CZ

Start-up Nation 2017: Cum iti iei masina pe banii statului, pe firma

Imagine principala
Start-up Nation 2017: Cum iti iei masina pe banii statului, pe firma
​Beneficiarii din programul Start-up Nation, prin care statul va oferi firmelor mici fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de lei (44.000 euro), vor putea sa achizitioneze si autoturisme din banii de la stat, o noutate in programele de sprijin pentru intrepriderile mici si mijlocii.

Potrivit schemei de ajutor de minimis publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printre cheltuielile eligibile se numara:

"Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost".

Pentru firmele care au activitati de rent a car, școli de șoferi si taxi NU este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate, in interiorul ajutorului nerambursabil obtinut de maximum 200.000 de lei.

Si firmele din celelalte domenii isi vor putea lua autoturism cu banii de la stat, insa acestea va trebui sa se limiteze la 1 singur autoturism pe firma, in limita a 36.000 de lei fara TVA. De asemenea, aceste firme trebuie sa justifice in planul de afaceri necesitatea achizitionarii autoturismului, se mai arata in schema de minimis.

Practic, antreprenorii cu alte firme decat de taxi, scoli de soferi si inchirieri auto isi vor putea lua masina pe firma, iar statul va plati maximum 8.000 de euro fara TVA (adica vreo 9.500 de euro cu TVA) pe acel autoturism.

Masinile trebuie sa fie noi. Aici s-ar putea incadra, de exemplu, Daciile Logan si Sandero.

NU se vor putea achizitiona masini pe banii din acest program pentru activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

"În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis" - mai prevede schema de minismis.

Permisiunea de a achizitiona autoturisme este o noutate in programele de sprijin IMM. Pana acum, in vechile programe Start si SRL-D, erau eligibile autoutilitarele, nu si autoturismele.

Cati bani sunt in joc

Schema de ajutor de minimis este valabilă
până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi
efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul alocat schemei de minimis
pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de
Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei. Finanțarea în cadrul
prezentei scheme de minmis se face din fonduri de la bugetul de stat și
fonduri europene.

Prin Program se va finanta implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
 
Alocaţie
Financiară Nerambursabilă va fi de maximum 200.000 lei/ beneficiar,
sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
(inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Prin
implementarea programului în anul 2017, statul estimează acordarea de
ajutor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari.

Cine va putea lua acesti bani de la stat

Schema
se va aplica pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de
dezvoltare (inlcusiv in Bucuresti, Ilfov si mediul rural, pentru care
insa va fi nevoie de o rectificare bugetara, asa cum au aratat anterior oficialii Guvernului, citati de Start-upCafe.ro ).

Vor
putea beneficia de prevederile Programului societăţile
(microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc
cumulativ, la data completării planului de afaceri online  următoarele
criterii de eligibilitate:

 • a) sunt înregistraţi conform
  Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
  completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind
  organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de
  Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi
  dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti
  în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;
 • b) sunt
  IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b)
  sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
  dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
  completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională
  Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul
  Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de
  angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50
  milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro,
  echivalent în lei).
 • c)  este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
 • d)  au capital social integral privat;
 • e) 
  asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica
  în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 • f) 
  sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul
  social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul
  României;
 • g)  codul CAEN pentru care solicită finanţare este
  eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat pînă la momentul
  depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea
  359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în
  Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi
  persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la
  autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi
  completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod
  CAEN;
 • h)  sunt înființate de către persoane fizice după
  intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după
  data de 30 ianuarie 2017;
 • i)   nu au datorii la bugetul general
  consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi
  pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare;
  Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a
  accesa Programul.
 • j)  nu au depăşit plafonul de minimis de
  200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o
  întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE
  nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
  articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
  Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei
  exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de
  transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se
  aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul
  urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la
  bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
Alte conditii pot fi consultate in schea de minimis care poate fi descarcata de la finalul articolului.

Foto: Dacia


Resurse utile:


Citeste mai multe despre programul Start-up Nation Romania:

Parallax

Vizualizari
12773
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri