Smile Media

Anunț de participare la procedura de achiziție competitivă privind achiziționarea de excavator pe șenile pentru proiectul "Achiziționarea de echipamente și utilaje performante pentru societatea Lugana Electric S.R.L."

Thumbnail

1. Achizitor: Lugana Electric S.R.L., identificată prin cod de înregistrare fiscală 34948250, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J17/1072/2015, cu sediul social în municipiul Galați, România, str. Arcașilor nr. 8-C, județul Galați, cod poștal 800198, România, telefon: 0740-177.728, poștă electronică: lugana.electric@yahoo.ro, reprezentată legal prin domnul Nastasă Mitrofan

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitive conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

3.Obiectul contractului: achiziționarea de  autoutilitară , camionetă cu nacelă ridicătoare tip PRB

4. Valoarea estimată a contractului:   116.680,76  lei, fără TVA

5. Locul de livrare a utilajului: conform prevederilor Caietului de sarcini.

6. Cantitatea de bunuri achiziționate: conform prevederilor Caietului de sarcini.

7. Indicații referitoare la posibilitatile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de bunuri: oferta trebuie depusa pentru întreg  uitlajul conform documentației de atribuire – nu se accepta oferte parțiale.

8. Durata contractului de achizitie: 6 luni.

9. Documentatia de atribuire: se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresată către Lugana Electric S.R.L, e-mail : lugana.electric@yahoo.ro, tel: 0747.096.217

a) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 26.07.2023.

b) Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 28.07.2023, ora 16:00 (toate documentele trebuie sa ajunga la societatea Lugana Electric S.R.L in termenul de depunere menționat).

c) Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul societății, direct sau prin posta, pe e-mail la adresa : lugana.electric@yahoo.ro

d) Limba de redactare a ofertei si a documentelor însoțitoare ale acesteia: limba română.

10. Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita.

11.Criterii de calificare privind situația, economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertanților: în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

12. Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu Ordinului MFE nr. 1284 / 2016. Avantajele tehnice și financiare ale ofertei selectate vor fi prezentate pe larg în Nota justificativa de atribuire intocmita. Achizitorul nu este obligat sa desemneze caştigatoare oferta cu pretul cel mai scăzut și cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic.

Prevederile mentionate in prezentul document se completeaza cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

Oferta financiară depusă și contractată devine obligatorie, are caracter de preț ferm și nu poate fi actualizată pe toată durata de derulare a contractului.

13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 30 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.

14. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC și ECONOMIC conform caietului de sarcini

Proiect cofinanțat din Fondul Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

 

 

 

Persoana de contact: Nastasă Mitrofan – administrator

Sediu social: str. Arcașilor nr. 8-C, Galați, județul Galați

Tel.: 0740-177.728 / E-mail: lugana.electric@yahoo.ro

 

Parallax

Vizualizari
139
Conţinut
Parerea ta despre articol
1.436
Just for testing :

interaction: 0.86

popularity: 0.46

publishing: 2.89

expertise: 0.08

rating: 1.436

Content Marketing
SmileMedia nu ofera doar campanii. Functionam ca un digital newsroom capabil să creeze conținut de orice tip: grafic, text, foto, audio sau video.
Articole publicate : 1, 408
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri