Claudiu Zamfir

UPDATE Pana la 200.000 Euro, fonduri europene 2017. Se apropie banii pentru SRL, PFA si alte mici afaceri non-agricole la sate. Descarca Ghidurile solicitantului si domeniile eligibile. S-a anuntat cand se fac inscrierile

Imagine principala
UPDATE Pana la 200.000 Euro, fonduri europene 2017. Se apropie banii pentru SRL, PFA si alte mici afaceri non-agricole la sate. Descarca Ghidurile solicitantului si domeniile eligibile. S-a anuntat cand se fac inscrierile
S-au publicat versiunile oficiale ale Ghidurilor solicitantului si celelalte documente necesare la accesarea liniilor de finantare 6.2 si 6.4 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, prin care persoanele fizice autorizate (PFA), societatile cu raspundere limitata (SRL) si alte mici firme vor putea obtine pana la 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru afaceri neagricole in mediul rural. Potrivit Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), va mai dura minimum o saptamana pana la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor.

UPDATE: Antreprenorii vor putea depune proiectele in perioada 03 mai – 31 iulie 2017, on-line, pe site-ul afir.info, a mentionat agentia.

Alocarea financiară propusă pentru sesiunea din acest an, aferentă submăsurii (sM) 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole" este de peste 18 milioane de euro, iar pentru sM 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" valoare totală nerambursabilă este de 35 milioane de euro.

Pentru zona de investitii teritoriale integrate ITI - Delta Dunării, solicitanții de finanțare vor avea la dispoziție aproximativ 10 milioane de euro, împărțite astfel: pentru sM 6.2 – ITI DD, alocarea este de peste 3 milioane de euro, iar pentru sM 6.4 – ITI DD  7 milioane de euro.

Ce modificari s-au facut

Ca urmare a observațiilor primite în perioada de consultare publică, AFIR sustine ca a operat anumite modificari in versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru submăsurile 6.2 și 6.4, "menite să ușureze depunerea proiectelor de finanțare de către solicitanți, dar și implementarea lor":

 • În această sesiune, față de cele anterioare, sunt eligibile proiectele de investiții care propun activități aferente mai multor coduri CAEN dacă aceste activități se completează, se dezvoltă sau se optimizează reciproc.

 • Însă, în cazul în care prin proiect sunt propuse activități complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre criteriile de selecție sau au valori diferite ale sprijinului public nerambursabil, proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu.

 • Domeniile de diversificare eligibile prin sM 6.2 cuprind acum și servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii de catering și servicii de ghidaj turistic. Astfel, devin cheltuieli eligibile și investiții pentru infrastructura din parcuri pentru rulote, camping și tabere, cu respectarea Ordinului Autorității Naționale pentru Turism (ANT) 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere. Conform Ordinului ANT 65/ 2013, în pensiunile agroturistice, mâncarea se preparată din produse naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local.

 • Taberele se vor organiza în structuri de primire turistică de maxim de 8 camere, în care se vor caza grupuri organizate în vederea desfășurării unor activități recreative, cum ar fi: bird-watching, schi, echitație etc). În cadrul taberelor se poate asigura masa exclusiv pentru grupurile cazate. Precizăm că taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.

Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic. Totodată, el trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine neeligibil.

 • Sunt eligibile, de asemenea, ambulanța veterinară și mașina de transport funerar, dacă respectă cumulativ condițiile prevăzute de Ghidul solicitantului, printre care se numără și omologarea R.A.R. În cazul ambulanțelor veterinare, omologarea R.A.R se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari iar R.A.R va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”.

 • Modificarea amplasamentului se poate realiza numai în cadrul aceluiași UAT, în condițiile menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție. De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor specifice în limita a 10%, fără eliminarea acestora.

 • Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult două ori în perioada de implementare a acestuia, în baza unei justificări fundamentate, care să nu conducă la modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general și a criteriilor de eligibilitate sau să modifice criteriile de selecție sub limita de punctaj care a determinat selecția proiectului.

 • Pentru ambele submăsuri, 6.2 și 6.4, a fost introdus un nou principiu de selecție, respectiv Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

De ce asteapta antreprenorii aceste linii de finantare, an de an

Cele doua submasuri din PNDR, 6.2 si 6.4 sunt asteptate an de an de catre antreprenori, datorita sumelor destul de mari acordate, cofinantarii proprii mici sau chiar zero, precum si multitudinii de domenii eligibile la finantare.

La ambele linii de finanțare, solicitanții eligibili vor fi
microînrerinderi si întreprinderi mici (au cel mult 49 de salariați).

Cele doua linii de finantare ofera bani europeni pentru investitii in activitati non-agricole la
sate, in toete regiunile de dezvolare ale tarii, inclusiv in judetul
Ilfov.

Submasurile au si scopul de a diversifica
activitatea de business in mediul rural, iar domeniile de diversificare
acoperite sunt:
 • Activități de producție (ex: fabricarea
  produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de
  hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
  fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități
  meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități
  tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a
  fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice
  (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri
  pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și
  alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic);
 • Furnizarea
  de servicii de ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații
  mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice,
  audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții,
  reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente
  desfășurării activităților;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
 La ambele linii de finanțare, solicitanții eligibili vor fi
microînrerinderi si întreprinderi mici (au cel mult 49 de salariați).

Ca forma juridică, vor fi eligibile o serie intreaga de firme private 100%, printre care:

 • Persoană
  fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu
  modificările și completările ulterioare;Intreprinderi individuale
  (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și
  completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Cooperativă
  agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de
  exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de
  animale.

De asemenea, firmele trebuie sa aibă sediul social si activiatea în spațiul rural din toate regiunile de dezvoltare.


Cele două linii de finanțare se prezintă astfel:

Submăsura 6.2 - pana la 70.000 de euro, fonduri europene

Sprijinul
public nerambursabil in Submăsura "Sprijin pentru înființarea de
activități neagricole în zone rurale":

 • 70.000 euro/proiect, numai pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
 • 50.000 de euro/ proiect pentru restul activităților eligibile.

Avantajul
aici este că nu este nevoie de contribuție proprie a antreprenorului la
finanțarea cheltuielilor eligibile din planul de afaceri.

Atenție!
Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul
investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume
intermediare.

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

La
această linie de finanțare, solicitanții vor fi fie start-upuri, fie
firme care nu au mai desfășurat activitate pe codul CAEN pentru care cer
finanțarea.

Cheltuieli eligibile la submăsura 6.2:
 • Toate
  cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru,
  capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru 
  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare
  activității codului CAEN din cererea de finanțare, vor fi  eligibile,
  indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule
  pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor
  Ordinului MADR nr. 1731/ 2015, cu modificările și completările
  ulterioare.

Achiziţionarea de teren NU poate
reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri.
Prin urmare, suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea
terenului construit/ neconstruit este acceptată în limita a 10% din
valoarea sprijinului acordat.

Achiziționarea unei construcții
poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală
teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea
sprijinului acordat. NU se acceptă achiziția apartamentelor/ birourilor
în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

Dacă la
verificarea celei de-a doua tranșe de plată se va constata că suma
publică nerambursabilă utilizată pentru achiziția terenului construit/
neconstruit este mai mare de 10% din valoarea nerambursabilă aferentă
obiectivelor indeplinite (calculată conform procentelor), cea de-a doua
tranșă de plată va fi diminuată cu diferența până la suma acceptată.

Submăsura 6.4 - Până la 200.000 euro nerambursabili

In
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități
neagricole"-  sprijinul public nerambursabil este mai
mare, ajungând la 200.000 de euro, însă antreprenorii trebuie sp
contribuie și ei la investitiția din proiect. Firmele care efectuează
transport de mărfuri în contul terților sau contra cost vor putea obține
maximum 100.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de:
 • 90%
  pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii
  medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism; precum si pentru fermierii
  care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor
  activităţi neagricole.
 • 70% pentru celelalte afaceri eligibile.

Restul de necesar de finanțare trebuie pus de antreprenori.

Pentru
Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei
în formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de
maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Spre
deosebire de cealaltă linie de finanțare, la Submăsura 6.4 pot fi
finanțate și planuri de afaceri pentru dezvoltarea activităților
non-agricole existente.


Costuri eligibile specifice:

a) construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
c)
investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi
achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile
legate de achiziția în leasing a activelor vor putea fi considerate
acoperite doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing
financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile
respective la expirarea contractului de leasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)    dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
b)  
 sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea
obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării
activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse
de PNDR 2014-2020;
c)    sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau
analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de
intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare;
d)    sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
e)    sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Cheltuielile
de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă
respectă condiţiile a)-e) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea
fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

Prin excepţie,
cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de
finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile
generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a) - e) trebuie
să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5%
pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele
referitoare la construcţii-montaj.

Cheltuieli eligibile cu
mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare
următoarele tipuri de mijloace de transport:
 • Ambulanță umană;
 • Autospecială pentru salubrizare;
 • Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
 • Autocisternă
  pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus
  cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
 • Mașină de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj
  specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil
  doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi
  detașat).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
 • să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect.
 • în
  cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea
  specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor
  autorității publice de resort și legislației în vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Resurse utile:

Descarca de AICI Ghidul solicitantului pentru submasura 6.2 PNDR

Descarca de AICI Lista domeniilor eligibile in submasura 6.2 PNDR

Descarca de AICI lista domeniilor eligibile numai pentru dotari in submasura 6.2 PNDR

Descarca de AICI Ghidul solicitantului pentru submasura 6.4 PNDR

Descarca de pe site-ul AFIR celelalte documente si tipizate necesare pentru accesarea fondurilor europene


Citeste si alte articole despre submasurile 6.2 si 6.4 PNDR 2017:

Parallax

Vizualizari
13101
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri