerile de modificare ale proiectului de schemă de ajutor de stat, în termen de 10 zile, la adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro    

Valoarea ajutoarelor de stat prin schema HoReCa2

Schema HoReCa 2 ar urma să aibă 2 piloni:

 1. Valoarea maximă a ajutorului la pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup-întreprindere. Ajutorul va acoperi compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
 2. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere.    Ajutorul va acoperi compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

De asemenea, valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere.

Formula de calcul, care are în vedere costurile cu energia, este detaliată în procedura propusă.

Schema HoReCa2: beneficiari eligibili

Potrivit proiectului de procedură, beneficiari de ajutor de stat vor fi:

 • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate,
 • structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României,
 • agenții de turism licențiate,
 • ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Se observă o anumită necorelare cu lista de coduri CAEN eligibile, care este mai lungă, dar procedura este abia în curs de realizare.

De asemenea, operatorii beneficiari trebuie să fie deținuți de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii, înființate în baza:

 • Legii societăților nr. 31/1990,
 • Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,
 • sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri (SRL-D).

Condiții de eligibilitate a solicitanților de la Schema HoreCa 2

Conform procedurii propăuse, beneficiarii eligibili ar trebui să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

    a) Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

    b) Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

    c) Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

    d) Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;  

    e) Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;

    f):

 • (1) În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;
 • (2) Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate  a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sancțiunea respingerii la finanțare, chiar dacă nu este împlinit termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    g) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție,  stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Procedura de înscrierile la Schema HoReCa 2

Potențialii beneficiari ai viitoarei Scheme HoReCa 2 ar urma să se înscrie tot prin portalul de granturi IMM Recover realizat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru MAT.

Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicația informatică va interoga din bilanțul contabil aferent exercițiului financiar 2021, valoarea cheltuielilor totale aferente anului 2021, iar aplicanții vor încărca în aplicație toate facturile și documentele de plată aferente costurilor lunare cu energia și/sau gaz din anul 2021, documente în baza cărora va completa / edita în aplicația de înscriere un total general al acestora aferent întregului an 2021, iar aplicația va calcula și afișa diferența dintre cele două valori.

Pentru Pilonul 1 exercițiul financiar 2022, la momentul înscrierii aplicanții vor estima, pe baza cheltuielilor și facturilor cu energia electrică și / sau gaz emise în primele 10 luni ale anului, valoarea cheltuielilor totale 2022, precum și costurile totale anuale cu energia și/sau gaz și le vor completa / edita în aplicația informatică ce va afișa diferența dintre cele două valori.

Aplicația va calcula la momentul înscrierii, în baza valorilor și estimărilor de mai sus, creșterea cheltuielilor anuale totale.

Formula de calcul este detaliată în proiectul de procedură.

Parallax

Vizualizari
16191
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri