Claudiu Zamfir

Granturi IMM de max. 4 milioane EUR: Ghidul propus și domeniile de finanțare pentru firmele din județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, prin Programul Regional Vest 1.3B

bani-bancnote-euro-dreamstime

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii de Dezvoltare Vest vor putea obține noi granturi, de câte 250.000-4 milioane de euro pentru investiții în diverse domenii de producție și servicii, de la hoteluri și cabinete medicale până la făbricuțe de confecții sau service-uri și spălătorii auto, printr-o nouă schemă de fonduri europene, scoasă în consultare publică, în Programul Regional Vest 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat în consultare un proiect de Ghid al solicitantului pentru - Intervenția Regională 1.3 B – Sprijin pentru IMM-uri (PRV/1.3B/1), destinat microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii.

Ghidul în forma finală ar urma să se publice în decembrie 2023, iar sesiunea de depunere a proiectelor în sistemul online MySMIS2021 ar urma să se deschidă în perioada martie-iunie 2024.

Între timp, puteți transmite propuneri privind ghidul de finanțare PRV/1.3B/1 până pe 18.11.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail consultare@adrvest.ro . Pentru informații suplimentare, contactați Biroul de HelpDesk din cadrul ADR Vest: telefon/ fax: 0256-491.923, e-mail: helpdesk@adrvest.ro.

Descarcă de AICI Ghidul propus, lista codurilor CAEN eligibile, modelul de plan de afaceri și celelalte anexe.

  Ajutoare IMM: Câți bani se dau prin Programul Regional Vest

  Pe scurt, finanțările IMM sunt destinate firmelor eligibile din cele 4 județe ale Regiunii Vest:

  • Arad,
  • Timiș,
  • Hunedoara,
  • Caraș-Severin.

  Bugetul total al apelului de proiecte este de 41,25 milioane euro (din care 35 de milioane de euro din fonduri europene și restul de la bugetul de stat).

  Din acești bani se vor acorda fonduri nerambursabile, sub formă de ajutor de minimis plus ajutor regional de stat, astfel:

  • pentru codurile CAEN de producție - valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 500.000 euro și maximum 4.000.000 euro;
  • pentru codurile CAEN de servicii - valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 250.000 euro și maximum 1.000.000 euro.

  Contribuția solicitantului la finanțarea investiției diferă în funcție de tipul de ajutor din care se fac anumite cheltuieli eligibile și de județul de implementare a investiției, astfel:

  a)        Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional:

  • minimum 30% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 40% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare județul Hunedoara;
  • minimum 40% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 50% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare județul Caraș-Severin;
  • minimum 50% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 60% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județele Arad sau Timiș;

  b)        Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis:

  • minimum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
  • minimum 17% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Arad;
  • minimum 24% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Timiș.

  Fonduri europene în Regiunea Vest: Condițiile pentru IMM-uri

  Pentru a se încadra la finanțare în cadrul Intervenției Regionale 1.3.B, solicitanții eligibili trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

  1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005.
  2. Beneficiarii sunt IMM-uri cu locația de implementare în Regiunea Vest.
  3. Microîntreprinderile au locația de implementare în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor sau stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural. O microîntreprindere are mai puțin de 10 angajați și și cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.
  4. Întreprinderile mici și mijlocii au locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural. O întreprindere mică are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR. O întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de angajați iar cifra de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau bilanțul anual total nu depășește 43 de milioane EUR.
  5. Beneficiarul are un număr mediu de locuri de muncă (ENI) de minim 3 în anul anterior depunerii proiectului.
  6. Își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) cu minim 3.
  7. Firma a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 3 ani fiscali integrali anterior depunerii proiectului.
  8. Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;=.
  9. A înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
  10. Nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii proiectului.
  11. Proiectul trebuie să propună: înființarea unei noi unități/ extinderea capacității unei unități existente/ diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate.
  12. Proiectele cu construcții se depun cu Certificat de urbanism. Autorizația de construire se depune până cel târziu la depunerea primei cereri de rambursare.

  Finanțări pentru firme din Regiunea Vest: Domenii CAEN eligibile

  La schema de finanțare IMM din cadrul Programului Regional Vest se propune o listă de aproape 200 de coduri CAEN eligibile la investiții, pe producție și servicii, printre care:

  • 8623    Activitati de asistenta stomatologica
  • 8621    Activitati de asistenta medicala generala
  • 8622    Activitati de asistenta medicala specializata  
  • 8122    Activitati specializate de curatenie
  • 7420    Activitati fotografice
  • 4520    Intretinerea si repararea autovehiculelor
  • 4334    Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
  • 4120    Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
  • 7111    Activitati de arhitectura
  • 1396    Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
  • 1399    Fabricarea altor articole textile n.c.a.

  O serie de coduri CAEN vor fi eligibile doar în stațiuni turistice din Regiunea Vest, printre care:

  • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 5590    Alte servicii de cazare
  • 9313    Activităţi ale centrelor de fitness

  Granturi IMM: Activități eligibile în Regiunea Vest

  Investiții propuse la finanțare prin ajutor de stat:

  •         Construirea/extinderea/modernizarea de infrastructuri (spații de producție de tip construcție industrială, spații pentru prestări servicii), inclusiv asigurarea utilităților generale aferente;
  •         Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  •         Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie;
  •         Achiziționarea de instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;
  •         Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate:  brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

      Investiții propuse la finanțare prin ajutor de minimis:

  •         Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
  •         Activități de implementare a procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății, etc.;
  •         Alte activități: consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, audit financiar al proiectului, informare și publicitate, comisioane, cote, taxe, organizarea procedurilor de achiziție.

   NU se finanțează:

  • cheltuieli pentru înlocuirea echipamentelor/instalațiilor/utilajelor existente;
  • bunuri care intra în categoria obiectelor de inventar;
  • investiții dedicate exclusiv spațiilor/sediilor administrative.

  ----

  Citește și:

  Parallax

  Vizualizari
  7085
  Conţinut
  Parerea ta despre articol
  Adauga comentariu

  - Ultimele știri -

   


    Ultimele știri