Luminita Pirvu, Dan Popa

Cele mai importante schimbari fiscale care ii vor afecta pe antreprenori in 2017

Imagine principala
Cele mai importante schimbari fiscale care ii vor afecta pe antreprenori in 2017
Daca noul Guvern nu va interveni asupra Codului Fiscal amanand intrarea in vigoare a unor masuri, anul 2017 va aduce  o serie de schimbari majore in fiscalitatea romaneasca. Codul Fiscal, cel de procedura fiscala, modul de functionare al PFA-urilor au fost revizuite  consistent.

In plus, legea Parteneriatului Public Privat isi produce si ea efectele. Sa luam pe rand cele mai importante schimbari in materie fiscala. Cu precizarea ca ele sunt in acest moment in vigoare si vor ramane atata vreme cat viitorul Guvern le va lasa neschimbate.

I Codul Fiscal a suferit schimbari. Care sunt principalele 6 modificari aduse?

1.  Introducerea unui regim special al TVA pentru agricultori.
In esenta agricultorul reprezinta persoana fizica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala, cu sediul activitatii economice in Romania, care realizeaza activitatile agricole si care nu realizeaza alte activitati economice sau realizeaza si alte activitati   economice a caror cifra de afaceri anuala este inferioara plafonului de scutire.

Activitatile de productie agricola sunt activitatile de productie aproduselor agricole, inclusiv activitatile de transformare a produselor agricole prin alte metode decat cele industriale, iar serviciile agricole reprezinta serviciile prevazute in norme, prestate de un agricultor care utilizeaza munca manuala proprie si/sau echipamentele specifice.

Compensatia in cota forfetara reprezinta suma rezultata prin   aplicarea procentului de compens are in cota forfetara asupra pretului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrarilor de produse agricole si prestarilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor. Procentul de compensare in cota forfetara este 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 si 8% incepand cu anul 2019.

2. Se extinde pe perioada nedeterminata facilitatea profitului reinvestit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice.

3. Masuri mai putin dure cu privire la deducerea TVA cand persoana impozabila are codul de TVA anuat din oficiu de catre autoritatea fiscala:
 • persoana impozabila isi exercita   dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea in primul decont de taxa depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile.
 • Beneficiarii au dreptul de deducere a TVA dupa reinregistrarea in scopuri de TVA a furnizorului ce anterior a avut codul de TVA invalid.
4. Optiune de plata impozit pe profit la microintreprinderile cu capital social mai mare de 45.000 lei. Pot opta pentru plata impozitului pe profit acele microintreprinderi la care valoarea capitalului social este de minim 45.000 lei. Anterior suma a fost de 25.000 Eur.

5. Se abroga obligatia inregistrarii persoanei impozabile in Registrul Operatorilor Intracomunitari daca aceasta efectueaza tranzactii cu parteneri economici din alte state membre.

6.
Se precizeaza in mod expres ca platiele pentru zilieri nu sunt in sfera asigurarilor sociale obligatorii.

II. Modul de functionare al PFA-urilor e schimbat radical
La finele lunii octombrie a fost publicata legea care schimba fundamental modul de functionare si inregistrare a persoanelor fizice ce desfasoara activitati economice (mai precis persoane fizice autorizate PFA, intreprinderi individuale II si intreprindere familiala IF). Legea introduce un numar maxim de salariati pe care ii poate avea o astfel de persoana si un numar maxim de activitati – coduri CAEN pe care le poate presta. Foarte important: legea nu dispune asupra profesiilor independente reglementate de legi speciale.
In esenta, persoanele fizice pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza:
 • individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei intreprinderi familiale
Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice?
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu, cu exceptia membrilor intreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani;
 • sa nu fi savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
 • sa aiba un sediu profesional declarat;
 • sa declare pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii. 
Nota: in cazul in care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii sau experientei profesionale, acestea trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora.

Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizica titulara care se autorizeaza ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, dupa caz, sa prezinte inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului cu destinatie de sediu profesional/punct de lucru.

Nota: daca la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta, nu se desfasoara nicio activitate economica atunci se va depune o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura privata, prin care se atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica.

Daca se dispune inregistrarea in Registrul comertului, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare in termen de 3 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii. Acelasi termen este aplicabil si in cazul eliberarii certificatului de inscriere de mentiuni.

Din perspectiva functionarii PFA si a intreprinderii individuale se introduc limitari din perspectiva numarului de angajati al claselor de activitati.

PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN si poate avea maxim 3 angajati iar intreprinderea individuala poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de codul CAEN si poate angaja cel mult 8 salariati.

Legea aduce unele modificari si la nivel de doctrina, prin reformularea definitiilor unor termeni, astfel:
 • activitate economica - activitate cu scop lucrativ, constand in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii;
 •  intreprindere economica - activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
 • intreprindere familiala - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de membrii unei familii;
 • persoana fizica autorizata - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de o persoana fizica ce foloseste, in principal, forta sa de munca;
 • patrimoniul de afectatiune - masa patrimoniala in cadrul patrimoniului intreprinzatorului, reprezentand totalitatea drepturilor si obligatiilor afectate, prin declaratie scrisa ori, dupa caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act aditional la acesta, exercitarii unei activitati economice;sediul profesional - sediul principal/locatia declarata la registrul comertului, in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau familiale, reprezentand elementul de identificare al acesteia in raporturile juridice la care participa.
Legea prevede si o serie de facilitati aplicabile studentilor care vor sa desfasoare activitati ca PFA or II in sensul scutirii de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare precum si a tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de   oficiile registrului comertului. In acest sens, studentul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa urmeze cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate in Romania;
 • sa fie cel putin in anul II de studiu si sa fi promovat, integral, la data solicitarii, toate cerintele programei de invatamant prevazute de senatul institutiei;
 • nu a implinit varsta de 30 de ani.
Aceasta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a acestei legi, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse in obiectul de activitate este mai mare decat cel impus modifica mentiunile din registrul comertului referitoare la obiectul de activitate, proces ce se realizeaza, pe baza unei cereri, de oficiul registrului comertului, cu titlu gratuit.

Cu 30 de zile inainte de implinirea termenului de 2 ani, ONRC publica pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit obligatia de modificare a obiectului de activitate.

In termen de 60 de zile de la implinirea acestui termen, oficiul registrului comertului radiaza, din oficiu, persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu si-au indeplinit obligatia de modificare a mentiunilor referitoare la obiectul de activitate.

Citeste si:
III. Tot in noiembrie a aparut legea PPP - Legea parteneriatului public-privat.  
Legea nr. 233/2016 aplica procedura de derulare a unui parteneriat public-privat ce are ca obiect realizarea, reabilitarea sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinat prestarii unui serviciu public sau operarii unui serviciu public.
Mecanismul de   aplicare a unui parteneriat public privat porneste de la cooperarea intre partenerul public si cel privat pentru derularea unui proiect de interes public avand o durata lunga de desfasurare a raporturilor contractuale care sa permita partenerului privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil.

Ce trebuie retinut din aceasta lege a PPP?
 • in principiu, finantarea proiectului se realizeaza din fonduri private si uneori si din fonduri publice iar partile urmaresc distribuirea corecta a riscului.
 • in intelesul prezentei legi, prin partener public se intelege orice autoritate contractanta in sensul Legii achizitiilor publice nr. 98/2016.
 • Orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice poate sa primeasca adjudecare contractului de parteneriat public-privat cu conditia ca aceasta sa nu fie un partener public.
 • Finantarea investitiilor se poate realiza prin urmatoarele proceduri: integral din surse private sau in principal din surse private impreuna cu surse publice.
 • Daca partenerul public participa cu finantare, sursele de finantare vor fi in mod exclusiv surse externe nerambursabile - fonduri comunitare sau contributia nationala la aceste fonduri.
 • Pentru realizarea investitiei se va constitui o societate care sa exploateze respectivul proiect.
 • Contractul de parteneriat public privat cuprinde in mod obligatoriu 20 de clauze minime. Dintre acestea amintim: obiectul proiectului realizat in parteneriat public privat;   conditiile de infiintare si functionare a societatii de proiect;   termenele de realizare a lucrarilor;   regimul juridic al bunurilor implicate in proiect; modalitatea de finantare a proiectului;   modalitatea de recompensare a partenerului privat; raspunderea contractuala a partenerilor; procedura si limitele subcontractarii; conditiile de incetare a contractului.
 • Durata contractului de parteneriat public privat va tine cont in principal de perioada de amortizare a investitiilor efectuate. Aceasta durata tine cont de: a. nerestrictionarea artificiala a concurentei: b. realizarea unui profit rezonabil pentru parteneriatul privat; c. realizarea unui nivel suportabil al preturilor pentru utilizatorii serviciilor realizate prin proiectul de parteneriat public-privat.
 • Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial (25.12.2016) iar in termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare Ministerul Finantelor Publice va emite normele metodologice de aplicare.
Parallax

Vizualizari
341
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri