Claudiu Zamfir

LISTA organizațiilor care vor distribui fonduri de câte 25.000 Euro, să facă patroni din tineri fără job

Thumbnail

S-a stabilit lista finală cu cele 55 de organizații care vor derula proiecte în cadrul unei linii de finanțare europeană prin care se vor acorda și granturi de până la 25.000 de euro fiecare unor tineri care nu au nici loc de muncă și nici nu mai sunt încadrați într-o formă de învățământ, să devină patorni de firme.

Vorbim despre linia de finanțare „Viitor pentru tineri NEET”, finanțată din Programul Operațional Capital Uman (POCU), despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

În urma unui apel de proiecte deschis în noiembrie 2020, acum Autoritatea de management POCU de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a selectat 55 de proiecte cu valori de maximum 1 milion de euro sau 4 milioane de euro, fiecare.

Scopul principal al acestor proiecte este formarea profesională a tinerilor NEET - „Not in Education, Employment, or Training", adică tineri care nu job, dar nici nu mai urmează o formă de educație sau instruire.

În unele cazuri, tinerii NEET participanți vor putea să urmeze o rută antreprenorială, în care vor putea obține, în urma unui proces de selecție destul de complex, un grant de până la 25.000 de euro pentru a-și deschide o mică afacere.

Atenție, nu toți tinerii NEETs se vor putea califica la finanțare, cu numai cei considerați „ușor ocupabili” (plasați în categoria A), adică să aibă și o calificare profesională, pe lângă învățământul obligatoriu absolvit.

În plus, acești tineri șomeri trebuie să se încadreze în intervalul de vârstă 16-29 de ani (adică 18-29 ani, în cazul celor care își vor deschide firme, pentru că trebuie să fie totuși majori).

De asemenea, pentru a putea primi micro-grantul de 25.000 de euro, un astfel de tânăr NEET de categorie A va trebui să-și facă o firmă și să angajeze cel puțin o persoană.

În cadrul acestor proiecte derulate de organizațiile cuprinse în listă, vor fi selectați tineri care nu mai învață și nu mai lucrează. Ei vor fi trecuți printr-o serie de cursuri profesionale și de antreprenoriat, sesiuni de mentorat și alte traininguri și vor fi ajutați să-și facă planuri de afaceri.

Vezi la finalul articolului Lista finală a celor 55 de proiecte, derulate de organizațiile câștigătoare, cu adresele fizice la care pot fi găsite. Aceste organizații au propriile proceduri de recrutare a membrilor grupului-țintă, adică a tinerilor NEET, inclusiv a celor care ar urma să ia fondurile nerambursabile de maximum 25.000 de euro, să-și deschidă afaceri.

Cele 55 de proiecte totalizează 526 milioane de lei (108 milioane de euro) și sunt derulate în 3 regiuni de dezvoltare:

 • Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).
 • Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).
 • Sud-Muntenia (Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași).

Din cei 108 milioane de euro (valoarea totală a proiectelor), schema de minimis reprezintă 20 de milioane de euro, pentru anii 2021 și 2022, bani din care vor fi împărțite granturile de câte 25.000 de euro, cel mult.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 800 de întreprinderi

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile. Comisia de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor.

La final, vor fi selectate cele mai bune planuri de afaceri, iar titularii vor primi subvențiile de maximum 25.000 de euro fiecare pentru a-și dezvolta firmele.

Condiții pentru tinerii NEET, să se facă patroni

Pentru a putea ajunge în postura de a primi cei 25.000 de euro pentru a deveni patroni de firme, tinerii NEETs trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

 • Să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. Ca să-și poată deschide firma, tănărul respectiv trebuie să aibă deja 18 ani împliniți.
 • Să fie înregistrat și profilat de  Serviciul Public de Ocupare (SPO), adică agenția județeană de ocupare a forței de muncă.
 • Să fie tineri NEETs din categoria celor ușor ocupabili, adică să aibă o calificare profesională. De exemplu, aici pot să intre tinerii care au terminat o facultate, dar nu au reușit să se angajeze.
 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect.
 • Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite.
 • Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.  

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
 • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e  prin planul de afaceri.

Aceste ajutoare de minimis vor pune accentul pe mediul rural, dar asta nu înseamnă că vor fi excluși din start tinerii de la orașe.

Cheltuieli eligibile - ce își vor putea „cumpăra” tinerii NEETs cu banii europeni

Subvențiile de 25.000 de euro vor putea fi folosite pentru o listă lungă de cheltuieli, printre care:

 • Salarii,
 • Deplasări,
 • Achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară,
 • Achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor,
 • Închiriere de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri,
 • Leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 • Utilități aferente funcționării întreprinderilor,
 • Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor,
 • Publicitate.

LISTA celor organizațiilor pentru cele 3 regiuni de dezvoltare menționate poate fi vizualizată mai jos și descărcată de AICI.

Ghidul solicitantului și schema de minimis pot fi descărcate de AICI.

 

Lista Proiecte Neet by claus_44 on Scribd

Parallax

Vizualizari
18560
Conţinut
Parerea ta despre articol
Adauga comentariu

- Ultimele știri -

 


  Ultimele știri