Claudiu Zamfir

UPDATE.Schema HoReCa: Au început înscrierile la ajutoarele de stat de maximum 500 milioane Euro, în total. Procedura cu toate modificările încorporate

Thumbnail

Ministerul Economiei a deschis, marți, de la ora 10.00, sesiunea online de înscrieri la Schema HoReCa, prin care restaurantele, pensiunile, hotelurile, agențiile de turism și alte firme eligibile vor putea obține ajutoare de stat în valoare totală de maximum 500 de milioane de euro, din bugetul de stat.

UPDATE 7: s-a blocat mailul dgas@economie.gov.ro . Acum, datele expertilor se transmit la call-center: 021-795.00.98

UPDATE 6: Q&A - Probleme constatate de aplicanți și soluțiile Ministerului Economiei: ordinea plăților, autorizațiile, codurile CAEN pe creștere și altele

UPDATE 5: Problema experților contabili care nu se regăsesc în lista din aplicație:

„Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului solicită operatorilor economici care întâmpină dificultăți în identificarea experților contabili sau auditorilor din lista inclusă în aplicația informatică să transmită pe email-ul dgas@economie.gov.ro  datele de identificare ale expertului contabil/auditor constând în:
-nume si prenume
-CNP
-membru CECCAR / CAFR
-număr  carnet/autorizație/ID
Datele vor fi centralizate și validate cu CECCAR și CAFR, după care vor fi introduse în lista inclusă în aplicația informatică, unde este cazul. Validarea datelor de identificare ale expertului contabil/auditor aparține în exclusivitate CECCAR / CAFR, după caz.
Reamintim operatorilor economici ca Ordinea în care se înscriu potențialii beneficiari ai schemei nu este relevantă. Schema nu este făcută pe principiul primul venit, primul servit. Întreaga sumă alocată se împarte proporțional tuturor beneficiarilor eligibili”

 

UPDATE 4: Sunt peste 1.300 de firme înscrise după aproape 8 ore de la deschiderea aplicației.

UPDATE 3: Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Băncii Naţionale a României 1 EURO = 4.9260 RON

UPDATE 2: Incepand cu orele 11.30, Ministerul Economiei va tine pe pagina de Facebook a institutiei o sesiune de intrebari, sugestii si raspunsuri pe tema schemei Horeca, lansata azi. Din partea ministerului vor raspunde la intrebari Paul Ene, secretar de stat, si Camelia Sandu, managerul de proiect. Sesiunea va fi inchisa la orele 14.00.

UPDATE1: În primele 10 minute figurau deja aproape 100 de aplicanți înscriși.

UPDATE: la prima oră, în 2 minute, s-au înscris primii 2 potențiali beneficiari.

-----

Înscrierile la Schema HoReCa se fac AICI, pe portalul de granturi pentru IMM. Aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere.

Astfel, termenul de înscriere este de 20 iulie 2021, ora 20.00, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului

Consultă AICI tutorialul pentru înscrierea la Schema HoReCa.

Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:

Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului. Beneficiarii care și-au creat deja profil, user și parolă în cadrul platformei în vederea primirii unui ajutor de stat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 (Măsurie 1, 2 sau 3 - COVID) vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei Scheme.

Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, conform anexei nr. 1 la procedura de implementare a Schemei HoReCa, vor încărca declarații pe propria răspundere, conform anexelor nr. 4-6 la procedură (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), vor încărca copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică, copie după autorizația sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism.

Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajamentul privind menținerea activității pentru 6 luni, respectiv 12 luni, își vor asuma pe propria răspundere că întreprinderea nu era în dificultate la 31 decembrie 2019 sau că întreprinderea era în dificultate la 31 decembrie 2019 în condițiile excepției de la art. 3 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare, că nu este în insolvență și că nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, conform art. 3 alin. (6) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare.Tot în această etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6 alin. (2) lit. b) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar.

Anexa la raport va fi realizată conform anexei nr. 7 la prezenta procedură.Raportul întocmit de expertul contabil/societatea de expertiză contabilă sau de auditorul financiar/firma de audit este elaborat cu respectarea ISAE 3000 (revizuit), alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice, emis de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), și Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (ediția 2018), emis de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), din cadrul International Federation of Accountants (FAC), disponibile în limba română la adresa web https://www.codetic-standardeinternationale.ro/.

Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară respectă totodată și prevederile Standardului profesional nr. 35 emis de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Expertul contabil/Societatea de expertiză contabilă poate întocmi raportul de expertiză contabilă extrajudiciară și în situația în care a ținut și condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte servicii profesionale conform Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul Schemei se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Aplicația electronică aferentă primei etape de înscriere (creare profil, user și parolă) va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul Schemei.

Aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

De precizat că din bugetul total prevăzut, de 2,5 miliarde de lei, doar 1 miliard de lei este asigurat momentan, prin credite bugetare (de plată), restul fiind credite de angajament, care necesită o rectificare bugetară adoptată în Guvern pentru transformarea lor în credite bugetare.

Documente utile:

 1. Ordonanța de urgență (OUG) 224/2020, cu toate modificările suferite poate fi consultată AICI
 2. Procedura de implementare, consolidată cu toate modificările poate fi găsită AICI.
 3. Anexele la procedura HoReCa - actualizate
 4. Pentru solicitanții care aleg Banca Transilvania ca bancă parteneră, oferta BT în Schema HoReCa poate fi regăsită AICI.
 • Call Center MEAT: 0217950098

Schema HoReCa se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata ajutoarelor se va face până  cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Sesiunea de aplicări la Schema HoReCa se închide pe 20 iulie, ora 20.00. Consultă contorul online periodic, să nu uiți să aplici (zile, ore, minute, secunde):

 

 

Beneficiarii eligibili la ajutoarele HoReCa- codurile CAEN

Prin Legea de aprobare a OUG 10/2021, s-a introdus un al 13-lea cod CAEN în rândul beneficiarilor: 8230 - activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor. Aici sunt inclusee organizarea, promovarea și/sau administrarea de evenimente, cum ar fi congrese, convenții, conferințe si întruniri, fie că include sau nu administrarea și asigurarea personalului necesar pentru a opera facilitățile în care au loc aceste evenimente.

În rest, avem ca beneficiari:

 • ghizii de turism care au desfășurat activități pe codul CAEN 7990,
 • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
 • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Perioada de menținere obligatorie a activității

Conform legii, beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni sau 12 luni de la data  primei plății, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plăți.

Alte prevederi ale schemei HoReCa:

 • Se vor acorda ajutoare de stat HoReCa plafonate la 800.000 de euro fiecare, dar ajutoarele însumate primite de o firmă și prin alte scheme nu trebuie să depășească 1,8 milioane de euro (noul prag setat de Comisia Europeană în cadrul temporar).
 • Valoarea ajutoarelor va fi de 20% din scăderea activității beneficiarului în anul 2020 comparativ cu anul 2019.
 • Ca modalitate de atribuire a ajutoarelor, dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare depășește creditul de angajament sau bugetar alocat pentru schemă, angajarea, respectiv plata către beneficiari se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate - conform noii OUG 10/2021.
 • Astfel, dacă volumul solicitărilor depășește bugetul alocat schemei vor scădea și ajutoarele obținute individual.
 • Bugetul total al schemei de ajutoare HoReCa este de 2,5 miliarde de lei, dar numai 1 miliard de lei este acum asigurat în buget sub formă de credite de plată. Restul de 1,5 miliarde de lei sunt credite de angajament, care necesită o rectificare bugetară pentru transfoartea lor în credite bugetare, care să permită plățile.

Beneficiarii trebuie să-și facă rapoarte pe banii lor pentru accesarea ajutoarelor de stat

Ministerul Economiei a anunțat că aplicanții trebuie să-și certifice baza de calcul pentru ajutor cu un expert contabil sau un auditor financiar.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, baza de calcul a ajutorului va trebui certificată şi asumată de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă, membri CECCAR, selectați şi remunerați de către aplicant.

La alegere, baza de calcul poate fi certificată de către un auditor financiar sau o firmă de audit, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectați şi remunerați de către aplicant.

În aceste condiții, Ministerul Economiei a făcut apel la potențialii beneficiari să pregătească din timp raportul de expertiză contabilă, întocmit conform reglementărilor CECCAR – Standardului profesional nr. 35 „Expertize contabile” sau, după caz, a raportului de audit, întocmit conform ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite”.

Alături de raport, ar trebui întocmită și anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizată conform Anexei nr. 7 la procedura de implementare a schemei, care este în consultare publică.

Cursul de schimb și alte precizări oficiale

Ministerul Economiei face următoarele precizări, în acord cu legislația care îndrumă schema HoReCa - ajutor de stat de 20% din diferența între cifra de afaceri din 2020 și cea din 2019, pentru CAEN-urile legale eligibile:

 1. „Cursul de referință pentru proiect, stabilit de BNR luni 28 iunie 2021 la ora 13.00 va fi verificat automat din aplicație. În cursul zilei de azi se va modifica Anexa 7, astfel încât să nu mai fie solicitată suma în EUR”.
 2. „Ordinea în care se înscriu potențialii beneficiari ai schemei nu este relevantă. Numărul RUE nu este criteriu de eligibilitate. Schema nu este făcută pe principiul primul venit, primul servit. Întreaga suma alocată se împarte proporțional tuturor beneficiarilor eligibili”.
 3. „Expertul contabil, membru CECCAR, care se află în relație contractuală cu beneficiarul și a întocmit evidența contabilă, poate semna certificarea cifrei de afaceri pe anii 2019 și 2020, în sensul stabilirii diferenței de cifră de afaceri remunerabilă în cadrul schemei”.

Ministerul Economiei a făcut apel către firmele cu CAEN-uri eligibile să pregătească raportul privind proveniența pe CAEN-uri a cifrei de afaceri, tocmai pentru a se pregăti pentru această schemă ușor de accesat.

---

Citește și:

Parallax

Vizualizari
8113
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu
poza de profil
Anda
M
Pentru codul CAEN 7912 nu se pot introduce datele financiare.
Nu se poate selecta expertul contabil din lista. Nu raspunde nimeni la call center.
poza de profil
Marius
Vijelie
Nariu ar trebui sa isi dea demisia. Cel mai dezastruos ministru. A nenorocit Masurile 1, 2 si 3 si acum HORECA. Sa plece acasa.
poza de profil
Adrian
O
Nu se pot introduce expertii contabili. E a doua gafa majora a Ministerului de cand a venit Nasui. Cineva sa il trimita odata acasa ca nu are nicio treaba cu realitatea. Omul e deziluzionat serios.

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri