Claudiu Zamfir

Zile libere pentru părinți, când se închid școlile: Acte necesare. Salariații pentru care patronul poate refuza

Thumbnail

Sâmbătă s-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern 217/2020 pentru aplicarea Legii 19/2020 privind zilele libere plătite, acordate părinților, când se închid școlile fără să fie vacanțe sau sărbători legale.

HG 217/2020 cuprinde anexată declarația pe proprie răspundere pe care o competează părintele care nu beneficiază de zile libere și care însoțește cererea pe care o completează și o depune la angajator salariatul părinte care cere zile libere pe perioada închiderii școlilor. Au dreptul părinții cu copii până în 12 ani sau cu copii până în 18 ani cu dizabilități.

Thumbnail

De asemenea, sunt prevăzute actele necesare pe care le depune firma la agenția de ocupare a forței de muncă pentru decontarea indemnizațiilor pentru salariații care au stat acasă:

 • cerere datată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului, cu datele de identificare ale firmei, adresa de e-mail, contul bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată, numărul de angajați pentru care se solicită suma.
 • lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată,
 • copii după statele de plată prin care să reiasî acordarea indemnizației,
 • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care atestă că lista angajaților beneficiari conține persoaneșe care îndeplinesc condițiile legii. Modelul declarațieie ste aprobat prin ordin al președintelui ANOFM.
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Documentele necesare decontării se depun prin poșta electronică sau  prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților se va face de către ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri și a altor documente la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București din raza în care își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia.

Sumele pentru plata indemnizației vor fi decontate angajatorului din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, iar utilizarea acestora cu altă destinație decât plata cheltuielilor de personal, atrage răspunderea penală.

Pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii și supusă impozitării și plății contribuțiilor, conform Codului Fiscal.

Pe anul 2020, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Astfel, indemnizația nu poate depăși 4.071 de lei brut, adică 2.381 de lei net (în anul 2020).  

Thumbnail

LISTA categoriilor de angajați cărora patronul le poate refuza zilele libere

Separat, prin ordonanța de urgență 30/2020, publicată tot sâmbătă în Monitorul Oficial, s-au adus unele modificări și Legii 19/2020, prin care s-a instituit dreptul la zile libere pentru părinți.

OUG completează și domeniile în care zilele libere pot fi acordate numai cu acordul angajatorului.

Astfel noua listă de angajați care au nevoie de acordul angajatorului cuprinde:

 • angajații din sistemul energetic național,
 • din unitățile operative de la sectoarele nucleare,
 • din unitățile de foc continuu,
 • din unitățile sanitare și de asistență sociale,
 • din telecomunicații,
 • din radioul și televiziunea publice,
 • anagajții din transportul pe căile ferate,
 • angajații din trasportul urban,
 • angajații din salubritatea localităților,
 • comerț alimentar,
 • producție medicamente și echipamente sanitare,
 • distribuție carburanți.

În plus, prin Legea 19/2020, și în restul cazurilor angajatorul poate dispune munca la domiciliu sau telemunca, dacă jobul respectiv permite acest sistem de lucru.

De asemenea, pentru personalul care nu poate beneficia de zilele libere acordate în condițiile Legii nr. 19/2020 se prevede acordarea unor stimulente financiare la același nivel cu indemnizația prevăzută pentru perioada zilelor libere.

Modificările și completările aduse Legii nr.19/2020 mai clarifică noțiunea de părinte și includ unele categorii care nu au fost avute în vedere, cum este persoana adultă cu handicap grav, care nu poate să-și asigure necesitățile de bază ale vieții și care necesită supraveghere permanentă.

Thumbnail

 

Citește și Legea 19/2020, care stabilește dreptul la zile libere plătite pentru părinți: 

Parallax

Vizualizari
33846
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri